13. 1. 2008

Niečo na úvod

Úvodom môjho prvého príspevku musím prehlásiť, že som radový občan mesta Poprad, nie som členom žiadnej politickej strany a nepodlieham žiadnym lobistickým skupinám. Iba ma zaujíma a nie je mi ľahostajné čo sa deje okolo nás, v našom meste.
Teší ma, že sa mesto takto dynamicky rozvíja a konečne začalo využívať potenciál, ktorý v ňom dlho driemal. Je to určite aj vďaka p.primátorovi a tímu ľudí okolo neho a vážim si, čo pre mesto robia. Je zbytočné vymenúvať tu všetko pozitívne, čo sa udialo, o tom nás neustále informujú oficiálne Popradské média (či už je to Popradská televízia, noviny Poprad, alebo na kriedovom papieri tlačený mesačník PT), sú tu však aj veci o ktorých sa veľmi nehovorí a kritické hlasy takmer nepočuť. Je to škoda, pretože konštruktívna kritika patrí do slobodnej spoločnosti a časy keď boli vodcovia ľudu neomylní, sú už dúfam za nami. Bolo by nešťastné, keby sa v budovateľskom zápale spravili chyby, ktoré by bolo ťažké, alebo nemožné napraviť.
Preto som rád, že vznikla táto stránka, kde občania majú možnosť vyjadriť svoje názory a ukázať tak, že im nie je mesto Poprad ľahostajné. Pevne verím, že sa tu časom rozbehne diskusia o rôznych veciach verejných a prispeje tak svojou troškou nielen ku skvalitneniu života nás všetkých, ale aj ku zvýšeniu občianskeho povedomia. Záleží aj od nás v akom meste budeme v budúcnosti žiť.

Žiadne komentáre: