23. 1. 2008

KU KULTÚRE


Na zajtrajšom MZ sa má, okrem iného, prerokovať aj Koncepcia kultúry na rok 2008.
S pripraveným materiálom ako takým sa poslanci a občania zoznámia až na samotnom zastupiteľstve. Všetkým je však jasné, že pôjde o materiál, ktorý je "šitý" na mieru už schváleného rozpočtu. V každom prípade však môže veľa naznačiť, a tak si ho so záujmom preštudujem a záujemcov s jeho znením oboznámim.
Mať možnosť kultúrneho vyžitia je dôležitou potrebou obyvateľov každého mesta. V posledných rokoch aj v Poprade došlo k podstatným, zväčša pozitívnym zmenám. Rekonštrukcia Domu kultúry je tou najmarkantnejšou.
Od jej skončenia v októbri 2006 má Poprad dôstojné priestory, v ktorých možno organizovať rôzne kultúrne podujatia. A tie sa aj organizujú. Istým nedostatkom je, že divadelná sála neposkytuje dostatočnú akustickú podporu pri koncertoch. Preto dúfam, že vystúpenia interpretov z rôznych oblastí hudby si budeme môcť naďalej vychutnávať aj v sále popradskej Reduty.
Odhliadnuc od divadelnej sály je zaujímavým projektom malá bábková sála, v ktorej oddelenie kultúry v rámci projektu Divotvorná scéna prinieslo úžasné množstvo divadelných predstavení pre deti. V podstate každý víkend jedno, a to dokonca dvakrát, dopoludnia i popoludní. Každé dieťa tak malo možnosť stretnúť sa so skutočne živým umením, ktoré nám v časoch "papučovej" kultúry začalo chýbať. Dôkazom sú dlhé rady čakajúcich na lístky, s ktorými sme sa mohli stretnúť najmä pri prvých podujatiach. Dnešné divadelné predstavenia umožňujú deťom príbehy nielen pasívne prijímať, ale stať sa aj ich súčasťou. Zvlášť takéto situácie zvyknú vyčariť na ústach dospelých divákov úsmev, ktorý naznačuje, aké rozdielne sú svety detí a ich rodičov. Samozrejme, takéto podujatia a v takomto počte sú finančne náročné, preto verím, že momentálne klesajúca návštevnosť detských divadelných predstavení sa zastaví a rodičia či starí rodičia opäť v hojnejšom počte vezmú za ruky svoje ratolesti a prídu. Stojí to za to a bola by škoda, keby nejaký "financminister" mal dôvod povedať, že dávame peniaze na podujatia, o ktoré Popradčania nemajú záujem. Samozrejme, mesto, akým je Poprad, by určite nemalo mať problém "utiahnuť" aj navonok "stratové" kultúrne podujatia či celé inštitúcie. Stratovosť je totiž len relatívny pojem. Každý jeho obyvateľ by preto mal mať možnosť aj naďalej navštevovať kultúrne podujatia podľa svojej chuti. Verím, že to tak bude, a všetkým, ktorí sa podieľajú na rozhodovaní o týchto otázkach, držím palce.

3 komentáre:

malý kultúrnik povedal(a)...
Tento komentár bol odstránený autorom.
malý kultúrnik povedal(a)...

Zdravím všetkých kultúrychtivých popradčanov. Prístup ku kvalitnej kultúre za rozumnú cenu považujem za prvý predpoklad vypredaných všetkých predstavení a kultúrnych akcií nášho mesta. Čo z toho, že máme krásny dom kultúry s koncertnou sálou (ZUŠ), divadelnou sálou, Klubom Zóna, Bábkovou scénou, keď všetky akcie sú predražené (s výnimkou detských predstavení a koncertoch "vyvolených" domácich hudobných kapiel). Jeden príklad za všetky Minule som bol v Košiciach a videl som najlepšie predstavenie sezóny Bližšie od teba za pouhych 70,- Sk vstupného, alebo vo Svidníku zorganizovala miestna organizácia rusínov krásne predstavenie Divadla Alexandra Duchnoviča z Prešova hru Perón, ktorá bola v čase svojho vzniku považovaná za neuveriteľne vydarené predstavenie dokonca zadarmo. Veľmi rád dám na kultúru, ale ceny, ktoré sa šplhajú od 350,- vyššie si myslím, že sú veľmi málo dostupné pre všetky spoločenské vrstvy v našom meste. A ešte niečo na okraj Naše mesto malo víziu, že vytvorí mestské divadlo s profesionálnymi hercami. Doteraz nemáme, akoby sme nemali dosť vlastných šikovných, možno aj poloprofesionálnych hercov, ktorí by veľmi radi pracovali pre mesto v tejto oblasti, a možno nestojíme o výnimočnosti, v tom bude tá chyba.

Anonymný povedal(a)...

Zdravím Vás, Malý kultúrnik. (Inak,lepšie by bolo použiť krstné meno.)Som rád, že sa našiel niekto, kto sa na tejto stránke vyjadril ku kultúre, ktorá je aj mojou "srdcovou záležitosťou." S tými cenami je to pravda, no dve divadelné predstavenia, ktoré ste uviedli -Košice a Svidník - boli v podstate dotované. Košické divadlo nemuselo nikam cestovať - hralo v Košiciach, DAD bolo vo Svidníku podporené miestnymi Rusínmi. Inak -kultúra je drahá, lebo zdraželo všetko. Samozrejme, riešením by bolo, že niektoré divadelné predstavenia by organizovalo alebo spolufinancovalo samotné mesto, tak by sa napr. na Astorku mohli prísť pozrieť viacerí, aj tí menej solvetní. Inak, Vlado Benko a spol., čo je špička slovenského neprofesionálneho divadla, hráva s Sp. Sobote Za 80.-, resp. 100.- Sk. Ak by ich mesto pustilo do novej divadelnej sály (je problém s finančnými podmienkami?), videlo by ich opäť viac Popradčanov. Na tému profesionálne divadlo v Poprade treba viac času a priestoru.
Pavol Krupka