8. 11. 2009

Mimoriadny koncertSobotný večerný koncert s tajuplným názvom 415 versus 442! zavŕšil päťdňový festival MEMA 2009.

Plná sála aktívnych i pasívnych milovníkov hudby tlieskala vynikajúcim výkonom profesionálnych hudobníkov zo súborov Musica aeterna a Pražská komorná filharmónia a hlavne hosťujúcim sólistom - umeleckým pedagógom z Konzervatória Viedeň.

Hrali Ulli Engel (husle), Michael Posch (dobové zobcové flauty), Reinhardt Czasch (dobové priečne flauty), Jorg Zwicker (barokové violončelo), Luciano Contini (lutna a basso continuo) a Andreas Helm (barokový hoboj).

Tretiu časť koncertu dirigoval prof. Milan Turković.

Impresáriom celého podujatia
bola Anna Hrindová.


Týmto koncertom sa zároveň skončil 27. ročník Popradskej hudobnej jesene.

Žiadne komentáre: