30. 9. 2010

Miro Šmajda v Poprade (ako "VLK")

Hlavnú cenu a titul Lesoochranárska škola 2010 si dnes dopoludnia v Aréne Poprad prevzala Základná škola s MŠ na Tajovského ul. v Poprade.
Súťaž každoročne organizuje Lesoochranárske združenie Vlk a nadácia Zelená nádej.

http://www.wolf.sk/sk/clanky/vyhodnotenie-sutaze-lesoochranarska-skola-2010


Odmenou pre víťaznú školu i vybratých žiakov ďalších popradských základných škôl bolo vystúpenie Mira Šmajdu a jeho rockovej kapely. Keďže mladý rockový umelec a jeho spoluhráči vystúpili bez nároku na honorár, svojím úspešným koncertom deti nielen zabavili, ale zároveň vyjadrili podporu ekologického myslenia a ochranársky zameraných organizácií.

28. 9. 2010

Popradská voda

Opýtal som sa v Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, aká je kvalita vody, dodávanej do popradskej vodovodnej siete, a či sa táto voda chemicky upravuje (chlóruje). Tu je odpoveď, ktorá bude možno zaujímať aj ďalších Popradčanov:

1. Slovenská aj európska legislatíva vyžaduje, aby bol vo vode zbytkový dezinfekčný prostriedok – u chlóru v rozmedzí 0,05 – 0,3 mg/l. Môže byť výnimka hygienika, ale pre Poprad ju nemáme. Základnou podmienkou dodávky vody je jej mikrobiologická nezávadnosť. V súčasnej dobe, aj keď je voda z prameňov veľmi dobrej kvality, nie je možné udržať bezpečnosť pitnej vody bez dezinfekcie - nielen kvôli stavu potrubí, ale aj z dôvodu zvýšeného šetrenia vodou spotrebiteľmi. To spôsobuje dlhšie státie vody v potrubí a to prináša riziko jej znehodnotenia. Zároveň sa voda dodáva čím ďalej do vzdialenejších lokalít od Popradu (rozširovanie vodárenskej sústavy), a preto je tiež potrebné zabezpečiť bezpečnú pitnú vodu bez mikroorganizmov a závadností.

2.
Voda sa dezinfikovala aj v minulosti, ale len pri zistení závadnosti sa prechlóroval celý privádzač a vodojemy. V súčasnosti je už 2. rok voda kontinuálne chlórovaná chlórdioxidom, čo nám pomáha udržať ju mikrobiologicky nezávadnú. Celý proces dezinfekcie je schválený a sledovaný aj regionálnym hygienikom.

20. 9. 2010

12. 9. 2010

Rekonštrukcia?
Rekonštrukcia budovy bývalého Centra voľného času (predtým Okresného domu pionierov a mládeže) na Námestí sv. Egídia je v plnom prúde.

Otáznik v nadpise je však zjavne oprávnený. Klasicistická budova bola v 30. rokoch 20. storočia vhodne zakomponovaná do námestia. To tvoria aj staršie budovy postavené v rovnakom - klasicistickom štýle.

Projekt, ktorý údajne zachová to najkrajšie, čo budova obsahuje - ozdobné prvky priečelia, zabudol na typický architektonický prvok podobných budov popradského námestia, ktorý nedávno zmizol z podstrešnej časti (Jeho likvidáciu vidno na fotografiách. Nižšie ho popisuje odborník.)

Mnohým Popradčanom bude pôvodná budova chýbať, no biznis je biznis.

REAKCIA ODBORNÍKA (profesora histórie architektúry):


"Z fotografie možno usúdiť, že sa jedná o klasicistický objekt, ktorého súčasťou bol aj podstrešný vlys, tvorený zuborezom alebo tryglifmi a metopami /bohužiaľ fotografia neumožňuje bližšiu identifikáciu/. Každopádne odstránením týchto tvarotvorných prvkov sa úplne stratí výpovedná schopnosť tohto objektu."

Súvisiaci článok:

http://www.noviny-poprad.sk/index.php?clanok=1003