9. 1. 2009

O kine Tatran

Dôležitou a dlhoročnou súčasťou kultúry v našom meste je kino Tatran. Ako všetky kiná na Slovensku, aj naše kino pociťuje v posledných rokoch úbytok divákov. Nie je teraz mojím cieľom hľadať príčiny tohto stavu, no ľudia do kina stále chodia, i keď nie v takom počte, aby bolo ekonomicky sebestačné.

Ekonomická sebestačnosť je však minulosťou takmer všetkých „pôvodných“ kín na Slovensku. Tu nastupuje význam finančnej podpory zo strany jednotlivých zriaďovateľov, ktorými sú dnes väčšinou mestá a obce (áno, aj obce, príkladom môže byť neďaleká Hranovnica). Jednoducho, pri všetkých úsporných opatreniach a zvyšovaní vstupného je prežitie jednotlivých kín, rovnako ako aj ďalších kultúrnych inštitúcií, v rukách samospráv a ich volených predstaviteľov. V prípade mesta, akým je Poprad, teda mesta s takmer miliardovým rozpočtom, mesta, ktoré nemá rozpočtové problémy, naopak, jeho rozpočet je v posledných rokoch vyrovnaný, ba dokonca v prebytku, je otázka budúcnosti kina Tatran iba otázkou priorít. Milión či o niečo viac (v slovenských korunách) na dotáciu tohto zariadenia nie je malou položkou, no mesto to určite nezruinuje.

Teda otázka stojí tak: Chceme alebo nechceme, my, občania, aby mesto prevádzkovalo, a teda aj dotovalo mestské kino? Ak áno, chcú predstavitelia našej samosprávy, aby sme my, ich spoluobčania, takúto možnosť mali? Mnohí asi odpovedia: V meste sa predsa nachádza súkromný multiplex Max, v ktorom hrajú filmy od rána do večera. Iste, treba však dodať, že multikiná sú predovšetkým zamerané na zisk. Z toho dôvodu uvádzajú len komerčne úspešné, a teda zaručene „zárobkové“ filmy, ktorých estetická kvalita či umelecký, resp. myšlienkový prínos je zväčša nízky. Inými slovami, ide o filmy prioritne určené na zábavu. Tie však tvoria len časť súčasnej filmovej tvorby. Súčasný európsky , resp. neamerický film v nich nenájdete, rovnako ani filmovú klasiku, tak ako ani filmy americkej proveniencie, ktoré vznikli ako rôzne nezávislé, nehollywoodske projekty. A to je „parketa“ mnohých mestských kín, na pôde ktorých fungujú filmové kluby a kde okrem „trhákov“ možno nájsť aj filmy s označením „ART kino.“ Mestské kiná zároveň zabezpečujú aj filmové predstavenia pre deti a mládež, čo posilňuje umeleckú a estetickú zložku ich výchovy. Taký je aj neoficiálny status nášho kina. (Z blízkeho okolia je vhodným príkladom spišskonovoveské mestské kino Mier, rovnako dotované mestskou samosprávou.) Som presvedčený, že uvádzanie takýchto filmov je jednou z ciest, ako dostať do kín viac divákov, ktorí sú už znechutení súčasnou komerčnou ponukou.


Ani jeden z posledných mestských rozpočtov nepripúšťal finančnú nesebestačnosť kina Tatran.Napriek jednoznačne opačnému trendu jeho rozpočet tvorili len vlastné príjmy, ktoré sa však nenaplnili. Vzniknutá strata (samozrejme, chápaná len v ekonomickom zmysle, lebo kultúra je takmer vždy "stratová") bola doteraz vždy dodatočne krytá z mestského rozpočtu. Dokedy to tak bude, uvidíme. Svojou koncepčnou podporou by však mesto nepreukázalo len veľkorysosť k svojim vlastným občanom, ale naplnilo by aj jeden zo základných zmyslov samosprávy.


Súvisiace články:

http://www.cassovia.sk/korzar/archiv/clanok.php3?sub=8.10.2001/397T&title=Kino%20Tatran%20pre%9Eilo%20rekordn%FD%20mesiac%0D%0A

http://tyzden.sk/sk/fenomen/skryty_povab_asociacie.php

http://www.filmsk.sk/show_article.php?id=5665

http://www.cassovia.sk/korzar/archiv/clanok.php3?sub=1.10.2007/3447T

http://popradnasemesto.blogspot.com/2008/10/chcela-by-som-vs-poprosi-ako-obana.html

http://www.poprad.sk/?id_menu=1082&firmy_slovenska_flag=0
Program filmového klubu Tatran:

http://www.asfk.sk/prave-v-kinach/program-klubov

4. 1. 2009

2. 1. 2009

Tatry z nového obchvatu
Len z mobilu ("dvojmegového")a cez sklo, ale aj tak nádhera...