31. 5. 2008

NOVÉ MOŽNOSTI

1. Na internetovej stránke http://www.changenet.sk/, ktorú som nedávno objavil, je možnosť vyjadriť podporu rôznym občianskym iniciatívam, kampaniam a petíciám, z ktorých mnohé smerujú k presadeniu záujmov občanov v boji s neprajnosťou štátnych úradov a samospráv.

Ak súhlasíme s cieľmi jednotlivých kampaní, ich podpora je veľmi jednoduchá.

Na oplátku môžeme čakať, že Slovensko podporí prípadné občianske iniciatívy na pôde nášho mesta, ak budú v budúcnosti potrebné.

2. Vrcholí projekt Územné plány na internete.

Je to ideálna možnosť, aby naše mesto opäť niečo spravilo pre zlepšenie informovanosti svojich občanov i ďalšej verejnosti.

http://www.sme.sk/c/3904374/Uzemne-plany-vyse-150-miest-a-obci-na-webovej-stranke.html

19. 5. 2008

KVETNICA ALEBO BOJ S HYDROU

Boj obyvateľov slovenských miest so stavebnými investormi, ktorí nehľadia napravo ani naľavo, len na svoje zisky, je zriedkakedy úspešný. Bojujú totiž akoby s mýtickou Hydrou, ktorej na mieste jednej odseknutej hlavy vyrastú dve ďalšie. A to sú zoskupení v silných občianskych iniciatívach a na ich strane sú nezriedka aj poslanecké skupiny v mestských parlamentoch.
To však nie je prípad Popradu. Tu za kvalitný život Popradčanov nebojuje nikto. Ani samotní Popradčania, ktorým by malo záležať na tom, aby sa myslelo aj na oddychové zóny plné zelene. Výsledok je teda vopred jasný - prehra za prehrou a o to väčšie sebavedomie stavebných investorov.

Naši poslanci sa nedávno pod tlakom občianskeho protestu a z iniciatívy primátora zmohli len na akúsi "deklaráciu", ktorá snáď pred nerozumom ochráni najväčšie popradské sídlisko. Čakať od nich, že sa dobrovoľne postavia proti zastavaniu Kvetnice, jedinej kvalitnej oddychovej zóny, nemožno. Bohužiaľ. Sami totiž nedávno odsúhlasili predaj predmetných pozemkov stavenej spoločnosti, čím naznačili, ako budú postupovať aj pri hlasovaní o zmene územného plánu, ktorá bude nasledovať. Proti bola, ako obyčajne, len jediná poslankyňa.

Otázka teda znie: Nájde sa konečne sedem statočných, samozrejme, aj z Kvetnice, ktorí v mene mlčiacej väčšiny vyjdú z tieňa niekam na pódium v centre mesta a azda za hojnej účasti Popradčanov povedia rozhodné nie? Potom sa snáď naši zastupitelia budú mať o koho oprieť pri svojom rozhodovaní, v ktorom nie sú celkom slobodní. Ak sa to nestane, rozhodnú podľa predstáv niekoho iného.

P. S.: Odkaz tým, ktorí sa stále "oháňajú" argumentom, že treba byty pre mladých:
Snáď si nemyslíte, že rodinné a bytové domy v Kvetnici budú určené pre nich? Prečo sa doteraz investori, ktorí by mohli naozaj pomôcť v ošemetnej bytovej otázke, doteraz nepostavili kladne k výzve primátora postaviť štandardnú výstavbu na budúcom sídlisku JUH 4?