26. 9. 2008

Poprad: kvetmi opeknieva (Na margo Popradčan/Tatranec, september 2008)

Áno, možno s tým súhlasiť. Nadpis článku v poslednom čísle vyššie spomenutého periodika je výstižný. (I keď možno namietať, že napríklad "kvetinový krásavec" - teda kruhový objazd -nemá pre Popradčanov praktický význam, lebo sa k nemu nedostanú...) Ale je pekný. Podobne ako aj ďalšia ketinová výzdoba Popradu. Táto investícia do skrášlenia životného prostredia si iste zaslúži pozornosť. Nie celkom mi tu však sedia niektoré príspevky v TV Poprad, ktoré zaváňajú samochválou. Lebo starostlivosť o životné prostredie a jeho zveľaďovanie patria k základným funkciám a povinnostiam každého mesta či obce. A všetko ide z vrecka nás, mestských daňových poplatníkov, nie z vrecka pána primátora či mestských poslancov. Odhliadnuc od toho verím, že Popradčania si túto mestskú investíciu, vloženú do nich samých, budú vážiť.

Vedľajší príspevok v rubrike Čo na to radnica ma však rozčúlil. Spôsobila to jediná veta z úst vedúcej odboru výstavby MÚ Kristíny Horákovej, ktorú si dovolím odcitovať:„Je ťažké pochopiť, že ľudia, ktorí volajú po zeleni a spisujú petície za jej zachovanie, ju ničia, znehodnocujú trávnaté plochy, prešľapávajú ich, aj keď majú dva metre odtiaľ vybudovaný chodník.“ Podobné nevhodné narážky na organizátorov a podporovateľov novembrovej petície zazneli v mestských médiách už skôr. Moje rozčúlenie je preto, dúfam, pochopiteľné. Kto si novembrovú petíciu pamätá, a zvlášť hysterické reakcie predstaviteľov mesta na ňu, na čele s primátorom Antonom Dankom, pomyslí si to, čo ja: Ešte ju "nestrávili." A to je možno aj dobre.