28. 1. 2008

ZELEŇ NIE, GARÁŽE ÁNOKrátky komentár:1. Škoda, že mesto Poprad na nemennosti územného plánu tak úzkostlivo netrvalo aj vtedy, keď chcel na tej istej ploche investor postaviť polyfunkčný dom.2. K poslednej vete:


Kto je to mesto Poprad? Našťastie (?), mesto Poprad - to sú predovšetkým mestskí poslanci, ktorí sú (alebo mali by byť) k nám najbližšie. Ako jediní majú konečné slovo pri rozhodnutiach podobného charakteru. Ak ich presvedčíme, že pri súčasnej zastavanosti tohto mesta má každá zelená plocha hodnotu zlata, máme šancu. Ak nie, môžeme si v najbližších voľbách vybrať iných.26. 1. 2008

K NAŠEJ ANKETE

Čitatelia nášho blogu sa mohli vyjadriť k otázke, či mesto Poprad potrebuje otvorenú informačnú internetovú stránku. Účasť na ankete nebola masová, veď na svete sú tisíce iných a zaujímavejších internetových stránok, no je zároveň možné, že nie každý čitateľ si anketu všimol. Všetkým zúčastneným úprimne ďakujeme.
Všetci, ktorí sa do ankety zapojili, na položenú otázku odpovedali kladne.
Anketovú otázku teraz strieda návštevná kniha, aby sme mali aspoň približný prehľad o tom, koľkí priaznivci internetu našli aj túto stránku.

VŠETKÝM "BUDOVATEĽOM"

Všetkým "budovateľom" polyfunkčných i čisto bytových domov ponúkam svoje skromné úvahy, vyjadrené niekoľkými otázkami:

1. Myslíte si, že časy, keď sa ľudia budú chcieť nasťahovať do bytov, možno drahých a luxusných, no umiestnených v zahustenej zástavbe, budú trvať večne?

2. Všimli ste si v posledných rokoch narastajúci opačný trend, a to trend vysťahovávania sa obyvateľov z mesta Poprad (aj ďalších miest Slovenska) do okolitých obcí, vrátane tých vzdialenejších (veď automobil dnes už vlastní skoro každý a o niekoľko rokov bude diaľnica)? Prečo Popradčania a iní obyvatelia Slovenska, ktorí chcú bývať pod Tatrami, namiesto miliónových bytov volia radšej miliónové domy?

3. Všimli ste si akúsi veľmi váhavú ochotu ľudí kúpiť si drahý byt aj na relatívne voľnom území? (Pozri popradský "Dom duchov" pri nemocnici, ktorý, navyše, dostane čoskoro aj nejakého "suseda" - plocha je už ohradená.)

4. Máte vo vo svojich ekonomických kalkuláciách zahrnuté aj to, že ceny nehnuteľností sú na celom Slovensku (a hlavne vo väčších mestách) premrštené, preto bude zrejme (celkom logicky)cena bytov s počtom pribúdajúcich bytových domov klesať?


5. Všimli ste si americkú hypotekárnu krízu, ktorá postupne zasahuje aj Európu? Ste si istí, že nezasiahne aj Slovensko? (Vôbec sa z nej neteším, ak by si niekto myslel opak, no obávam sa, že idú časy, keď ľudia budú bývať pod mostami alebo nadjazdmi novovznikajúcich diaľnic. Samozrejme, hypotéky a luxusné bývanie v Poprade idú len ťažko dokopy. A ak áno, tak ich bude reálne využiť na JUH-u IV pri bytoch inej cenovej kategórie.)

6. Prečo nechcete využiť čoskoro aktuálnu možnosť stavať na budúcom sídlisku JUH IV?. Sídlisko bude zrejme urbanisticky pripravené tak, že jeho obyvatelia a ich štvorkolesoví pomocníci sa nebudú "tlačiť" jeden na druhého a celkovo je tu možnosť vytvorenia ešte zdravšieho životného prostredia ako v iných častiach Popradu.

7. Veľmi rád uvítam diskusiu na túto tému.

Ostávam s pozdravom.

http://www.cassovia.sk/korzar/archiv/clanok.php3?sub=13.7.2007/2946T
http://www.tvojepeniaze.sk/vsetci-sa-stahuju-do-predmesti-dzt-/sk_pludia.asp?c=A070226_045711_sk_pludia_p01

NOVÍ SUSEDIA AJ NA ZÁPADE ?

MOTTO:
PODĽA PRESVEDČENIA NAJVÝZNAMNEJŠÍCH ODBORNÍKOV NA EKOLÓGIU MIEST JE NAJVYŠŠÍ ČAS PRESTAŤ SO ZÁBEROM ZELENÝCH, ALE AJ INÝCH VOĽNÝCH PLôCH, SCHOPNÝCH VSAKOVAŤ A ZADRŽIAVAŤ VODU. INAK SA V MESTÁCH NEBUDE DAŤ ČOSKORO ŽIŤ. STAČÍ SA VŠAK NA TO OPÝTAŤ KTORÉHOKOĽVEK ŽIAKA ZŠ, PRETOŽE UŽ O TOM V ŠKOLE NERAZ POČUL.

Pri pokuse o výstavbu polyfunkčného objektu na Tomášikovej ulici sa rátalo, celkom prirodzene, s tým, že obyvatelia dotknutého územia zrejme nebudú chodiť každý týždeň sledovať vývesnú tabuľu oznamov pred mestským úradom. (Samozrejme, museli by vedieť alebo tušiť, o ktoré čísla parciel by išlo.) O samotnej stavbe by sa tak v podstate dozvedeli až vtedy, keby im pod oknami vyrástol plot a začali vrčať stavebné stroje. Rovnaký postup (či scenár?) - zneužívajúci nedokonalosť stavebného zákona ohľadne včasného informovania verejnosti - prebieha na sídlisiu Západ v priestore súčasného parkoviska pred nákupným strediskom Limba. Obyvatelia neďalekého bytového domu majú dostať do susedstva dom so 75 bytovými jednotkami. Nadšení, samozrejme, nie sú, ale obávam sa, že druhá Tomášikova so šťastným koncom (i keď relatívne, vysvetlím v ďalšom príspevku) sa už opakovať nebude.

Pýtam sa, a možno dostanem aj odpoveď, prečo má mesto Poprad ťažkosti vyjsť svojim obyvateľom v ústrety a nad rámec stavebného zákona ich informovať, súčasne s vyvesením príslušného oznamu, že sa chystá nejaká stavebná aktivita. Nie je predsa problém vybrať v jednotlivých prípadoch bytové domy, ktorých by sa, podľa normálneho a zdravého ľudského úsudku, výstavba najviac dotkla a vyvesiť príslušný oznam na ich vchodovú nástenku.

Samozrejme, určitou pomocou by bolo minimálne jedno dnes už bežné riešenie - dať obsah mestskej informačnej tabule na internetovú stránku mesta. To by si však zrejme vyžadovalo nadľudské úsilie príslušných pracovníkov alebo nadľudské úsilie toho, v koho kompetencii je vydať príslušný pokyn. Je však zrejme lepšie vyvinúť nadľudskú energiu na to, aby sa pokúsili Popradčanov presvedčiť, že výstavba na Murgašovej je vlastne v prospech tamojšieho parku a životného prostredia vôbec a že rozmach výstavby v obývaných zónach Popradu je plusom k zdraviu súčasných i budúcich obyvateľov.

Obyvateľom dotknutej bytovky na sídlisku Západ môžem momentálne ponúknuť (na tejto stránke už druhýkrát) len odkaz:

http://petras.blog.sme.sk/c/66867/Proti-vystavbeNie-peticieale-poznat-zakony-a-byt-ucastnik-konania.html


Nový sused možno pribudne aj súdu (na zelenej ploche).
http://www.cassovia.sk/korzar/archiv/clanok.php3?sub=6.12.2007/3150T

24. 1. 2008

DILEMA

Racionalizácia školstva je problém každého väčšieho mesta, ktorý spolu s ďalšími kompetenciami prevzali. Niet mesta, v ktorom by nebolo nutné v posledných desiatich rokoch zrušiť nejakú školu. Je to smutné, ale je to tak - detí je čoraz menej. Rozhodnutia o rušení škôl sú najťažšie, pretože zahŕňajú možstvo pohľadov na vec, ktoré sú v prirodzenom rozpore. Ideálne by bolo, keby v rámci inak logického a spravodlivého financovania škôl podľa počtu žiakov bolo dosť prostriedkov aj pre školy, ktoré nie sú prepchaté žiakmi do takej miery, že sa v nich niet kde pohnúť. Nielen ideálne, v dnešnej dobe je požiadavka rozumného počtu žiakov v triedach nutnosťou. Kým je však slovenské školstvo v pozícii podvýživeného organizmu, čo je jednoznačná zodpovednosť štátu, bude nutné rušiť aj školy, ktoré majú okolo päťsto žiakov, čo je len o niečo menej, ako je ich projektovaná kapacita. Samému sa mi ťažko odpovedá na otázku, ktorá škola a prečo by mala alebo nemala byť zrušená, pretože som zamestnancom jednej z nich, teda som, žiaľ, v pozícii nedobrovoľného "konkurenta." Teda keď poviem zrušiť, dostanem sa do rozporu s vlastnými vyššie uvedenými argumentmi. Keď poviem nezrušiť, žiaľ, v dnešnom systéme poškodzujem vlastnú školu, pretože tá nedostane z rozpočtu to, čo by mala. Preto mi ostáva dúfať, že situácia v školstve sa čoskoro natoľko zmení, že takáto dilema aspoň v budúcnosti nebude trápiť nikoho zo zainteresovaných.

Jeden z názorov, možno dodatočne pridám aj ďalšie:

phttp://jozeffranko.blog.sme.sk/c/130360/Mesto-Poprad-nema-poslancoviba-hlasujucich.html

POPRADČANIA (A S NIMI ZDRAVÝ ROZUM) ZVÍŤAZILI, ALE...
Popradskí poslanci na dnešnom zasadnutí jednomyseľne chválili návrh deklarácie mesta Poprad, v ktorej vyjadrilo záväzok nezačať proces čiastkových zmien územného plánu na sídliskách JUH (pozri včerajší príspevok). Je to jednoznačné víťazstvo všetkých Popradčanov, ktorí si želali zastaviť akékoľvek ďalšie pokusy o intenzifikáciu (zahusťovanie) týchto sídlisk. (Zajtra zverejníme mapku, na ktorej je vyznačené územie sídlisk, spadajúce pod túto deklaráciu.)


(Priestoru, ktorý je zobrazený na fotografii, sa toto obmedzenie nedotýka. )

Toto rozhodnutie, i keď je len čiastočným splnením bodov petície a prináša viaceré otázniky do budúcnosti, môže oprávnene vzbudiť pocit zadosťučinenia pre všetkých, ktorí sa rozhodli bojovať, či už zostavením a organizáciou petície, ale aj pre tých, ktorí nestratili vieru, že podpis a názor občana tohto mesta môže mať nejakú váhu. Verím, že tento akt občianskeho sebavedomia povzbudí ďalších pri rozhodovaní, či do podobných krokov ísť, ak si budú myslieť, že ich názory nepadajú na úrodnú pôdu alebo sa na nich činí krivda.

Nateraz aspoň dva otázniky, na ktoré by sme mali žiadať od mesta odpovede:

1. Deklarácia mesta (pôvodne plánovaná ako vyhlásenie stavebnej uzávery) sa netýka Popradu ako celku. Poslankyňa Helena Mezenská na otázku, prečo je to tak, na rokovaní MZ nedostala odpoveď. Momentálne teda ostáva jediná možnosť: Každý, ktorý býva mimo popradských sídlisk JUH, si musí sám "ustrážiť" pokusy o zmenu územného plánu v okolí svojho bydliska. (Na Tomášikovej to mala byť zmena od hromadnej garáže k polyfunkčnému domu.)

2. V ohraničenom priestore sú aj pozemky, ktoré nepatria mestu, ale zároveň nie sú určené na výstavbu budov, no ich majitelia zrejme počítali s tým, že v budúcnosti bude uskutočnená zmena územného plánu. Ako bude mesto postupovať v týchto prípadoch?23. 1. 2008

KU KULTÚRE


Na zajtrajšom MZ sa má, okrem iného, prerokovať aj Koncepcia kultúry na rok 2008.
S pripraveným materiálom ako takým sa poslanci a občania zoznámia až na samotnom zastupiteľstve. Všetkým je však jasné, že pôjde o materiál, ktorý je "šitý" na mieru už schváleného rozpočtu. V každom prípade však môže veľa naznačiť, a tak si ho so záujmom preštudujem a záujemcov s jeho znením oboznámim.
Mať možnosť kultúrneho vyžitia je dôležitou potrebou obyvateľov každého mesta. V posledných rokoch aj v Poprade došlo k podstatným, zväčša pozitívnym zmenám. Rekonštrukcia Domu kultúry je tou najmarkantnejšou.
Od jej skončenia v októbri 2006 má Poprad dôstojné priestory, v ktorých možno organizovať rôzne kultúrne podujatia. A tie sa aj organizujú. Istým nedostatkom je, že divadelná sála neposkytuje dostatočnú akustickú podporu pri koncertoch. Preto dúfam, že vystúpenia interpretov z rôznych oblastí hudby si budeme môcť naďalej vychutnávať aj v sále popradskej Reduty.
Odhliadnuc od divadelnej sály je zaujímavým projektom malá bábková sála, v ktorej oddelenie kultúry v rámci projektu Divotvorná scéna prinieslo úžasné množstvo divadelných predstavení pre deti. V podstate každý víkend jedno, a to dokonca dvakrát, dopoludnia i popoludní. Každé dieťa tak malo možnosť stretnúť sa so skutočne živým umením, ktoré nám v časoch "papučovej" kultúry začalo chýbať. Dôkazom sú dlhé rady čakajúcich na lístky, s ktorými sme sa mohli stretnúť najmä pri prvých podujatiach. Dnešné divadelné predstavenia umožňujú deťom príbehy nielen pasívne prijímať, ale stať sa aj ich súčasťou. Zvlášť takéto situácie zvyknú vyčariť na ústach dospelých divákov úsmev, ktorý naznačuje, aké rozdielne sú svety detí a ich rodičov. Samozrejme, takéto podujatia a v takomto počte sú finančne náročné, preto verím, že momentálne klesajúca návštevnosť detských divadelných predstavení sa zastaví a rodičia či starí rodičia opäť v hojnejšom počte vezmú za ruky svoje ratolesti a prídu. Stojí to za to a bola by škoda, keby nejaký "financminister" mal dôvod povedať, že dávame peniaze na podujatia, o ktoré Popradčania nemajú záujem. Samozrejme, mesto, akým je Poprad, by určite nemalo mať problém "utiahnuť" aj navonok "stratové" kultúrne podujatia či celé inštitúcie. Stratovosť je totiž len relatívny pojem. Každý jeho obyvateľ by preto mal mať možnosť aj naďalej navštevovať kultúrne podujatia podľa svojej chuti. Verím, že to tak bude, a všetkým, ktorí sa podieľajú na rozhodovaní o týchto otázkach, držím palce.

ZAJTRA SA ROZHODNE


Jedným z bodov zajtrajšieho zasadania popradského mestského zastupiteľstva je aj návrh deklarácie, ktorou MZ

"s c h v a ľ u j e postup mesta, ako obstarávateľa územného plánu, nezačať proces čiastkových zmien územného plánu z plôch občianskej vybavenosti a plôch zelene na plochy pre bývanie a polyfunkciu na sídliskách Juh I, II, V, VI, a III."

V dôvodovej správe k návrhu príslušného uznesenia sa uvádza, že "mesto Poprad
má spracovaný územný plán, ktorý funkčne rieši plochy pre budúcu výstavbu."

Ostáva teda len veriť, že uvedenú deklaráciu poslanci jednomyseľne a so všetkou úprimnosťou schvália (čo býva pri navrhovaných uzneseniach dlhodobým pravidlom) a že minimálne tí volení predstavitelila mesta, ktorí budú mať tú česť obhajovať záujmy občanov aj v budúcom volebnom období, na tento významný krok nezabudnú.

Nedá mi, predsa len, odpustiť si tri poznámky:

1.Toto úsilie mesta Poprad na čele s jeho primátorom určite nemá nič spoločné s petičnou akciou, ktorú podpísalo takmer 2400 obyvateľov mesta Poprad. Veď do 29. novembra minulého roku sa žiadne čiastkové zmeny územného plánu neschvaľovali (napr. na Moyzesovej ulici) a ani nenavrhovali (ako na Tomášikovej ulici).

(Záujemcovia o túto problematiku si môžu pozrieť staršie príspevky. V nich sa naznačujú aj úskalia a nedostatky vyššie spomenutej iniciatívy mesta. Napriek tomu - chvalabohu, že ju tu máme.)

2. Iniciátori petície si teda určite nezaslúžia ospravedlnenie primátora mesta za to, že ich nazval ľuďmi, spúšťajúcimi "žalostne smutné" aktivity, "zavádzajúce verejnosť", za ktorými "sa schovávajú záujmové skupiny a lobisti, sledujúci svoje vlastné ciele" v rozpore s blahom našich občanov, z ktorých si, navyše, robia "dobrý deň".

3. Určite si nezaslúžia ani poďakovanie primátora mesta za to, že mu možno zachránili nemalé množstvo voličských hlasov v budúcich komunálnych voľbách. O to však zrejme ani nestoja.

V každom prípade, zajtra uvidíme.17. 1. 2008

VOLEBNÝ PROGRAM PRIMÁTORA POPRADU ANTONA DANKA

(Zverejnením tohto dokumentu na tejto stránke z vlastnej iniciatívy zapĺňam publikačnú medzeru, pretože dokument bol doteraz dostupný len v tlačenej podobe a len pred komunálnymi voľbami 2006.)

STRATÉGIA PRE POPRAD

Volebný program kandidáta Antona Danka

Volebný program Stratégia pre Poprad je otvoreným dokumentom, ktorý určuje priority vedenia mesta na dlhodobé obdobie a vychádza z najzákladnejších potrieb obyvateľov mesta. Stratégia pre Poprad v jednoduchých a zrozumiteľných bodoch pomenúva hlavné problé­mové oblasti a nevyhnutné kroky v nich. Na zabezpečenie splnenia všetkých krokov v každej oblastiam pripravené ďalšie strategické plány a materiály, ktoré na tento program nadväzujú.

Zamestnanosť obyvateľov mesta:

-koncepčný prístup k príprave priemyselného parku, s dôrazom na počet a kvalitu vytvorených pracovných miest
-prezentácia mesta Poprad, ako vhodného miesta pre zahraničné investície s ohľadom na zvyšovanie domácej zamestnanosti
-zabezpečenie príchodu strategických zahraničných investorov, vytvárajúcich nové, stabilné a dôstojné pracovné miesta s možnosťou ďalšieho profesijného rastu zamestnancov
-zefektívnenie aktívnej politiky zamestnanosti spojené s ďalšou podporou projektu verejno-prospešných prác
-podpora malého a stredného podnikania
-podpora univerzity tretieho veku, systému rekvalifikácií a zvyšovania pracovnej flexibility obyvateľov mesta
-zlepšenie informovanosti obyvateľov o trhu práce

Riešenie bytovej otázky obyvateľov mesta:
-podpora výstavby cenovo dostupných bytov pre mladé rodiny
-príprava podmienok a infraštruktúry pre výstavbu nových rodinných a bytových domov rôznych kategórií
-zlepšenie životného prostredia na sídliskách, oprava a modernizácia bytov mestského bytového fondu
-maximálne využitie všetkých prostriedkov a nástrojov pre podporu bývania
výstavba sídliska JUH 4

Doprava v meste:
-zlepšenie fungovania mestskej hromadnej dopravy
-podpora vzniku konkurencie v mestskej hromadnej doprave s cieľom zvýšiť jej kvalitu
-ďalšie zvyšovanie bezpečnosti dopravy, hlavne na križovatkách, frekventovaných prechodoch
pre chodcov a v centre mesta
-rozšírenie kapacity parkovacích miest, hlavne na sídliskách, prijatie opatrení k ich efektívnejšiemu využívaniu, zabránenie nepovolenému parkovaniu
-zlepšenie stavu miestnych komunikácií
-zabezpečenie rovnakých podmienok pre účastníkov cestnej premávky, to znamená aj pre cyklistov a chodcov
-rozšírenie možností parkovania bicyklov v meste v priestoroch monitorovaných kamerami,
-ďalšie predlžovanie cyklistického chodníka
-uskutočňovanie terénnych úprav zohľadňujúcich pohyb mamičiek s detskými kočíkmi a imobilných občanov
-intenzívne rozvíjanie leteckej dopravy z nášho mesta
-vyvíjanie tlaku na komplexnú modernizáciu hlavnej železničnej stanice a hlavnej stanice autobusovej dopravy
-zavádzanie minibusov do mestskej hromadnej dopravy

Fungovanie mesta:
-prehľadné a efektívne hospodárenie mesta bez neopodstatneného zadlžovania
zabezpečenie vyváženého rozpočtu a vlastných príjmov mesta
-aktívnejší prístup mesta k získavaniu dotácií a finančných podpôr z prostriedkov fondov EU
-smerovanie investícií hlavne do podpory domácej zamestnanosti, bývania, infraštruktúry, zdravotníctva a školstva
-ďalšie zlepšenie kvality profesijného aparátu Mestského úradu poskytujúceho kvalitné služby občanom
-vytvorenie efektívneho tímu úradníkov slúžiaceho potrebám občanov
-komplexné riešenie väčšiny problémov obyvateľov na jednom mieste
-zvýšenie informovanosti občanov o práci Mestského úradu
-sprístupnenie väčšiny materiálov a dokumentov mesta v elektronickej podobe

Sociálna oblasť a zdravotníctvo:
-maximálna podpora zachovaniu rozsahu a úrovne zdravotnej starostlivosti v meste
-rovnomerná dostupnosť zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre všetkých občanov mesta
-zvýšenie počtu miest v domoch opatrovateľskej starostlivosti
-vytvorenie čo najvyšších štandardov sociálnych služieb a spestrenie foriem starostlivosti o seniorov
-rozšírenie a skvalitnenie ponuky sociálnych služieb .
-reagovanie na aktuálne a meniace sa potreby jednotlivých sociálnych služieb
-podpora vytvárania chýbajúcich typov občianskej vybaveností a zavádzanie nových druhov sociálnych služieb
-vytvorenie programu sociálnej prevencie pre mládež
-dotvorenie mestskej siete zdravotnej starostlivosti
-vytváranie podmienok pre vznik neštátnych zariadení domácej a ambulantnej starostlivosti
-dlhodobá príprava na starnúcu populáciu Popradčanov a s tým spojené problémy
-pokračovanie v transformácii zdravotníckych zariadení s cieľom zvýšenia kvality lekárskej starostlivosti a efektivity popradskej nemocnice s poliklinikou

Bezpečnosť a poriadok v meste:
-vytváranie účinných opatrení proti živelným pohromám a mimoriadnym udalostiam,
-vybudovanie funkčného systému varovania obyvateľstva pred hroziacim nebezpečenstvom
-ďalšie zefektívnenie práce mestskej polície a stanovenie jej nových priorít pre zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti cestnej premávky v meste
-zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev a riešenie problémov prejavov
vandalstva
-monitoring bezdomovcov a problémových skupín obyvateľov spojený s riešením ich pôsobnosti na území mesta
-naplnenie práva obyvateľov na bezpečný život

Školstvo, kultúra a šport:
-zlepšovanie technického stavu školských budov a vybavenia škôl, vytváranie podmienok pre zvyšovanie úrovne škôl
-realizovanie obnovy existujúcich školských športových ihrísk a ich premeny
na moderné atletické areály
-pomoc mesta pri budovaní odborných učební
-zabezpečenie dôstojných podmienok pre výchovu a vzdelávanie našich detí
-podpora profilovania jednotlivých základných a stredných škôl (jazykové, športové, alternatívne, umelecké a podobne)
-podpora škôl, uvádzajúcich do praxe nové pedagogické metódy a inovačné vzdelávacie projekty
-podpora základného umeleckého školstva
-zvyšovanie dôrazu na jazykové vzdelávanie žiakov a ich počítačovú gramotnosť racionalizácia základných škôl v meste
-podpora vyučovania hokeja
-zavŕšenie rekonštrukcie domu kultúry a zabezpečenie jeho pravidelnej prevádzky
-udržanie finančnej dostupnosti kultúrnych podujatí pre všetkých obyvateľov mesta
-ďalšie zvyšovanie počtu, pestrosti a kvality kultúrnych podujatí v meste
-rekonštrukcia futbalového štadióna a podpora futbalu v meste
-efektívne využívanie viacúčelovej haly
-výstavba moderného detského dopravného ihriska
-snaha o spoluorganizovanie veľkých a medzinárodných športových podujatí
-naplánovanie vytvorenia a udržiavania lyžiarskej bežeckej trate v meste

Ďalší rozvoj mesta:
-pokračovanie v tvorbe oddychových a parkových zón na sídliskách JUH III., JUH i, II, V, VI a na sídlisku Západ, spojené s humanizáciou životného prostredia a obnovou detských ihrísk-
-vytvorenie rekreačnej a oddychovej zóny v lesoparku pri Kvetnici
-zrealizovanie cyklistického chodníka spájajúceho Poprad s mestskou častou Kvetnica
-dôsledné profilovanie Popradu ako atraktívneho turistického centra a čistého, prívetivého a bezpečného mesta
-realizácia kompletnej obnovy parku pri železničnej stanici v nadväznosti na
úpravu okolia autobusovej stanice a Hviezdoslavovej ulice
-zlepšenie propagácie mesta v zahraničí spojené s rozvojom turistického ruchu a prípravou produktov pre turistov a návštevníkov mesta
-dokončenie tretej etapy rekonštrukcie námestia v mestskej časti Matejovce
-venovanie pozornosti rovnomernému rozvoju všetkých mestských častí

Životné prostredie:
-revitalizácia existujúcej zelene, nové riešenie parkov a oddychových zón, výsadba novej uličnej zelene, zameranie pozornosti na nábrežie rieky Poprad
-redukcia počtu vrán v meste použitím všetkých legálnych prostriedkov
- zvýšenie možností pre separáciu komunálneho odpadu
-rýchlejší a efektívnejší postih znečisťovateľom mesta

Som presvedčený, že môj volebný program Stratégia pre Poprad vytvára pod­mienky na ďalší vyvážený a progresívny rast mesta Poprad s dôrazom na jeho pozitívne prejavy vo všetkých sociálnych vrstvách obyvateľstva.

Anton Danko
kandidát na primátora mesta Poprad

(Prevzaté z predvolebnej publikácie POPRAD - MESTO, V KTOROM SA OPLATÍ ŽIŤ/ANTON DANKO, VÁŠ KANDIDÁT NA PRIMÁTORA MESTA POPRAD.)

ZAUJÍMAVÝ ČLÁNOK (1)

http://petras.blog.sme.sk/c/66867/Proti-vystavbeNie-peticieale-poznat-zakony-a-byt-ucastnik-konania.html

(Je to pekná analýza, za ktorú sa treba autorovi poďakovať. Niekedy však nepomôže ani využitie všetkých právnych možností, o ktorých hovorí, najmä keď sa občania o chystaných projektoch nedozvedia včas alebo vôbec. Ak sa teda ústretovosť a iniciatívnosť v oblasti poskytovania informácií zo strany našich miest a obcí smerom k vlastným občanom nestane skutočnosťou, petície a iné mimoriadne možnosti upozorňovania na skutočný stav vecí ešte dlho nestratia význam.)

(Upozorňujem aj na ďalšie autorove články týkajúce stavebného konania a vzťahu miest k informovanosti svojich občanov. Nachádzajú sa ako odkazy v jeho osobnom profile, zverejnenom v ktoromkoľvek autorovom článku.)

(Práve pripravujem seriál internetových odkazov - linkov - na články o pozitívnych príkladoch vzťahu samosprávy k svojim občanom v niektorých slovenských a možno aj českých mestách.)

15. 1. 2008

ZATIAĽ?(3) (DÚFAM, ŽE NIE.)
Z POŠTY (Zaslal Mikuláš Argalács)

Dobrý deň!
Štart - petícia - bol impozantný a prezrádzal, že v Poprade nie je všetko iba ružové a že sa na mesto a jeho rozvoj nepozerá každý iba očami radnice. Napriek tomu si myslím, že občania
"nedotknutí" (môžu nimi byť napr. aj ľudia z Veľkej či Spišskej Soboty) nebudú celkom dobre chápať, o čo vlastne ide.
Pred dvoma desiatkami rokov sa objavila publikácia šírená po Slovensku ako samizdat. Volala sa Bratislava nahlas! a hoci už názov identifikoval miesto deja, predsa len pohla Slovenskom. Aspoň jeho intelektuálnou časťou. Cez apel na životné prostredie sa tu objavila aj istá politická vízia budúcnosti: Takto to ďalej nemôže ísť! A stalo sa; naozaj to tak ďalej nepokračovalo. Lenže, je to lepšie? Z hľadiska života jednotlivca u mnohých áno. Jednotlivec však nie je izolovaný, aj keď sa zavrie do ulity bytu či domu. Aby som však neupadol do stareckých táranín: chce to POPRAD NAHLAS! Vývoj Popradu je totiž po všetkých stránkach, nielen po tej stavebnej - architektonickej a urbanistickej - zlý, pretože je bez normálnej vízie. Poprad sa definuje podľa potrieb potenciálnych investorov, alebo témy tlačovej besedy... Preukázali ste životaschopnosť. Zostavte tím odborníkov /architekti, sociológovia, ekológovia, odborníci na verejnú správu, dopravu, zdravotníctvo, ochranu pamiatok, históriu, školstvo/, ktorí dokážu bez predsudkov analyzovať a z výsledkov analýzy formulovať závery a odporúčania.
Želám všetkým z iniciatívy, aby zotrvali v úsilí vtlačiť svoju pečať tomu, že bude Poprad mestom pre plnohodnotný život.

Mikuláš Argalács

14. 1. 2008

ODPORÚČAM DO POZORNOSTI...

Odporúčam do pozornosti zaujímavú diskusiu (v komentároch), ktorá sa rozbehla pod článkom Pár postrehov k petícii...

13. 1. 2008

Ako ďalej?

vidiecka idylka na sídlisku

ďalší z príkladov, ako by to nemalo vyzerať

pri kostole sv.Cyrila a Metoda vyrastá multifunkčný objekt,
ktorý zahustí túto obytnú zónu, ale aspoň korešponduje
z okolitou architektúrou.


budova NBS - jeden zo vzácnych príkladov
ako by mohla vyzerať architektúra na sídliskách


Pár postrehov k petícii a výstavbe v Poprade

Nedá mi nezverejniť zopár postrehov k toľko diskutovanej téme Petícia a Výstavba v Poprade.
Potešilo ma, že som mal možnosť podpísať sa pod petíciu proti zahusťovaniu sídlisk (a nielen sídlisk), pretože už dlhší čas s údivom pozorujem, kde všade (a čo) sa ešte dá stavať. Za všetky spomeniem neďaleko kostola sv. Cyrila a Metoda na rohu paneláku nalepený multifunkčný objekt ''krásnej" zelenej farby, či neďaleko stojaci domček utopený medzi panelákmi - nikdy by som neveril, že na toto možno získať stavebné povolenie.
Nielen že sa obytné zóny týmto spôsobom zahusťujú, ale nadovšetko sa nie príliš esteticky pôsobiace panelákove sídlisko stáva nevkusným mixom rozličných architektonických prvkov. Akoby to nestačilo, pri kostole sv.Cyrila a Metoda sa stavia další multifunkčný objekt na mieste, kde by mohol byť napríklad park alebo parkovisko, kedže voľných parkovacích miest je na Juhu čoraz menej a normálny park, kde by sa človek mohol v lete schovať pred slnkom a horúčavou sálajúcou z betónu, tak taký park nie je na celom Juhu.
Čo ma zarazilo, bola reakcia p.primátora, keď na adresu petície povedal niečo v tom zmysle, že sa občania dali nachytať rôznymi lobistickými skupinami. Myslím si, že aj keby to tak bolo, radšej podľahnem lobby, ktorá bojuje proti takejto výstavbe, ako nechať si zastavať každý voľný centimeter lobistami, ktorým ide len biznis s drahými bytmi.
Zaujímalo by ma tiež, ako sa na to pozerajú poslanci, ktorí zastupujú naše sídlisko. Nevadí im tento budovateľský boom? Myslím, že práve oni by mali hájiť záujmy nás, občanov. Práve od nich by som očakával viac iniciatívy. My bežní občania totiž netušíme, čo všetko sa pripravuje, nie sme pri zdroji informacií, a taktiež nechodíme sa pravidelne pozerať na vývesku v MsÚ, či sa náhodou pod našimi oknami nezačne o mesiac stavať.
Myslím, že jedna z vecí, ktoré by pomohli zlepšiť informovanosť občanov, by bolo zverejnenie územného plánu na internete, tak ako to majú mnohé iné mestá ba dokonca aj obce.
Na záver by som chcel vysloviť želanie, aby tí, ktorí o týchto dôležitých veciach, akými výstavba v meste určite je, rozhodujú, pristupovali zodpovedne a uvážlivo, aby sa naše obytné zóny podobali viac na vyspelé európske mesto ako na predmestia afrických či juhoamerických metropol. Mementom môže byť aj budovateľský chaos v Bratislave, či Slotove "projekty" v Žiline. A hoci ľudia, čo vymysleli zbúrať polovicu historickej Bratislavy a postaviť most SNP sa už strácajú v hmle minulosti a pán Slota už nie je primátor v Žiline, historickú Bratislavu už nikto neobnoví a Aupark priamo na námestí v Žiline (ak ho tam postavia), už nikto búrať nebude. Veď ľudia si zvyknú... Dúfam, že Poprad dopadne lepšie a nebudeme sa musieť o niekoľko desaťročí hanbiť za to, ako sa nám to vymklo z rúk.


Na tejto adrese http://tyzden.sk/sk/doma/32_rozhovor_01.php?searchstring=hamburg je rozhovor s bývalým hlavným architektom mesta Hamburg, Petrom Gerom, ktorý pochádza zo Slovenska, kde okrem iného vyjadruje svoj názor na stavebný rozvoj v Bratislave, dá sa to však aplikovať na celé Slovensko. Napr.: "My sme prinútili investorov stavať parky a detské ihriská, dokonca sa o ne nasledujúcich päťdesiat rokov starať. Treba investorov prinútiť dobrými zmluvami, aby aj oni niesli zodpovednosť za mesto aj za komunitu. Dá sa to – v Hamburgu aj v Bratislave".

Niečo na úvod

Úvodom môjho prvého príspevku musím prehlásiť, že som radový občan mesta Poprad, nie som členom žiadnej politickej strany a nepodlieham žiadnym lobistickým skupinám. Iba ma zaujíma a nie je mi ľahostajné čo sa deje okolo nás, v našom meste.
Teší ma, že sa mesto takto dynamicky rozvíja a konečne začalo využívať potenciál, ktorý v ňom dlho driemal. Je to určite aj vďaka p.primátorovi a tímu ľudí okolo neho a vážim si, čo pre mesto robia. Je zbytočné vymenúvať tu všetko pozitívne, čo sa udialo, o tom nás neustále informujú oficiálne Popradské média (či už je to Popradská televízia, noviny Poprad, alebo na kriedovom papieri tlačený mesačník PT), sú tu však aj veci o ktorých sa veľmi nehovorí a kritické hlasy takmer nepočuť. Je to škoda, pretože konštruktívna kritika patrí do slobodnej spoločnosti a časy keď boli vodcovia ľudu neomylní, sú už dúfam za nami. Bolo by nešťastné, keby sa v budovateľskom zápale spravili chyby, ktoré by bolo ťažké, alebo nemožné napraviť.
Preto som rád, že vznikla táto stránka, kde občania majú možnosť vyjadriť svoje názory a ukázať tak, že im nie je mesto Poprad ľahostajné. Pevne verím, že sa tu časom rozbehne diskusia o rôznych veciach verejných a prispeje tak svojou troškou nielen ku skvalitneniu života nás všetkých, ale aj ku zvýšeniu občianskeho povedomia. Záleží aj od nás v akom meste budeme v budúcnosti žiť.

11. 1. 2008

10. 1. 2008

Nové trendy v Poprade? Dúfam.

V týchto dňoch sa v regionálnych periodikách objavila informácia o existencii tejto stránky. (Napr. v Podtatranských novinách či v denníku Korzár z 10. 1. 2008.) Je to pozitívna skutočnosť z hľadiska informovanosti občanov. No aká bude budúcnosť tejto stránky, ukáže až budúcnosť. Naozaj, ako je to uvedené v prvých príspevkoch i v úvodnej informáci, stránka by mala predovšetkým prinášať informácie a diskusie. Podmienkou je, aby Popradčania o nej vedeli a aktívne sa na jej podobe podieľali. Je dôležité, aby každý, kto súhlasí s našimi zámermi a ctí si princíp slobody vyjadrovania, odovzdával odkaz o jej existencii ďalej. V prípade pozitívneho vývoja nie je dôvod, aby sa postupom času nezmenila na skutočný portál s vlastnou doménou.
Čo sa týka "hrozby neprístojností" či "invektív anonymov", nikdy sa nedá vylúčiť, že sa v budúcnosti môžu objaviť, no povinnosťou a praxou administrátorov blogových stránok je to, že ich následne čo najrýchlejšie odstraňujú či vhodne upravujú (nie "ošetria"), ale tak, aby sa nestratila vecná stránka vyjadrených názorov. (Inak, o pravidlách zverejňovania príspevkov hovoríme v prvých príspevkoch.)
Čo sa týka "bezbrehej kritiky", neviem, kto stanovuje kritériá bezbrehosti. No ak má niekto pocit neobjektívnosti či prehnanej kritickosti, tomu sa dá zabrániť opäť slobodnou výmenou názorov, o ktorú na tejto stránke ide.

9. 1. 2008

8. 1. 2008

4. 1. 2008

ZATIAĽ (O sérii fotografií Popradu)

My Popradčania si asi čoskoro budeme musieť zvyknúť na zmeny využitia priestranstiev, okolo ktorých roky chodíme, ktorých podoba sa nám vžila a o ktorých využití sme rozhodli (akosi prirodzene, spontánne) my sami. Pre niekoho sú to však priestranstvá nevyužité, lebo si nedokáže predstaviť, že na nich nemusí stáť nejaká budova. Pripravil som akýsi fotografický prehľad niektorých z nich. Sú medzi nimi také, o ktorých zmene je už takmer stopercentne rozhodnuté (fotografie sú pod menami ZATIAĽ 1....), ale hlavne také, o ktorých sa v tomto zmysle medzi ľuďmi hovorí (ZATIAĽ?1...). Každý deň pridám jednu fotografiu.

Poznámka: Na všetky fotografie si ich autori vyhradzujú autorské práva.