31. 5. 2008

NOVÉ MOŽNOSTI

1. Na internetovej stránke http://www.changenet.sk/, ktorú som nedávno objavil, je možnosť vyjadriť podporu rôznym občianskym iniciatívam, kampaniam a petíciám, z ktorých mnohé smerujú k presadeniu záujmov občanov v boji s neprajnosťou štátnych úradov a samospráv.

Ak súhlasíme s cieľmi jednotlivých kampaní, ich podpora je veľmi jednoduchá.

Na oplátku môžeme čakať, že Slovensko podporí prípadné občianske iniciatívy na pôde nášho mesta, ak budú v budúcnosti potrebné.

2. Vrcholí projekt Územné plány na internete.

Je to ideálna možnosť, aby naše mesto opäť niečo spravilo pre zlepšenie informovanosti svojich občanov i ďalšej verejnosti.

http://www.sme.sk/c/3904374/Uzemne-plany-vyse-150-miest-a-obci-na-webovej-stranke.html

Žiadne komentáre: