25. 3. 2008

MAIL PRIMÁTOROVI

Keď som ešte 18. februára t. r. do schránky primátora Popradu pána Antona Danka posielal nižšie citovaný mail, nemyslel som si, že odpoveď príde na druhý deň, ba ani na druhý týždeň, veď pán primátor, ako mnohí správne usudzujeme, je dosť zaneprázdeným človekom. Kým sa vôbec dopracuje k nejakému mailu, ktorých (predpokladám) dostáva od Popradčanov desiatky týždenne, ubehne nejaký čas. Po dvoch týždňoch však moju vieru v odpoveď, čo i len stručnú, začala nahlodávať pochybnosť. Už skôr som si totiž všimol, že v prípade korešpondencie platí: Čím dlhší čas od zaslania listu či mailu uplynie, tým je menšia šanca získať odpoveď.

K rozhodnutiu obrátiť sa na pána primátora práve touto formou ma povzbudila zmienka jedného suseda o tom, že mu pán primátor na jeho mailový dotaz odpovedal. (Onen sused ešte dodal, že bol príjemne prekvapený.)

Samotný obsah môjho mailu súvisí s podnetom, už skôr poslaným na MÚ.


(http://popradnasemesto.blogspot.com/2008/02/otzka-odpove.html , http://popradnasemesto.blogspot.com/2008/02/komentr-k-odpovedi.html)

Neviem, či to spôsobila moja doterajšia skromná snaha verejnou aktivitou pomôcť pánu primátorovi k správnym rozhodnutiam, alebo niečo iné, odpoveď neprišla. Dnes, viac ako po mesiaci, už teda šancu získať ju považujem za nulovú. Zároveň však mail nemienim poslať znovu. (Vždy som to považoval za obťažovanie.)


Nuž čo, keď sa k môjmu podnetu nevyjadril pán primátor, môžu sa k nemu vyjadriť občania mesta Poprad - čitatelia tohto blogu. Len dúfam, že keď bude pán primátor verejne ohlasovať zriadenie elektronickej úradnej tabuľe, nezabudne na občanov, ktorí ho k tomuto rozhodnutiu primäli.

Vážený pán primátor,

dovoľujem si obrátiť sa na Vás s podnetom, ktorý by mohol výrazne prispieť k zjednodušeniu komunikácie medzi mestom a občanmi a naopak. S cieľom ešte viac zlepšiť informovanosť občanov zaviedli niektoré samosprávy elektronickú (internetovú) úradnú tabuľu. Obsahom môjho podnetu je teda prosba, aby ste osobne preskúmali takúto možnosť aj v našom meste.
Ďakujem a ostávam s pozdravom.


Pavol Krupka

(Ako prílohu som zároveň odoslal aj svoju doterajšiu komunikáciu s MÚ.)

11. 3. 2008

ZATIAĽ (6)
Priestor na tejto fotografii (zo 4. 1. 2008) bude čoskoro minulosťou. Stromy pred plotom už padli.

9. 3. 2008

O PARKOVANÍ

Najprv odkaz, ktorý bol raz už na tejto stránke uvedený, a to ešte 18. 1. 2008 (komentár k článku Informovanosť inde)
http://spravy.pravda.sk/mesta-vyberaju-parkovne-nepravom-dll-/sk_domace.asp?c=A080108_194824_sk_domace_p04

Spoplatňovanie parkovania:
Mesto Poprad nebolo jediné, ktoré sa k nepovinnému parkovnému od 1. januára 2008 nepriznalo. Niet sa čo čudovať - príjem z parkovania je podstatnou položkou v mestskom rozpočte. Popradské riešenie bude, podľa slov primátora Antona Danka, totožné s riešením senickým: prenájom verejných plôch určených na parkovanie. Podstatnou časťou nálezu Ústavného súdu je však aj konštatovanie, že mestá nemôžu vyberať poplatky za parkovanie na verejných priestranstvách, pretože za to neposkytujú žiadnu protihodnotu, žiadnu službu. Malo by to však, podľa zdravého úsudku, platiť aj pre súkromné právnické či fyzické osoby. (Otázka pre právnikov: Naozaj stratia prenajaté plochy charakter verejného priestranstva?) Pýtam sa teda: Akú službu motoristom poskytnú súkromní "prevádzkovatelia"? Ak to bude aspoň stráženie odstavených automobilov, bude to v poriadku. Ak nie, je tu problém. Uvidíme.

Rozširovanie parkovísk:
To, že mesto Poprad má problémy s parkovaním, je známa vec pre tunajších aj mimopopradských motoristov. Pravdou je, že parkovacie miesta chýbajú, no nie všade je situácia kritická. Sú lokality, a to aj na JUH-u, kde sa zaparkovať dá kedykoľvek, resp. vždy, ak vodiči dodržia zásady ohľaduplnosti a nezaberajú viac ako jedno miesto. V tomto smere by tiež pomohlo vyznačenie parkovacích miest štandardnou bielou čiarou.
Mesto Poprad pokračuje v budovaní parkovacích miest, čo je chvályhodné. Najmä ak sa rozširovanie parkovísk sústredí do najpotrebnejších lokalít. Problémom však je, že popradské sídliská boli projektované aj ako sídlliská s určitou výmerou zelených plôch, v niektorých prípadoch minimálnou alebo nedostačujúcou. Zároveň aj počet parkovacích miest bol vzhľadom na zreteľnú perspektívu nárastu motorizácie poddimenzovaný. Podľa všetkého teda pri ďalšom rozširovaní parkovísk padnú za obeť civilizačnému rozvoju práve zelené miesta. Upozornil na to aj samotný primátor Anton Danko s poznámkou, že dúfa, že Popradčania sú rozumní ľudia a že to pochopia. A to je už na zamyslenie. Každému musí byť jasné, že parkovacích miest nikdy nebude dostatok. Stačí, že sa pri prepodkladanom ekonomickom rozvoji Slovenska stane majiteľom automobilu každá druhá mestská domácnosť. (V súčasnosti má zaregistrovaný osobný automobil takmer 45 percent obyvateľov Slovenska.) Preto rozširovaním parkovísk na úkor trávnikov problém vyriešime iba dočasne. Zato sa budeme dívať, ako sa naše sídliská ešte viac menia na súvislú betónovú plochu. Za rozumné riešenie preto považujem jednoznačnú podporu výstavbe viacpodlažných krytých parkovísk (parkovacích domov), ktorá má väčšiu šancu vyriešiť nie jeden, ale dokonca dva problémy súčasne: nedostatok parkovacích miest a nedostatok garáží. Vo svete existujú dokonca riešenia, keď podzemné parkoviská nelikvidujú zelené plochy, pretože ich strechu tvorí trávnik či ihrisko. To by sa však museli nájsť investori, ktorí by vrámci súčasného stavebného boomu netúžili po nebotyčných polyfunkčných domoch, ešte viac zhoršujúcich situáciu, ale po niečom, čo je pre obyvateľov našich miest viac potrebné.