23. 12. 2008

Všetkým Popradčanom

Ján Švec-Slavkovian:
Noc dohviezdna

Ty, mystérium vianočné,
čo vraciaš sa a žiješ v nás a s nami,
aké je vskutku náročné
plemeno ľudské pod hviezdami!

Nerado jasle v maštali,
chudobu v jasliach posvätenú.
Aké vždy trpké chvíle nastali,
keď spasitelia prinášajú zmenu.

Svätá noc žiari do sveta,
Ježiško dáva svoje požehnanie.
To je tá z neba odveta,
že pokoj s láskou z tejto noci vanie.

Ty drahé Božie Pachoľa,
čos’ dalo svetu časomieru,
boľavé ľudstvo zas Ťa zavolá,
daruj mu znova betlehemskú vieru!

Zaujalo ma

http://www.sme.sk/c/4236729/vacsinu-slovakov-znepokojuje-postoj-statu-k-developerom.html

13. 11. 2008

Odišiel Jozef Búda


Dnes ráno sme sa dozvedeli smutnú správu. Po ťažkej chorobe zomrel Dr. Jozef Búda, zakladateľ a dlhoročný umelecký vedúci Popradského detského zboru. Toto teleso sa pod jeho taktovkou stalo jedným z najlepších v slovenskom i európskom meradle. Dosiahol to svojím umeleckým i pedagogickým majstrovstvom a veľkou obetavosťou. A deti, ktorým umožnil načrieť do bohatstva umenia, zvaného hudba, si to i po rokoch cenia. Bude im iste chýbať, tak ako všetkým nám, ktorí sme si ho vážili a mali ho radi.

9. 11. 2008

Diaľnica a Popradčania


Termín dokončenia diaľničného obchvatu nášho mesta bol už niekoľkokrát posunutý. September, október, teraz druhá polovica novembra. Vzhľadom na stav dokončovacích prác to zrejme bude najskôr koniec novembra, ale Popradčania to už hádam nejako vydržia. Na úseku "Veľká – Matejovce" som si nedávno všimol chýbajúce zvodidlá, podobne to bude asi na celom obchvate. Samotná cestná komunikácia je už minimálne mesiac hotová.

Čo konkrétne táto stavba prinesie Popradčanom, je každému jasné: predovšetkým odklon tranzitnej dopravy z cesty č. 18. Zvyšujúce sa množstvo áut im už niekoľko rokov znepríjemňuje život.

Čo prinesie popradským vodičom, na to už nie je až taká jednoduchá odpoveď. „Popradské“ napojenia na diaľnicu v oboch smeroch sú dve, no ani jedno nevyhovuje Popradčanom bývajúcim v oblasti sídliska Juh I a jeho okolia, hlavne ak smerujú na Levoču alebo od Levoče. Vodiči si musia odtrpieť cestu po preťažených komunikáciách (cez Okružnú ul.) do Matejoviec, kde sa môžu napojiť na diaľnicu. Štefánikova však bude preťažená aj naďalej, lebo po nej pôjdu všetky vozidlá, smerujúce so zásobovaním do centra v smere od Levoče i v smere opačnom. Teraz sa k nim navyše pridajú aj Popradčania, hlavne ak bude postavený ďalší úsek diaľnice, aspoň po Levoču.

Druhá možnosť je dočasne smerovať na západ a na diaľnicu sa napojiť zo súčasnej cesty č. 534 na Starý Smokovec, kde sa v blízkosti Veľkej nachádza ďalšia prípojka. Ide však o „slušnú“ obchádzku, čo nakoniec platí aj pre prvú možnosť. V oboch prípadoch budú mať vodiči na zreteli ešte aj to, že sa diaľnicou zatiaľ (a dosť dlho) dostanú len za Jánovce. Možno radšej uprednostnia súčasnú cestu č. 18, a to aj v opačnom smere. Z diaľnice teda ešte niekoľko rokov nebudú mať nič.

Buduje sa aj tretie napojenie, to sa však nachádza ešte pred mestom , v smere od západu. Pre Popradčanov teda nie je reálne využiteľné.

Novinkou je nové cestné spojenie s popradským letiskom, ktoré vychádza zo spomenutej tretej prípojky. Reálne ho však budú využívať len cestujúci z leteckej dopravy.

Zhrnutie:
Napojenia na diaľnicu/východy z diaľnice:

1. Matejovce, autá pôjdu po Štefánikovej.
2. Veľká, vhodné pre autá z oblastí Veľká a Západ, tie najskôr pôjdu po súčasnej ceste č. 534
na Tatry.
3. Medzi mestami Svit a Poprad, využiteľné pre autá, smerujúce na popradské letisko.

5. 11. 2008

Stavebné fórum v Poprade


V utorok sa v Poprade uskutočnilo ďalšie z diskusných podujatí Stavebného fóra (http://www.stavebne-forum.sk/sk/), tentokrát na tému Kvalita ako konkurenčná výhoda developerského projektu. Pozvánku na podujatie som vôbec nečakal, dostal som ju zrejme v súvislosti so svojou účasťou v občianskej iniciatíve Za zelený Poprad, ktorá v novembri minulého roku vyvrcholila úspešnou petičnou akciou. O týchto udalostiach vtedy informovala aj internetová stránka Stavebného fóra, ktorá okrem iného monitoruje všetko dianie v oblasti stavebníctva, a zrejme tak sa organizátori dostali aj ku mne. Navyše, mali tiež informácie o tejto blogovej stránke, čo ma potešilo. Keďže Stavebné fórum na svoje podujatia pozýva aj občiansku verejnosť, ktorú problematika výstavby zaujíma, a zároveň pozýva aj médiá, bol som tam v dvojjedinej úlohe. Ako občan som sa o danej téme dozvedel mnoho zaujímavých informácií a názorov, inými slovami, nenudil som sa, a to napriek tomu, že nie som odborníkom ani developerom, pre ktorých bol podujatie prioritne určené. Keďže zástupcovia tlačených a elektronických médií na podujatí chýbali, ako jediný prítomný publicista pokladám za svoju povinnosť o ňom stručne informovať (i keď stránka Poprad - naše mesto nie je médiom v pravom zmysle slova). Prednášky dvoch akademických odborníkov, prof. Tibora Ďuricu a doc. Márie Kozlovskej, boli zamerané na otázku kvality, v ktorej napriek rastúcim cenám nehnuteľností stále tápeme. Ako uviedol prof. Ďurica, kvalita pokuľháva pri činnosti všetkých zainteresovaných strán, počnúc investormi (stavebníkmi), cez developerov až po realizátorov - projektantov a stavebné firmy. Developeri často svojim projektom ubližujú tým, že požadujú veľmi rýchle tempo realizácie stavieb. V tejto súvislosti som si spomenul na hodnotiaci názor významnej slovenskej odborníčky profesorky Zuzany Sternovej, ktorá už pred niekoľkými rokmi poukázala na často prítomnú nekvalitu novopostavených obytných budov, v ktorých sa už tesne po dokončení objavujú systémové chyby. V porovnaní s takouto výstavbou vtedy prof. Sternová vyzdvihla vyššiu kvalitu "socialistickej" panelovej výstavby, hlavne z obdobia jej začiatkov až do sedemdesiatych rokov. Docentka Kozlovská naznačila, že hlavnú zodpovednosť za kvalitu majú developerské firmy. Zároveň poukázala na rastúci význam moderných spôsobov projektovania, využívajúcich 3D (trojrozmernú) technológiu, ktorá je už vo vyspelom svete bežná. Táto technológia umožňuje aj detailné naprojektovanie stavby z hľadiska presnosti plánu, použitých materiálov, ich ceny i z hľadiska času. Branislav Sroka, obchodný riaditeľ firmy INGOS, predstavil plán nového administratívneho centra Luxury office (na obrázku), ktorý je tesne pred realizáciou. Objekt bude situovaný v Poprade na Hraničnej ulici a má byť výnimočnou stavbou tak z hľadiska kvality a estetiky, ako i z hľadiska použitia nových technológií.

24. 10. 2008

Poprad a kultúra

“Chcela by som Vás poprosiť ako občana aktívne sa zaujímajúceho o dianie v meste Poprad o názor na kultúrne podujatia konajúce sa v Poprade za posledné dva mesiace. Či ste nejaké podujatia navštívili, ktoré sa Vám páčili, či návštevnosť bola slabá, alebo ste záujmom občanov boli milo potešený. Čo považujete za silnú a slabú stránku v realizácii kultúrnych a športových podujatí, aké podujatia Vám v meste Poprad chýbajú, ako by sa dali zlepšiť.”

( Študentka UMB, informácie a názory potrebuje k seminárnej práci.)ODPOVEĎ (heslovite):

V meste Poprad sa uskutočňuje dostatok kultúrnych podujatí rôznych druhov a žánrov. Každý záujemca o kultúru si teda môže vybrať to, čo ho najviac zaujíma.

1. Hudobné podujatia.
Popradská hudobná jar i Popradská hudobná jeseň sú etablovanými festivalmi. Nedávny trend ich naplnenia prevažne jednostranne presadzovanými menšinovými žánrami, hodnotenými často ako “na jedno kopyto”, sa zvrátil opäť v prospech klasickej hudby, ktorá bola ich tradičnou náplňou. Mimofestivalové podujatia sa konajú po celý rok (prevažuje na nich iná ako klasická hudba, okrem Vianoc). Organizuje ich mesto i súkromné agentúry, ktoré pôsobia konkurenčne. Popradské kultúrne leto i Popradské Vianoce prinášajú aj hudobné podujatia, sú organizované a financované mestom, lebo slúžia aj na jeho propagáciu ako centra turizmu. Konajú sa pod holým nebom, preto sú dostupné každému, ich návštevnosť je vysoká.

Účasť na platených podujatiach je ovplyvnená záujmom o ten-ktorý žáner a cenou vstupeniek. Koncerty klasickej hudby sú navštevované rôzne, celkovo však pozorujem pokles záujmu. Vyššia návštevnosť je pri známych interpretoch. Ceny stupeniek stúpli, mesto ich niekedy dotovalo výraznejšie. V rámci týchto podujatí niekoľko rokov dostávajú príležitosť aj popradské umelecké školy (ZUŠ-ky), čo je dobré, lebo je to “živá”, skutočne popradská, nie dovezená kultúra, a tá má jednoznačne právo na prezentáciu.

Miesta konania: Dom kultúry - divadelná sála - nie najlepšia akustika, lepšie to bolo v Redute, ktorej pomerne malá, ale dostačujúca sála však neslúžila len na koncerty, ale aj na spoločenské podujatia. Súkromné agentúry sa mestským priestorom vyhýbajú, zrejme sú drahé a asi je problém zladiť ich záujmy a termíny so záujmami a termínmi mesta. Preto uprednostňujú iné priestory, napr. kostoly. Nemám informácie o návštevnosti prvých dvoch podujatí PHJ, sám som na nich nebol. Dnes je “vypredaná” Lenka Filipová (divadelná sála DK, cca 350 miest, vstupné bolo 300 Sk).

2. Divadlo.
Väčšinou “dovezené”, ponúk je však dosť, predstavenia sú organizované najmä súkromnými agentúrami. V Poprade funguje roky etablovaný amatérsky súbor Divadlo Commedia, ten však existuje bez podpory a výraznejšieho záujmu mesta, pritom však dosahuje skutočne európsku úroveň. Ich predstavenia sa konajú v okrajovej časti mesta – v Spišskej Sobote, v pomerne malej sále. V rámci svojej agentúrnej činnosti “doviezol” nedávno predstavenie istého českého divadla. Oceňujem prácu mestského oddelenia kultúry pri organizovaní pravidelných divadelných predstavení pre deti (podrobnejšie v staršom článku).

3. Film.
V meste sa nachádza jedno mestské kino (Tatran). Nedávno som zaregistroval verejné a hlavne neverejné úvahy o jeho možnom zrušení pre “nerentabilnosť. ” (Skutočným dôvodom na takéto úvahy mal byť záujem o jeho budovu v centre mesta, čo by zrejme celkom zapadalo do takého obrazu mesta, ako ho vnímajú mnohí občania.) Samotný termín “nerentabilnosť” sa na kultúru aplikuje ťažko, mali by sa brať do úvahy aj iné kritériá, napríklad to, že povinnosťou miest je zabezpečiť čo najširšiu možnosť kultúrneho vyžitia všetkých svojich občanov, i tých, ktorí uprednostňujú “menšinové” žánre. Vyzerá to tak, že úvahy o rušení kina sú zatiaľ zažehnané. (Na porovnanie – mesto Spišská Nová Ves prevádzkuje dve kiná).

Veľmi oceňujem, že na pôde kina Tatran funguje filmový klub, ktorý umožňuje stretnúť sa s náročnejšími filmami. Má pravidelných návštevníkov, priemerná návštevnosť predstavení je asi okolo 30 ľudí. Zdá sa mi však, že v poslednom čase stúpa. Usudzujem tak podľa predstavení v mesiacoch september a október, na ktorých som sa osobne zúčastnil. Pri bežných distribučných filmoch je výraznou konkurenciou súkromný multiplex, čo sa prejavilo odlivom divákov. Ten je však určite spôsobený aj momentálnym všeobecným znížením záujmu o premietaný film.

Medzinárodný festival horských filmov (8. – 12. 10. 2008), úspešné a navštevované podujatie. Tohto roku by som mu vytýkal len slabšiu prístupnosť dopoludňajších predstavení pre školskú mládež, keďže sa predstavenia vo veľkej Divadelnej sále konali len od piatku, v stredu a vo štvrtok boli deti odkázané len na malú, 80-miestnu sálu. Podľa mojich informácií však nejde o slabú snahu alebo chybu priamych organizátorov, ale o slabú ústretovosť mesta.

4. Iné umenie. Aj tu je ponúk dosť, tu sa uplatňujú organizácie mimo pôsobnosti mesta.Tatranská galéria disponuje “klasickými” aj alternatívnymi výstavnými priestormi (Elektráreň sa postupne rekonštruuje, tu sa okrem výstav organizuje aj pravidelné podujatie Hry s umením).

5. Šport. Mojou doménou nie je návšteva športových podujatí, preto sa k nim nevyjadrujem.

6. Propagácia.
Je dostatočná. Plagáty, bilbordy, miestna tlač, mestská televízia, mestská internetová stránka. Vyzdvihujem prinajmenšom "slušnú" grafickú úroveň plagátov, propagujúcich kultúrne podujatia. Sú pekné a pútavé.7. Na záver.

Mesto Poprad organizuje niekoľkokrát ročne aj bezplatné kultúrne podujatia špeciálne určené pre isté skupiny občanov, napríklad pre popradských dôchodcov či učiteľov. V tomto období to bolo vystúpenie speváčky Marcely Laiferovej (9. 10.) a plánuje sa predstavenie Divadla Commedia (28. 10.) (“Zlé jazyky” hovoria, že pri týchto podujatiach ide hlavne o sebapropagáciu primátora mesta, ktorý si tak zaisťuje budúcu voličskú priazeň týchto občanov. Je to možné, no inak to nekomentujem.)

Celkové hodnotenie ponuky spoločenských podujatí som vyjadril prvými dvoma vetami tohto príspevku. Na tých, na ktorých som sa zúčastnil, som nespozoroval výraznejšie nedostatky. Neviem ani o ich prípadných slabých stránkach podľa vnímania iných Popradčanov.


5. 10. 2008

Poprad kvetmi opeknieva, ale...

Poprad kvetmi opeknieva, ale mesto sa stále "rozvíja" a stále pokračuje v zaberaní zelených plôch. V najnovšom návrhu, ktorý je zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta, je "riešená" obrovská plocha v lokalite umiestnenej na okraji mestskej časti Veľká. (Ide o územie na sever od železničnej trate Žilina-Košice, susediace s hlavnou cestou do Starého Smokovca, naľavo od nej.)

Už na prvej strane tohto návrhu je popísané, akú funkciu táto plocha mala (napríklad aj ochrannú a ekostabilizačnú) a akú bude mať. Hovorí to samo za seba. Vyzerá to tak, že toto územie bude vo svojej pôvodnej podobe čoskoro minulosťou, lebo sa tam ide stavať "občianska vybavenosť". Možno ide o nedávno ohlásenú stavbu obchodno-zábavného centra "na západnom okraji mesta", akéhosi druhého "Horsu", do ktorého ide investovať zahraničný developer.

Niekto si, podľa všetkého, vzal do hlavy, že z Popradu urobí konglomerát typu Košíc či Bratislavy, z ktorých vlastní občania utekajú na vidiek. (Žiaľ, je to tak už aj v prípade Popradu.)

Či je to v záujme Popradčanov a návštevníkov tohto regiónu, ktorí svoje "Košice" a "Bratislavy" nechali doma, aby videli čosi iné, nechám na zváženie. No v kontexte posledných stavebných aktivít v Tatrách, najmä na Štrbskom Plese, ktoré sa mení na lunapark pre bohatých, to má možno svoju logiku. Podľa niečích predstáv máme všetci len nakupovať a zabávať sa, a ešte ho za to máme aj chváliť.


Kontextové odkazy:
http://www.sme.sk/c/3423889/Spolocnost-Tatrakon-sa-odstahuje-z-centra-Popradu.html
http://www.sme.sk/c/3498086/Na-okraji-Popradu-pribudaju-obchodne-centra-v-centre-cinske-obchody.html
http://www.sme.sk/c/4089744/v-poprade-by-mali-postavit-obchodne-centrum-za-250-milionov.html

26. 9. 2008

Poprad: kvetmi opeknieva (Na margo Popradčan/Tatranec, september 2008)

Áno, možno s tým súhlasiť. Nadpis článku v poslednom čísle vyššie spomenutého periodika je výstižný. (I keď možno namietať, že napríklad "kvetinový krásavec" - teda kruhový objazd -nemá pre Popradčanov praktický význam, lebo sa k nemu nedostanú...) Ale je pekný. Podobne ako aj ďalšia ketinová výzdoba Popradu. Táto investícia do skrášlenia životného prostredia si iste zaslúži pozornosť. Nie celkom mi tu však sedia niektoré príspevky v TV Poprad, ktoré zaváňajú samochválou. Lebo starostlivosť o životné prostredie a jeho zveľaďovanie patria k základným funkciám a povinnostiam každého mesta či obce. A všetko ide z vrecka nás, mestských daňových poplatníkov, nie z vrecka pána primátora či mestských poslancov. Odhliadnuc od toho verím, že Popradčania si túto mestskú investíciu, vloženú do nich samých, budú vážiť.

Vedľajší príspevok v rubrike Čo na to radnica ma však rozčúlil. Spôsobila to jediná veta z úst vedúcej odboru výstavby MÚ Kristíny Horákovej, ktorú si dovolím odcitovať:„Je ťažké pochopiť, že ľudia, ktorí volajú po zeleni a spisujú petície za jej zachovanie, ju ničia, znehodnocujú trávnaté plochy, prešľapávajú ich, aj keď majú dva metre odtiaľ vybudovaný chodník.“ Podobné nevhodné narážky na organizátorov a podporovateľov novembrovej petície zazneli v mestských médiách už skôr. Moje rozčúlenie je preto, dúfam, pochopiteľné. Kto si novembrovú petíciu pamätá, a zvlášť hysterické reakcie predstaviteľov mesta na ňu, na čele s primátorom Antonom Dankom, pomyslí si to, čo ja: Ešte ju "nestrávili." A to je možno aj dobre.

23. 8. 2008

Nemiešať hrušky s jablkami (Na margo júlového zasadania popradského MZ)

Po dlhom-predlhom čase konečne vznikla akási polemika medzi niektorými poslancami na jednej strane a mestom (presnejšie jeho primátorom a vedúcimi pracovníkmi) na strane druhej. Polemika - to je totiž na popradské pomery už niečo takmer neslýchané. V tomto prípade išlo o dvoch poslancov, ktorí sa vzácne spojili v názore, že nemôžu hlasovať o zmene funkcie plochy, konkrétne pred Výkrikom, ak nevedia, ako bude vyzerať to, čo tam má stáť.

(Len na okraj: Jednému zo spomenutých poslancov doteraz bezuzdné hlasovanie o predaji pozemkov či o zmenách územných funkcií nevadilo, aspoň navonok, pretože vtedy na rokovaniach MZ ani nemukol. Dokonca nedávno obyvateľov Tomášikovej presviedčal, že polyfunkčný objekt tam musí stáť, že sa s tým nedá nič robiť.)

(Prípad “Hrušky.”)
Mesto sa ústami vedúcej odboru výstavby a primátora bráni, že vizualizácia nie je podmienkou pri takomto hlasovaní, že ju mesto nemôže požadovať. Má pravdu, ale na druhej strane ani mesto nemôže nič (zákon) a nik (investor) nútiť, že musia o takejto zmene vôbec rokovať, nieto ešte schváliť! Prečo? Lebo predmetná plocha nie je určená na výstavbu a prípadný návrh na zmenu schvaľujú poslanci. O čom sa teda rokuje? O tom, ako za každú cenu umožniť investorovi výstavbu a ešte ho prosiť, aby láskavo predložil vizualizáciu, aby sa tak občania mohli dozvedieť, čo sa bude stavať? Alebo mu dať jednoznačne najavo, že sa výstavbou vôbec nemusíme zaoberať? Príkladom je známa popradská "stavebná uzávera", logický krok, uskutočnený pod tlakom petície, ale aktuálny hádam už pred piatimi rokmi, ktorý takýto postoj mesta deklaruje. Dopredu, teda férovo voči potenciálnym investorom, ale aj obyvateľom sídliska. Škoda, že sa poslanci, ktorým záleží alebo začína záležať na vzhľade obytných zón (alebo len na budúcich voličských hlasoch) nedohodli na tom, že do "stavebnej uzávery" zahrnú aj plochu pred Výkrikom. Bolo by po probléme. Rokmi etablovaná zelená plocha už v terajšej podobe dokáže skrášliť okolie, v ktorom prevládajú betónové stavby. Žiada si len čiastočnú rekultiváciu, ďalšiu výsadbu a možno vybudovanie "priečneho" chodníka na mieste toho súčasného, neoficiálneho. Teda, ešte raz, na tejto ploche nemusí vôbec nič stáť. Z toho pohľadu sú argumenty primátora a vedúcej odboru nezmyselné a zavádzajúce.

(Prípad “Jablká.”)
Iná situácia je, keď chce investor stavať na ploche, určenej na výstavbu. Tu argumenty primátora a vedúcej odboru výstavy takmer zodpovedajú realite, ale len takmer. Aj v tomto prípade má každá obec a mesto možnosť dopredu, samozrejme, nie dodatočne, určiť, v akej “veľkosti” budúce stavby vyrastú. Samosprávy ani tu nie sú bezmocné, jasne to hovoria odborníci, napríklad popradský architekt Martin Baloga.

(Pozri článok. http://www.cassovia.sk/korzar/archiv/clanok.php3?sub=15.8.2008/3818T)

Škoda, že vedúca odboru výstavby, ktorá by mala stavebný zákon poznať ako on, ale aj primátor, ktorého mesto zažíva stavebný boom, schovávajú hlavu do piesku. A radšej miešajú hrušky s jablkami a možno si myslia, že občania nevedia alebo nechcú čítať a rozmýšľať.

8. 6. 2008

POZITÍVNA SPRÁVA

http://www.noviny-poprad.sk/index.php?clanok=1159

Pánu primátorovi a všetkým, ktorí sa na tomto projekte podieľajú, úprimne blahoželám.

7. 6. 2008

O ULICI LUDVÍKA SVOBODU

V prípade plánovanej výstavby polyfunkčného objektu pri telekomunikačnej budove na Ulici L. Svobodu nie je situácia až taká beznádejná, ale nádej na úspech je predsa len nízka. V prospech investora hrá to, že stavba má z podstatnej časti stáť na súkromnom pozemku a charakter tohto pozemku stavbe vyhovuje, nie je tu potrebná radikálna zmena územného plánu. (Práve takéto pozemky investorov najviac zaujímajú, pretože potom musia prekonať oveľa menšie prekážky. Na predmetnom súkromnom pozemku stojí bývalá plynoregulačná stanica.)
Vo veci tejto výstavby neboli dosiaľ vydané žiadne uznesenia. Odbor výstavby aj príslušná komisia však už koná a investorovi zadala určité podmienky. Zo strany MZ, ako som napísal nižšie, bol vydaný (zatiaľ) len predbežný súhlas s odpredajom časti mestského pozemku, ktorý investor potrebuje, aby vyhovel požiadavke radnice na vhodné umiestnenie stavby – budova
musí stáť v dostatočnej vzdialenosti od Ulice L. Svobodu, aby bol priestor pre prípadné rozširovanie tejto sídliskovej komunikácie. Tým sa však dostane do bezprostrednej blízkosti už existujúcich bytových domov.
(Mimochodom, táto požiadavka je sama o sebe zaujímavá. Osobne totiž nevidím nijaký reálny priestor na rozšírenie tejto cesty, ak, samozrejme, nezaberie pásy sídliskovej zelene.)


Zdá sa teda, že veci sa hýbu dopredu v prospech investora a ďalšej polyfunkčnej stavby na sídlisku JUH. Čakať od našich volených predstaviteľov, že odkúpia súkromný pozemok, aby na ňom vystavali park, je nereálne. (I keď v mestskom rozpočte sa objavila suma 10 miliónov korún na odkup pozemkov.) Paradoxne, táto stavba môže byť zo strany odboru výstavby označovaná za takú, ktorá nie je v rozpore s tzv. stavebnou uzáverou. Tento odbor môže tvrdiť, a aj tvrdí, že „určité kroky“ zo strany investora boli urobené už predtým, ako vstúpila do platnosti. Či by to mohol dokázať, to je už otázne. V každom prípade by prípadné spochybňovanie petície a jej významu bolo neodôvodnené, rovnako ako prípadná nechuť podieľať sa na ďalšej. Komu by to prospelo, to je všetkým jasné.

O MURGAŠOVEJ1. Popradčania majú poslednú možnosť pokochať sa voľným zeleným priestranstvom na Murgašovej ulici pred Domom kultúry. Vyhláška, vyvesená na úradnej tabuli mesta (v termínoch 20. 5. – 4. 6. a 28. 5. – 12. 6 2008), oznamuje začatie stavebného konania na návrh stavebníka - firmy ABATON v zastúpení firmou JANJU .

2. Tá teoreticky poskytuje občanom vyjadriť námietky proti výstavbe plánovaného polyfunkčného objektu. Ani prípadné námietky však výstavbu nezastavia, tak, ako ju nezastavila ani novembrová petičná akcia občanov mesta. Všetky tromfy má totiž v rukách stavebník a samotné mesto, ktoré výstavbu podporuje. Stavebník totiž od októbra 2007 drží v rukách rozhodnutie o umiestnení stavby. (http://www.cassovia.sk/korzar/archiv/clanok.php3?sub=6.12.2007/3150T)

3. Samozrejme, možnosť dozvedieť sa o začatí konania o umiestnení stavby občania mali, ak by denno-denne chodili sledovať úradnú tabuľu pred Mestský úrad. V tom čase elektronická úradná tabuľa ešte neexistovala – len tá v podstate poskytuje reálnu možnosť získať informácie o dianí v meste. Mesto však už vtedy mohlo zverejniť začatie konania o umiestnení stavby aj iným spôsobom – napríklad v mestských médiách. (Veľmi sledovaná je napr. TV Poprad, nazývaná aj "TV Danko".) Zákon to nezakazuje, ale neurobilo to. Novembrová petičná akcia by tak bola realizovaná o niečo skôr a dali by sa od nej očakávať reálne výsledky aj v prípade Murgašovej ulice. Odvolávanie sa na zákon zo strany mesta by bolo diskutabilnejšie, samotné vlastníctvo pozemku totiž neznamená jeho ľubovoľné využitie.

4. Začalo sa to niekedy dávno odkúpením pozemku, ktorý mesto nikdy nevlastnilo a na ktorom v minulosti stála bezínová pumpa. Nedopatrením alebo zámerne nebola na tomto mieste realizovaná zmena územného plánu v prospech existujúceho stavu – teda v prospech oddychového, zeleného priestranstva. Samozrejme, predpokladalo by to rokovania a dohodu s vlastníkom pozemku, ale aj v prípade nedohody má konečné rozhodnutie o využití pozemku v rukách mesto bez ohľadu na to, kto pozemok vlastní. Jednoducho by neumožnilo začatie stavebného konania so zdôvodnením, že realizácia stavby nie je vo verejnom záujme a ponúklo by majiteľovi pozemku náhradu vo forme zámeny pozemkov alebo finančnú náhradu, resp. MZ by schválilo čiastkovú zmenu ÚP v prospech súčasného stavu. To sa však nestalo.

5. Mesto síce vo všetkých prípadoch postupuje podľa toho, čo stavebný zákon umožňuje investorom, ale nie podľa toho, čo umožnuje samotnému mestu. Mesto nepostupuje v prospech občanov, k čomu sa jeho volení predstavitelia zaviazali. Občania budú mať majú možnosť odplatiť tento prístup voleným predstaviteľom v budúcich komunálnych voľbách.

6. Aj dovtedy však stojí za to mať otvorené oči a uši. Vhodnou aktivitou nás, občanov, sa dá zabrániť ďalším pokusom o devastáciu nášho mesta. Budovy z verejných priestranstiev totiž už nikto neodstráni.

7. Ako sme uviedli v predchádzajúcich príspevkoch, reálne je v hre výstavba objektu v priestore pred budovou súdu. V médiách sa objavili informácie o zámere postaviť na tomto mieste 30-poschodový hotel. (Napr. http://www.sme.sk/c/3737084/Poprad-Aj-po-prijati-stavebnej-uzavery-vyrastu-na-sidlisku-nove-byty.html)

8. Každý súdny Popradčan si o tejto absurdnej myšlienke urobí vlastný názor. V tomto prípade je totiž vlastníkom pozemkov mesto a navyše by tu muselo ísť o zmenu územného plánu zo zelenej plochy na plochu určenú na výstavbu.

9. Schválenie takéhoto zámeru by teda predpokladalo výraznú iniciatívu zo strany mesta, v podstate nadprácu v prospech investora. Išlo by tu o skúšku charakteru, o skúšku, koľko toho občania ešte vydržia a zároveň sú ochotní ešte voliť jeho súčasných predstaviteľov.

10. Pretože, napriek mnohým špekuláciám, že súčasný primátor postupuje systémom "po mne potopa", je Anton Danko jednoznačne rozhodnutý opäť kandidovať. Mnohé kroky tomu nasvedčujú, no nepovažujem za vhodné ich teraz zverejňovať. V Poprade a v jeho okolí je viacero osôb, a to aj vo významnom postavení, ktoré by to mohli potvrdiť. Či by aj chceli, v atmosfére strachu z nešpecifikovanej odplaty a najmä v prípade súdneho konania vo veci urážky na cti, je viac než otázne.

11. Jedno je isté - v našom meste žije veľa občanov a pracuje veľa firiem a inštitúcií, ktoré si po Dankovej prípadnej prehre vo voľbách vydýchnu a budú pociťovať satisfakciu. Rovnako je tu aj veľa tých, ktorí budú mať podobné pocity v prípade jeho znovuzvolenia. Rozhodne to, ktorých príde k volebným urnám viac.
P. S.: O SLOVENSKU:
DAG DANIŠ ,PRAVDA, 5. jún 2008 (Na margo zavedenia trestného stíhania podnikateľov, ktorí zneužijú prechod na euro na svoje obohatenie):
"...Námet rozšíriť Trestný zákon aj na cenové a majetkové hriechy je určite zaujímavý. Vláda sa však rozbehla opačným smerom. Najvyššia koncentrácia darebákov, ktorí zbohatli na neprimeraných cenách, nie je v súkromnom sektore, ale vo verejnom. V politike. Na ministerstvách sa beztrestne predáva štátny majetok pod cenu. Vo verejnom obstarávaní sa beztrestne nakupujú predražené tovary a služby. V samosprávach sa beztrestne predávajú a rozkrádajú detské ihriská, školy, parky, námestia... Za socialistické ceny – a kapitalistické úplatky. Škody sú miliardové – a v prípade vyklčovaných parkov a ihrísk nenapraviteľné – ale... Všetko je beztrestné. A tolerované.
Snaha vlády "trestať vagabundov, ktorí zbohatli na iných...“, je pekná, ale trochu pomýlená. V základoch. "

4. 6. 2008

DISKUSIA POKRAČUJE

http://popradnasemesto.blogspot.com/2008/04/diskusia-o-poprade.html

VÝSTAVBA NA POKRAČOVANIE

1. Investorský zámer v Kvetnici, ako sa dalo predpokladať, dostal zelenú. Získal už aj súhlas MZ so zmenou územného plánu.

Na májovom MZ poslankyňa Helena Mezenská navrhla zrušiť uznesenie o predaji z dôvodu finančnej nevýhodnosti.
Žiadnej reakcie, tobôž nie súhlasu primátora alebo poslancov sa nedočkala.

Ostáva nám teda iba Firme RotTel zablahoželať.

2. Mesto Poprad na marcovom zasadní udelilo predbežný súhlas spoločnosti PINUS ALU Kežmarok na predaj časti pozemku o výmere 300 m2 v priestore medzi budovou Slovak Telecomu (telekomunikačnou budovou) a vedľa stojacim polyfunkčným domom.
Stavba polyfunkčnej budovy zlikviduje ďalší pás zelenej plochy a časť parkoviska. Obyvatelia blízkych bytoviek o týchto plánoch pravdepodobne nevedia.

3. Žilina alebo Inde sa to dá: http://www.changenet.sk/?section=forum&x=352655

31. 5. 2008

NOVÉ MOŽNOSTI

1. Na internetovej stránke http://www.changenet.sk/, ktorú som nedávno objavil, je možnosť vyjadriť podporu rôznym občianskym iniciatívam, kampaniam a petíciám, z ktorých mnohé smerujú k presadeniu záujmov občanov v boji s neprajnosťou štátnych úradov a samospráv.

Ak súhlasíme s cieľmi jednotlivých kampaní, ich podpora je veľmi jednoduchá.

Na oplátku môžeme čakať, že Slovensko podporí prípadné občianske iniciatívy na pôde nášho mesta, ak budú v budúcnosti potrebné.

2. Vrcholí projekt Územné plány na internete.

Je to ideálna možnosť, aby naše mesto opäť niečo spravilo pre zlepšenie informovanosti svojich občanov i ďalšej verejnosti.

http://www.sme.sk/c/3904374/Uzemne-plany-vyse-150-miest-a-obci-na-webovej-stranke.html

19. 5. 2008

KVETNICA ALEBO BOJ S HYDROU

Boj obyvateľov slovenských miest so stavebnými investormi, ktorí nehľadia napravo ani naľavo, len na svoje zisky, je zriedkakedy úspešný. Bojujú totiž akoby s mýtickou Hydrou, ktorej na mieste jednej odseknutej hlavy vyrastú dve ďalšie. A to sú zoskupení v silných občianskych iniciatívach a na ich strane sú nezriedka aj poslanecké skupiny v mestských parlamentoch.
To však nie je prípad Popradu. Tu za kvalitný život Popradčanov nebojuje nikto. Ani samotní Popradčania, ktorým by malo záležať na tom, aby sa myslelo aj na oddychové zóny plné zelene. Výsledok je teda vopred jasný - prehra za prehrou a o to väčšie sebavedomie stavebných investorov.

Naši poslanci sa nedávno pod tlakom občianskeho protestu a z iniciatívy primátora zmohli len na akúsi "deklaráciu", ktorá snáď pred nerozumom ochráni najväčšie popradské sídlisko. Čakať od nich, že sa dobrovoľne postavia proti zastavaniu Kvetnice, jedinej kvalitnej oddychovej zóny, nemožno. Bohužiaľ. Sami totiž nedávno odsúhlasili predaj predmetných pozemkov stavenej spoločnosti, čím naznačili, ako budú postupovať aj pri hlasovaní o zmene územného plánu, ktorá bude nasledovať. Proti bola, ako obyčajne, len jediná poslankyňa.

Otázka teda znie: Nájde sa konečne sedem statočných, samozrejme, aj z Kvetnice, ktorí v mene mlčiacej väčšiny vyjdú z tieňa niekam na pódium v centre mesta a azda za hojnej účasti Popradčanov povedia rozhodné nie? Potom sa snáď naši zastupitelia budú mať o koho oprieť pri svojom rozhodovaní, v ktorom nie sú celkom slobodní. Ak sa to nestane, rozhodnú podľa predstáv niekoho iného.

P. S.: Odkaz tým, ktorí sa stále "oháňajú" argumentom, že treba byty pre mladých:
Snáď si nemyslíte, že rodinné a bytové domy v Kvetnici budú určené pre nich? Prečo sa doteraz investori, ktorí by mohli naozaj pomôcť v ošemetnej bytovej otázke, doteraz nepostavili kladne k výzve primátora postaviť štandardnú výstavbu na budúcom sídlisku JUH 4?

8. 4. 2008

PODARILO SA!

Tak sa to predsa podarilo! Elektronická úradná tabuľa mesta Poprad je na svete! A v pomerne krátkom čase, keďže ešte pred dvoma mesiacmi mestskí úradníci túto novinku považovali za nerealizovateľnú a v podstate za nepotrebnú.(http://popradnasemesto.blogspot.com/2008/02/otzka-odpove.html)

(Trochu si dovolím neskromne zafantazírovať - čo keď pomohol aj môj mail primátorovi, na ktorý som síce nedostal odpoveď, no možno si ho pán primátor
prečítal...http://popradnasemesto.blogspot.com/2008/03/mail-primtorovi.html)


Takže záujemcom, ktorí sa nechcú na poslednú chvíľu dozvedieť, že im idú "pred barakom" postaviť nový dom či supermarket alebo sa len chcú zoznámiť s obsahom verejnej vyhlášky či iných dôležitých dokumentov, odporúčam otvoriť si internetovú stránku mesta Poprad, prejsť na podkapitoly Samospráva a Mestský úrad a tam elektronickú úradnú tabuľu nájsť.
(http://www.poprad.sk/portal/)

6. 4. 2008

DISKUSIA O POPRADE
Zaujímavá diskusia o Poprade, vyvolaná článkami dvoch Popradčanov - bývalého poslanca NR, dnes prvého podpredsedu Slobodného fóra J. M. Hurbana a popradského pedagóga Jozefa Janigloša, ktoré boli uverejnené v posledných číslach Podtatranských novín, prebieha na internetových stránkach Slobodného fóra.

Tu je odkaz: http://www.slobodneforum.sk/?aktuality-pr

25. 3. 2008

MAIL PRIMÁTOROVI

Keď som ešte 18. februára t. r. do schránky primátora Popradu pána Antona Danka posielal nižšie citovaný mail, nemyslel som si, že odpoveď príde na druhý deň, ba ani na druhý týždeň, veď pán primátor, ako mnohí správne usudzujeme, je dosť zaneprázdeným človekom. Kým sa vôbec dopracuje k nejakému mailu, ktorých (predpokladám) dostáva od Popradčanov desiatky týždenne, ubehne nejaký čas. Po dvoch týždňoch však moju vieru v odpoveď, čo i len stručnú, začala nahlodávať pochybnosť. Už skôr som si totiž všimol, že v prípade korešpondencie platí: Čím dlhší čas od zaslania listu či mailu uplynie, tým je menšia šanca získať odpoveď.

K rozhodnutiu obrátiť sa na pána primátora práve touto formou ma povzbudila zmienka jedného suseda o tom, že mu pán primátor na jeho mailový dotaz odpovedal. (Onen sused ešte dodal, že bol príjemne prekvapený.)

Samotný obsah môjho mailu súvisí s podnetom, už skôr poslaným na MÚ.


(http://popradnasemesto.blogspot.com/2008/02/otzka-odpove.html , http://popradnasemesto.blogspot.com/2008/02/komentr-k-odpovedi.html)

Neviem, či to spôsobila moja doterajšia skromná snaha verejnou aktivitou pomôcť pánu primátorovi k správnym rozhodnutiam, alebo niečo iné, odpoveď neprišla. Dnes, viac ako po mesiaci, už teda šancu získať ju považujem za nulovú. Zároveň však mail nemienim poslať znovu. (Vždy som to považoval za obťažovanie.)


Nuž čo, keď sa k môjmu podnetu nevyjadril pán primátor, môžu sa k nemu vyjadriť občania mesta Poprad - čitatelia tohto blogu. Len dúfam, že keď bude pán primátor verejne ohlasovať zriadenie elektronickej úradnej tabuľe, nezabudne na občanov, ktorí ho k tomuto rozhodnutiu primäli.

Vážený pán primátor,

dovoľujem si obrátiť sa na Vás s podnetom, ktorý by mohol výrazne prispieť k zjednodušeniu komunikácie medzi mestom a občanmi a naopak. S cieľom ešte viac zlepšiť informovanosť občanov zaviedli niektoré samosprávy elektronickú (internetovú) úradnú tabuľu. Obsahom môjho podnetu je teda prosba, aby ste osobne preskúmali takúto možnosť aj v našom meste.
Ďakujem a ostávam s pozdravom.


Pavol Krupka

(Ako prílohu som zároveň odoslal aj svoju doterajšiu komunikáciu s MÚ.)

11. 3. 2008

ZATIAĽ (6)
Priestor na tejto fotografii (zo 4. 1. 2008) bude čoskoro minulosťou. Stromy pred plotom už padli.

9. 3. 2008

O PARKOVANÍ

Najprv odkaz, ktorý bol raz už na tejto stránke uvedený, a to ešte 18. 1. 2008 (komentár k článku Informovanosť inde)
http://spravy.pravda.sk/mesta-vyberaju-parkovne-nepravom-dll-/sk_domace.asp?c=A080108_194824_sk_domace_p04

Spoplatňovanie parkovania:
Mesto Poprad nebolo jediné, ktoré sa k nepovinnému parkovnému od 1. januára 2008 nepriznalo. Niet sa čo čudovať - príjem z parkovania je podstatnou položkou v mestskom rozpočte. Popradské riešenie bude, podľa slov primátora Antona Danka, totožné s riešením senickým: prenájom verejných plôch určených na parkovanie. Podstatnou časťou nálezu Ústavného súdu je však aj konštatovanie, že mestá nemôžu vyberať poplatky za parkovanie na verejných priestranstvách, pretože za to neposkytujú žiadnu protihodnotu, žiadnu službu. Malo by to však, podľa zdravého úsudku, platiť aj pre súkromné právnické či fyzické osoby. (Otázka pre právnikov: Naozaj stratia prenajaté plochy charakter verejného priestranstva?) Pýtam sa teda: Akú službu motoristom poskytnú súkromní "prevádzkovatelia"? Ak to bude aspoň stráženie odstavených automobilov, bude to v poriadku. Ak nie, je tu problém. Uvidíme.

Rozširovanie parkovísk:
To, že mesto Poprad má problémy s parkovaním, je známa vec pre tunajších aj mimopopradských motoristov. Pravdou je, že parkovacie miesta chýbajú, no nie všade je situácia kritická. Sú lokality, a to aj na JUH-u, kde sa zaparkovať dá kedykoľvek, resp. vždy, ak vodiči dodržia zásady ohľaduplnosti a nezaberajú viac ako jedno miesto. V tomto smere by tiež pomohlo vyznačenie parkovacích miest štandardnou bielou čiarou.
Mesto Poprad pokračuje v budovaní parkovacích miest, čo je chvályhodné. Najmä ak sa rozširovanie parkovísk sústredí do najpotrebnejších lokalít. Problémom však je, že popradské sídliská boli projektované aj ako sídlliská s určitou výmerou zelených plôch, v niektorých prípadoch minimálnou alebo nedostačujúcou. Zároveň aj počet parkovacích miest bol vzhľadom na zreteľnú perspektívu nárastu motorizácie poddimenzovaný. Podľa všetkého teda pri ďalšom rozširovaní parkovísk padnú za obeť civilizačnému rozvoju práve zelené miesta. Upozornil na to aj samotný primátor Anton Danko s poznámkou, že dúfa, že Popradčania sú rozumní ľudia a že to pochopia. A to je už na zamyslenie. Každému musí byť jasné, že parkovacích miest nikdy nebude dostatok. Stačí, že sa pri prepodkladanom ekonomickom rozvoji Slovenska stane majiteľom automobilu každá druhá mestská domácnosť. (V súčasnosti má zaregistrovaný osobný automobil takmer 45 percent obyvateľov Slovenska.) Preto rozširovaním parkovísk na úkor trávnikov problém vyriešime iba dočasne. Zato sa budeme dívať, ako sa naše sídliská ešte viac menia na súvislú betónovú plochu. Za rozumné riešenie preto považujem jednoznačnú podporu výstavbe viacpodlažných krytých parkovísk (parkovacích domov), ktorá má väčšiu šancu vyriešiť nie jeden, ale dokonca dva problémy súčasne: nedostatok parkovacích miest a nedostatok garáží. Vo svete existujú dokonca riešenia, keď podzemné parkoviská nelikvidujú zelené plochy, pretože ich strechu tvorí trávnik či ihrisko. To by sa však museli nájsť investori, ktorí by vrámci súčasného stavebného boomu netúžili po nebotyčných polyfunkčných domoch, ešte viac zhoršujúcich situáciu, ale po niečom, čo je pre obyvateľov našich miest viac potrebné.

24. 2. 2008

VYHLÁSENIE

Občianska iniciatíva Za zelený Poprad, opierajúca sa o názor organizátorov a podporovateľov Petície..., http://www.zelenypoprad.googlepages.com/ , teda o názor takmer 2400 občanov mesta Poprad, a tiež o názory obyvateľov Dostojevského ulice, vyjadruje nesúhlas s plánovanou výstavbou 8-poschodového polyfunkčného domu na tejto ulici. Vedie nás presvedčenie, vyjadrené už v Petícii, ktoré má stálu platnosť: Akákoľvek výstavba na úkor zelených plôch a v častiach mesta už husto obývaných zhoršuje životné prostredie.

Návrh na čiastkovú zmenu územného plánu, ktorý je hlavným krokom k realizácii stavby, môže byť aj z dôvodu nedokonalosti súčasného znenia stavebného zákona odobrený Krajským stavebným úradom v Prešove. Ak sa tak stane, tento návrh bude postúpený na zasadanie MZ, ktoré o veci s konečnou platnosťou rozhodne. Vyzývame všetkých poslancov MZ v Poprade, aby pri hlasovaní prihliadali na názor občanov.

Za iniciatívu: Mgr. Pavol KrupkaNIE JE TELEVÍZIA AKO TELEVÍZIA

Keď som nedávno hľadal informácie o kultúrnom programe v Spišskej Novej Vsi, otvorila sa mi stránka spišskonovoveskej Tv Reduta. Porovnanie s Televíziou Poprad po vzhliadnutí dvoch príspevkov (odkazy sú nižšie) je zaujímavé. Vyzerá to tak, že táto televízia sa pokúša aj o pravidelné diskusie so zodpovednými činiteľmi mesta na aktuálne témy.

Odkazy:
http://www.snv.sk/index.php?videoID=080222-1
http://www.snv.sk/index.php?videoID=080208-3

23. 2. 2008

DISKUSIA - POLYFUNKČNÝ DOM PRI VÝKRIKU

O problematike výstavby polyfunkčného domu pri Výkriku sa začala diskusia, pre niekoho možno zaujímavá alebo podnetná. Nachádza sa v komentároch k pôvodnému
príspevku.

Odkaz:
http://popradnasemesto.blogspot.com/2008/02/pri-vkriku-sa-ide-stava.html

15. 2. 2008

KOMENTÁR K ODPOVEDI

Myslím si, že každému je jasné, že mi vo svojej otázke išlo predovšetkým o zverejňovanie informácií stavebného a pozemkového charakteru. (Samozrejme, v zátvorke spomínam aj celú informačnú tabuľu.) Informácie stavebného a pozemkového charakteru - to sú dokumenty interne vypracované Mestským úradom, teda v elektronickej podobe existujú už pred vytlačením a vyvesením na tabuli. Dostať informácie vytvorené MÚ na internetovú stránku mesta, samozrejme, nie je nič zložité. Tu vidím, že sme si s MÚ akosi neporozumeli.

Samozrejme, informácie iných organizácií tiež vznikajú prvotne elektronicky, až potom v papierovej,"vývesnej" podobe. Stačí s nimi uzavrieť dohodu, aby ich posielali aj elektronicky, a nie je žiaden problém. (Je zvláštne, že to musím v roku 2008, nie 1988, takto vysvetľovať, no tento bod odpovede akoby bol určený niekomu inému, niekomu, kto ešte stále používa písací stroj.) Odporúčam všetkým pozrieť si prešovskú internetovú informačnú tabuľu - odkaz na ňu je v predchádzajúcom príspevku.

Problém, a to je už priam na zaplakanie, je teda v niečom inom. Buď v neochote pracovníkov Mestského úradu (kvôli pohodlnosti?), alebo v tom, že chýba príslušný pokyn pána primátora. A do tretice - žiaľ, musím pripustiť aj túto možnosť - problém môže tkvieť v zámere sťažiť informovanie občanov, ktorí sa oveľa jednoduchšie dostanú k elektronickej informačnej tabuli ako k tej "fyzickej" pred mestským úradom. (Mimochodom, minule som na nej nedokázal nič prečítať, bola celá zarosená alebo omrznutá.) Ak platí druhá možnosť, kde je iniciatíva samotných pracovníkov? Čaká sa stále na to, že občania budú niečo žiadať a až potom im (možno) vyhovieme? A keď nič nežiadajú, asi nič nepotrebujú?

Rozhodol som sa teda trvať na svojom a žiadať - možno mi bude vyhovené. Žiadam mestskú informačnú tabuľu na internete. Mám na to, spolu s inými občanmi, právo. Keď to ide v Prešove (a v iných mestách), musí to ísť aj v Poprade.

OTÁZKA A ODPOVEĎ

Ako som sa zmienil v predchádzajúcom príspevku, odoslal som na Mestský úrad žiadosť o informáciu v nižšie uvedenom znení. Odpoveď prišla dnes. Neviem prečo, ale na svoje otázky som čakal odpoveď skôr negatívnu ako pozitívnu. Nemýlil som sa. I keď poznám popradské pomery ("robíme to, čo nám zákon ukladá", a pod.), predsa som sklamaný.

Vzápätí som si za 5 sekúnd pomocou Googlu našiel elektronickú informačnú tabuľu mesta Prešov (odkaz na ňu sa nachádza nižšie) a nevedel som, či sa mám smiať, či plakať.

Podrobnejší komentár k odpovedi uvádzam v ďalšom príspevku.

Takže najprv otázka:
V zmysle záväzných predpisov o verejnom prístupe k informáciám žiadam o odpoveď na tieto otázky:

1. Plánuje MsÚ zverejňovať informácie pozemkového a stavebného charakteru okrem informačných tabúľ aj na svojej internetovej stránke? (Teda zverejniť obsah príslušnej informačnej tabule a jeho priebežné zmeny.)
2. Ak áno, odkedy?
3. Ak nie, prečo?

Za odpoveď vopred ďakujem a ostávam s pozdravom.Odpoveď:

Mesto Poprad ako osoba povinná v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, je povinná zverejniť informácie uvedené v § 5 tohto zákona. Podľa § 4 uvedeného zákona, ods. 3, zverejnenou informáciou je informácia, ktorú môže každý opakovane vyhľadávať a získavať, najmä informácia publikovaná v tlači alebo vydaná na inom hmotnom nosiči dát umožňujúcom zápis a uchovanie informácie, alebo vystavená na úradnej tabuli s možnosťou voľného prístupu, alebo sprístupnená pomocou zariadenia umožňujúceho hromadný prístup, alebo umiestnená vo verejnej knižnici.
Väčšina informácií, ktoré je mesto povinné zverejňovať, je uvedená na internetovej stránke mesta. Okrem toho má mesto úradnú tabuľu, ktorá je umiestnená aj pred Mestským úradom a je teda voľne prístupná 24 hodín denne.
Na úradnej tabuli sa však zverejňujú aj iné informácie, rozhodnutia, oznamy a pod. aj iných orgánov a organizácií než Mesta Poprad. Tieto by v prípade zriadenia úradnej tabule na internete musel Mestský úrad scanovať a tak umiestňovať na internete. Na uvedené však nie sme technicky ani personálne vybavený.
Vzhľadom na vyššie uvedené a s prihliadnutím na skutočnosť, že zákon neukladá povinnosť zriadiť úradnú tabuľu aj na internete, je zabezpečená úradná tabuľa s možnosťou voľného prístupu pred budovou Mestského úradu v Poprade.

S pozdravom ...


Odkaz na Prešov:
Elektronická úradná tabuľa
14. 2. 2008

EŠTE DODATOK (k predchádzajúcemu príspevku)


1.
Fakt, že o pripravovaných zmenách v územnom pláne informovali miestne
noviny Poprad, je možno náznakom pozitívnych zmien v oboznamovaní občanov
s pripravovanými krokmi mesta v dôležitých oblastiach. Uvidíme, či sa nemýlim.

2.
12. februára som na Mestský úrad odoslal žiadosť o informáciu, týkajúcu sa zverejňovania
týchto krokov na internetovej stránke mesta. Uvidíme, akú dostanem odpoveď.

PRI VÝKRIKU SA IDE STAVAŤ
A je to tu. To, čo sa medzi Popradčanmi šepkalo už niekoľko rokov, sa stáva skutočnosťou. Na zelenom pozemku medzi cestou č. 18 a Výkrikom sa bude stavať. Nie však občianska vybavenosť, ako je plocha v platnom územnom pláne zadefinovaná, ale 8-poschodový polyfunkčný objekt.

Človek až žasne, kam všade sa dá "vtrepať" taký kolos. Samozrejme, už aj realizácia "občianskej vybavenosti" by znamenala definitívnu likvidáciu tejto plochy ako potenciálneho parku. Teda zelenej, oddychovej zóny. Takouto definíciou plochy v územnom pláne mesta (v pôvodnom alebo neskôr upravenom) sa z hľadiska životného prostredia stala neodvrátiteľná chyba - voľná plocha bola od začiatku určená na zánik.

Potom sa pozemok dostal do súkromných rúk a teraz nasleduje obligátne schvaľovanie výstavby polyfunkčného objektu formou čiastkovej zmeny územného plánu. To zo zákona predpokladá, že občania k veci podajú námietky. Vyjadria sa však, ak si myslia, že to nepomôže? Definitívne slovo budú mať po takomto "pripomienkovom konaní" poslanci na niektorom z najbližších zasadaní, na ktorom budú, samozrejme, obligátne dvíhať ruky a schvaľovať všetko možné. ("Veď tento návrh predložil kvalifikovaný stavebný odbor MsÚ, prešiel mestskou radou, výborom, teda niet o čom pochybovať, našou úlohou je hlasovať za.")

(Mimochodom, popradskí poslanci nemajú ani šajnu o tom, aká je ich úloha a už vôbec nie o tom, že by mali byť iniciatívni, podozrievaví a dôslední vo svojej úlohe strážcov verejného záujmu. Tak to totiž vo viacerých rovnako významných slovenských mestách naozaj je. Poslancov v nich nezvyknú označovať za "hlasujúcich pajácov", ako tých našich nedávno necitlivo nazval jeden rozhorčený občan z Tomášikovej, lebo sú v prirodzenej, vyvažujúcej opozícii voči primátorovi. Veď ten má zo zákona obrovskú moc a zodpovedá sa len občanom - teda len raz za štyri roky.)

Pre spravodlivosť treba dodať, že mesto zatiaľ dodržalo to, čo sľúbilo. Parcela sa nachádza mimo priestoru stavebnej uzávery. Už v januári totiž odbor výstavby vedel, že tento kúsok voľnej plochy "orámikovať" nemožno, že sa na ňom bude stavať. No ani to ho nenúti súhlasiť s predstavou investora a predložiť poslancom návrh zmeny územného plánu na polyfunkciu. (Veď odbor môže povedať: "Milý investor, postav teraz občiansku vybavenosť - obchody, garáže, kryté ihrisko, veď s tým si pozemok kupoval.") Teoreticky.

Ešte odkazy:
http://www.noviny-poprad.sk/archiv/index.php?id=253
http://www.sme.sk/c/3702527/Poprad-Najvacsie-sidlisko-Juh-nebudu-zahustovat.html
http://diskusie.sme.sk/viewdiscussion.php?spoj=clanok-3702527

28. 1. 2008

ZELEŇ NIE, GARÁŽE ÁNOKrátky komentár:1. Škoda, že mesto Poprad na nemennosti územného plánu tak úzkostlivo netrvalo aj vtedy, keď chcel na tej istej ploche investor postaviť polyfunkčný dom.2. K poslednej vete:


Kto je to mesto Poprad? Našťastie (?), mesto Poprad - to sú predovšetkým mestskí poslanci, ktorí sú (alebo mali by byť) k nám najbližšie. Ako jediní majú konečné slovo pri rozhodnutiach podobného charakteru. Ak ich presvedčíme, že pri súčasnej zastavanosti tohto mesta má každá zelená plocha hodnotu zlata, máme šancu. Ak nie, môžeme si v najbližších voľbách vybrať iných.26. 1. 2008

K NAŠEJ ANKETE

Čitatelia nášho blogu sa mohli vyjadriť k otázke, či mesto Poprad potrebuje otvorenú informačnú internetovú stránku. Účasť na ankete nebola masová, veď na svete sú tisíce iných a zaujímavejších internetových stránok, no je zároveň možné, že nie každý čitateľ si anketu všimol. Všetkým zúčastneným úprimne ďakujeme.
Všetci, ktorí sa do ankety zapojili, na položenú otázku odpovedali kladne.
Anketovú otázku teraz strieda návštevná kniha, aby sme mali aspoň približný prehľad o tom, koľkí priaznivci internetu našli aj túto stránku.

VŠETKÝM "BUDOVATEĽOM"

Všetkým "budovateľom" polyfunkčných i čisto bytových domov ponúkam svoje skromné úvahy, vyjadrené niekoľkými otázkami:

1. Myslíte si, že časy, keď sa ľudia budú chcieť nasťahovať do bytov, možno drahých a luxusných, no umiestnených v zahustenej zástavbe, budú trvať večne?

2. Všimli ste si v posledných rokoch narastajúci opačný trend, a to trend vysťahovávania sa obyvateľov z mesta Poprad (aj ďalších miest Slovenska) do okolitých obcí, vrátane tých vzdialenejších (veď automobil dnes už vlastní skoro každý a o niekoľko rokov bude diaľnica)? Prečo Popradčania a iní obyvatelia Slovenska, ktorí chcú bývať pod Tatrami, namiesto miliónových bytov volia radšej miliónové domy?

3. Všimli ste si akúsi veľmi váhavú ochotu ľudí kúpiť si drahý byt aj na relatívne voľnom území? (Pozri popradský "Dom duchov" pri nemocnici, ktorý, navyše, dostane čoskoro aj nejakého "suseda" - plocha je už ohradená.)

4. Máte vo vo svojich ekonomických kalkuláciách zahrnuté aj to, že ceny nehnuteľností sú na celom Slovensku (a hlavne vo väčších mestách) premrštené, preto bude zrejme (celkom logicky)cena bytov s počtom pribúdajúcich bytových domov klesať?


5. Všimli ste si americkú hypotekárnu krízu, ktorá postupne zasahuje aj Európu? Ste si istí, že nezasiahne aj Slovensko? (Vôbec sa z nej neteším, ak by si niekto myslel opak, no obávam sa, že idú časy, keď ľudia budú bývať pod mostami alebo nadjazdmi novovznikajúcich diaľnic. Samozrejme, hypotéky a luxusné bývanie v Poprade idú len ťažko dokopy. A ak áno, tak ich bude reálne využiť na JUH-u IV pri bytoch inej cenovej kategórie.)

6. Prečo nechcete využiť čoskoro aktuálnu možnosť stavať na budúcom sídlisku JUH IV?. Sídlisko bude zrejme urbanisticky pripravené tak, že jeho obyvatelia a ich štvorkolesoví pomocníci sa nebudú "tlačiť" jeden na druhého a celkovo je tu možnosť vytvorenia ešte zdravšieho životného prostredia ako v iných častiach Popradu.

7. Veľmi rád uvítam diskusiu na túto tému.

Ostávam s pozdravom.

http://www.cassovia.sk/korzar/archiv/clanok.php3?sub=13.7.2007/2946T
http://www.tvojepeniaze.sk/vsetci-sa-stahuju-do-predmesti-dzt-/sk_pludia.asp?c=A070226_045711_sk_pludia_p01

NOVÍ SUSEDIA AJ NA ZÁPADE ?

MOTTO:
PODĽA PRESVEDČENIA NAJVÝZNAMNEJŠÍCH ODBORNÍKOV NA EKOLÓGIU MIEST JE NAJVYŠŠÍ ČAS PRESTAŤ SO ZÁBEROM ZELENÝCH, ALE AJ INÝCH VOĽNÝCH PLôCH, SCHOPNÝCH VSAKOVAŤ A ZADRŽIAVAŤ VODU. INAK SA V MESTÁCH NEBUDE DAŤ ČOSKORO ŽIŤ. STAČÍ SA VŠAK NA TO OPÝTAŤ KTORÉHOKOĽVEK ŽIAKA ZŠ, PRETOŽE UŽ O TOM V ŠKOLE NERAZ POČUL.

Pri pokuse o výstavbu polyfunkčného objektu na Tomášikovej ulici sa rátalo, celkom prirodzene, s tým, že obyvatelia dotknutého územia zrejme nebudú chodiť každý týždeň sledovať vývesnú tabuľu oznamov pred mestským úradom. (Samozrejme, museli by vedieť alebo tušiť, o ktoré čísla parciel by išlo.) O samotnej stavbe by sa tak v podstate dozvedeli až vtedy, keby im pod oknami vyrástol plot a začali vrčať stavebné stroje. Rovnaký postup (či scenár?) - zneužívajúci nedokonalosť stavebného zákona ohľadne včasného informovania verejnosti - prebieha na sídlisiu Západ v priestore súčasného parkoviska pred nákupným strediskom Limba. Obyvatelia neďalekého bytového domu majú dostať do susedstva dom so 75 bytovými jednotkami. Nadšení, samozrejme, nie sú, ale obávam sa, že druhá Tomášikova so šťastným koncom (i keď relatívne, vysvetlím v ďalšom príspevku) sa už opakovať nebude.

Pýtam sa, a možno dostanem aj odpoveď, prečo má mesto Poprad ťažkosti vyjsť svojim obyvateľom v ústrety a nad rámec stavebného zákona ich informovať, súčasne s vyvesením príslušného oznamu, že sa chystá nejaká stavebná aktivita. Nie je predsa problém vybrať v jednotlivých prípadoch bytové domy, ktorých by sa, podľa normálneho a zdravého ľudského úsudku, výstavba najviac dotkla a vyvesiť príslušný oznam na ich vchodovú nástenku.

Samozrejme, určitou pomocou by bolo minimálne jedno dnes už bežné riešenie - dať obsah mestskej informačnej tabule na internetovú stránku mesta. To by si však zrejme vyžadovalo nadľudské úsilie príslušných pracovníkov alebo nadľudské úsilie toho, v koho kompetencii je vydať príslušný pokyn. Je však zrejme lepšie vyvinúť nadľudskú energiu na to, aby sa pokúsili Popradčanov presvedčiť, že výstavba na Murgašovej je vlastne v prospech tamojšieho parku a životného prostredia vôbec a že rozmach výstavby v obývaných zónach Popradu je plusom k zdraviu súčasných i budúcich obyvateľov.

Obyvateľom dotknutej bytovky na sídlisku Západ môžem momentálne ponúknuť (na tejto stránke už druhýkrát) len odkaz:

http://petras.blog.sme.sk/c/66867/Proti-vystavbeNie-peticieale-poznat-zakony-a-byt-ucastnik-konania.html


Nový sused možno pribudne aj súdu (na zelenej ploche).
http://www.cassovia.sk/korzar/archiv/clanok.php3?sub=6.12.2007/3150T

24. 1. 2008

DILEMA

Racionalizácia školstva je problém každého väčšieho mesta, ktorý spolu s ďalšími kompetenciami prevzali. Niet mesta, v ktorom by nebolo nutné v posledných desiatich rokoch zrušiť nejakú školu. Je to smutné, ale je to tak - detí je čoraz menej. Rozhodnutia o rušení škôl sú najťažšie, pretože zahŕňajú možstvo pohľadov na vec, ktoré sú v prirodzenom rozpore. Ideálne by bolo, keby v rámci inak logického a spravodlivého financovania škôl podľa počtu žiakov bolo dosť prostriedkov aj pre školy, ktoré nie sú prepchaté žiakmi do takej miery, že sa v nich niet kde pohnúť. Nielen ideálne, v dnešnej dobe je požiadavka rozumného počtu žiakov v triedach nutnosťou. Kým je však slovenské školstvo v pozícii podvýživeného organizmu, čo je jednoznačná zodpovednosť štátu, bude nutné rušiť aj školy, ktoré majú okolo päťsto žiakov, čo je len o niečo menej, ako je ich projektovaná kapacita. Samému sa mi ťažko odpovedá na otázku, ktorá škola a prečo by mala alebo nemala byť zrušená, pretože som zamestnancom jednej z nich, teda som, žiaľ, v pozícii nedobrovoľného "konkurenta." Teda keď poviem zrušiť, dostanem sa do rozporu s vlastnými vyššie uvedenými argumentmi. Keď poviem nezrušiť, žiaľ, v dnešnom systéme poškodzujem vlastnú školu, pretože tá nedostane z rozpočtu to, čo by mala. Preto mi ostáva dúfať, že situácia v školstve sa čoskoro natoľko zmení, že takáto dilema aspoň v budúcnosti nebude trápiť nikoho zo zainteresovaných.

Jeden z názorov, možno dodatočne pridám aj ďalšie:

phttp://jozeffranko.blog.sme.sk/c/130360/Mesto-Poprad-nema-poslancoviba-hlasujucich.html

POPRADČANIA (A S NIMI ZDRAVÝ ROZUM) ZVÍŤAZILI, ALE...
Popradskí poslanci na dnešnom zasadnutí jednomyseľne chválili návrh deklarácie mesta Poprad, v ktorej vyjadrilo záväzok nezačať proces čiastkových zmien územného plánu na sídliskách JUH (pozri včerajší príspevok). Je to jednoznačné víťazstvo všetkých Popradčanov, ktorí si želali zastaviť akékoľvek ďalšie pokusy o intenzifikáciu (zahusťovanie) týchto sídlisk. (Zajtra zverejníme mapku, na ktorej je vyznačené územie sídlisk, spadajúce pod túto deklaráciu.)


(Priestoru, ktorý je zobrazený na fotografii, sa toto obmedzenie nedotýka. )

Toto rozhodnutie, i keď je len čiastočným splnením bodov petície a prináša viaceré otázniky do budúcnosti, môže oprávnene vzbudiť pocit zadosťučinenia pre všetkých, ktorí sa rozhodli bojovať, či už zostavením a organizáciou petície, ale aj pre tých, ktorí nestratili vieru, že podpis a názor občana tohto mesta môže mať nejakú váhu. Verím, že tento akt občianskeho sebavedomia povzbudí ďalších pri rozhodovaní, či do podobných krokov ísť, ak si budú myslieť, že ich názory nepadajú na úrodnú pôdu alebo sa na nich činí krivda.

Nateraz aspoň dva otázniky, na ktoré by sme mali žiadať od mesta odpovede:

1. Deklarácia mesta (pôvodne plánovaná ako vyhlásenie stavebnej uzávery) sa netýka Popradu ako celku. Poslankyňa Helena Mezenská na otázku, prečo je to tak, na rokovaní MZ nedostala odpoveď. Momentálne teda ostáva jediná možnosť: Každý, ktorý býva mimo popradských sídlisk JUH, si musí sám "ustrážiť" pokusy o zmenu územného plánu v okolí svojho bydliska. (Na Tomášikovej to mala byť zmena od hromadnej garáže k polyfunkčnému domu.)

2. V ohraničenom priestore sú aj pozemky, ktoré nepatria mestu, ale zároveň nie sú určené na výstavbu budov, no ich majitelia zrejme počítali s tým, že v budúcnosti bude uskutočnená zmena územného plánu. Ako bude mesto postupovať v týchto prípadoch?23. 1. 2008

KU KULTÚRE


Na zajtrajšom MZ sa má, okrem iného, prerokovať aj Koncepcia kultúry na rok 2008.
S pripraveným materiálom ako takým sa poslanci a občania zoznámia až na samotnom zastupiteľstve. Všetkým je však jasné, že pôjde o materiál, ktorý je "šitý" na mieru už schváleného rozpočtu. V každom prípade však môže veľa naznačiť, a tak si ho so záujmom preštudujem a záujemcov s jeho znením oboznámim.
Mať možnosť kultúrneho vyžitia je dôležitou potrebou obyvateľov každého mesta. V posledných rokoch aj v Poprade došlo k podstatným, zväčša pozitívnym zmenám. Rekonštrukcia Domu kultúry je tou najmarkantnejšou.
Od jej skončenia v októbri 2006 má Poprad dôstojné priestory, v ktorých možno organizovať rôzne kultúrne podujatia. A tie sa aj organizujú. Istým nedostatkom je, že divadelná sála neposkytuje dostatočnú akustickú podporu pri koncertoch. Preto dúfam, že vystúpenia interpretov z rôznych oblastí hudby si budeme môcť naďalej vychutnávať aj v sále popradskej Reduty.
Odhliadnuc od divadelnej sály je zaujímavým projektom malá bábková sála, v ktorej oddelenie kultúry v rámci projektu Divotvorná scéna prinieslo úžasné množstvo divadelných predstavení pre deti. V podstate každý víkend jedno, a to dokonca dvakrát, dopoludnia i popoludní. Každé dieťa tak malo možnosť stretnúť sa so skutočne živým umením, ktoré nám v časoch "papučovej" kultúry začalo chýbať. Dôkazom sú dlhé rady čakajúcich na lístky, s ktorými sme sa mohli stretnúť najmä pri prvých podujatiach. Dnešné divadelné predstavenia umožňujú deťom príbehy nielen pasívne prijímať, ale stať sa aj ich súčasťou. Zvlášť takéto situácie zvyknú vyčariť na ústach dospelých divákov úsmev, ktorý naznačuje, aké rozdielne sú svety detí a ich rodičov. Samozrejme, takéto podujatia a v takomto počte sú finančne náročné, preto verím, že momentálne klesajúca návštevnosť detských divadelných predstavení sa zastaví a rodičia či starí rodičia opäť v hojnejšom počte vezmú za ruky svoje ratolesti a prídu. Stojí to za to a bola by škoda, keby nejaký "financminister" mal dôvod povedať, že dávame peniaze na podujatia, o ktoré Popradčania nemajú záujem. Samozrejme, mesto, akým je Poprad, by určite nemalo mať problém "utiahnuť" aj navonok "stratové" kultúrne podujatia či celé inštitúcie. Stratovosť je totiž len relatívny pojem. Každý jeho obyvateľ by preto mal mať možnosť aj naďalej navštevovať kultúrne podujatia podľa svojej chuti. Verím, že to tak bude, a všetkým, ktorí sa podieľajú na rozhodovaní o týchto otázkach, držím palce.

ZAJTRA SA ROZHODNE


Jedným z bodov zajtrajšieho zasadania popradského mestského zastupiteľstva je aj návrh deklarácie, ktorou MZ

"s c h v a ľ u j e postup mesta, ako obstarávateľa územného plánu, nezačať proces čiastkových zmien územného plánu z plôch občianskej vybavenosti a plôch zelene na plochy pre bývanie a polyfunkciu na sídliskách Juh I, II, V, VI, a III."

V dôvodovej správe k návrhu príslušného uznesenia sa uvádza, že "mesto Poprad
má spracovaný územný plán, ktorý funkčne rieši plochy pre budúcu výstavbu."

Ostáva teda len veriť, že uvedenú deklaráciu poslanci jednomyseľne a so všetkou úprimnosťou schvália (čo býva pri navrhovaných uzneseniach dlhodobým pravidlom) a že minimálne tí volení predstavitelila mesta, ktorí budú mať tú česť obhajovať záujmy občanov aj v budúcom volebnom období, na tento významný krok nezabudnú.

Nedá mi, predsa len, odpustiť si tri poznámky:

1.Toto úsilie mesta Poprad na čele s jeho primátorom určite nemá nič spoločné s petičnou akciou, ktorú podpísalo takmer 2400 obyvateľov mesta Poprad. Veď do 29. novembra minulého roku sa žiadne čiastkové zmeny územného plánu neschvaľovali (napr. na Moyzesovej ulici) a ani nenavrhovali (ako na Tomášikovej ulici).

(Záujemcovia o túto problematiku si môžu pozrieť staršie príspevky. V nich sa naznačujú aj úskalia a nedostatky vyššie spomenutej iniciatívy mesta. Napriek tomu - chvalabohu, že ju tu máme.)

2. Iniciátori petície si teda určite nezaslúžia ospravedlnenie primátora mesta za to, že ich nazval ľuďmi, spúšťajúcimi "žalostne smutné" aktivity, "zavádzajúce verejnosť", za ktorými "sa schovávajú záujmové skupiny a lobisti, sledujúci svoje vlastné ciele" v rozpore s blahom našich občanov, z ktorých si, navyše, robia "dobrý deň".

3. Určite si nezaslúžia ani poďakovanie primátora mesta za to, že mu možno zachránili nemalé množstvo voličských hlasov v budúcich komunálnych voľbách. O to však zrejme ani nestoja.

V každom prípade, zajtra uvidíme.17. 1. 2008

VOLEBNÝ PROGRAM PRIMÁTORA POPRADU ANTONA DANKA

(Zverejnením tohto dokumentu na tejto stránke z vlastnej iniciatívy zapĺňam publikačnú medzeru, pretože dokument bol doteraz dostupný len v tlačenej podobe a len pred komunálnymi voľbami 2006.)

STRATÉGIA PRE POPRAD

Volebný program kandidáta Antona Danka

Volebný program Stratégia pre Poprad je otvoreným dokumentom, ktorý určuje priority vedenia mesta na dlhodobé obdobie a vychádza z najzákladnejších potrieb obyvateľov mesta. Stratégia pre Poprad v jednoduchých a zrozumiteľných bodoch pomenúva hlavné problé­mové oblasti a nevyhnutné kroky v nich. Na zabezpečenie splnenia všetkých krokov v každej oblastiam pripravené ďalšie strategické plány a materiály, ktoré na tento program nadväzujú.

Zamestnanosť obyvateľov mesta:

-koncepčný prístup k príprave priemyselného parku, s dôrazom na počet a kvalitu vytvorených pracovných miest
-prezentácia mesta Poprad, ako vhodného miesta pre zahraničné investície s ohľadom na zvyšovanie domácej zamestnanosti
-zabezpečenie príchodu strategických zahraničných investorov, vytvárajúcich nové, stabilné a dôstojné pracovné miesta s možnosťou ďalšieho profesijného rastu zamestnancov
-zefektívnenie aktívnej politiky zamestnanosti spojené s ďalšou podporou projektu verejno-prospešných prác
-podpora malého a stredného podnikania
-podpora univerzity tretieho veku, systému rekvalifikácií a zvyšovania pracovnej flexibility obyvateľov mesta
-zlepšenie informovanosti obyvateľov o trhu práce

Riešenie bytovej otázky obyvateľov mesta:
-podpora výstavby cenovo dostupných bytov pre mladé rodiny
-príprava podmienok a infraštruktúry pre výstavbu nových rodinných a bytových domov rôznych kategórií
-zlepšenie životného prostredia na sídliskách, oprava a modernizácia bytov mestského bytového fondu
-maximálne využitie všetkých prostriedkov a nástrojov pre podporu bývania
výstavba sídliska JUH 4

Doprava v meste:
-zlepšenie fungovania mestskej hromadnej dopravy
-podpora vzniku konkurencie v mestskej hromadnej doprave s cieľom zvýšiť jej kvalitu
-ďalšie zvyšovanie bezpečnosti dopravy, hlavne na križovatkách, frekventovaných prechodoch
pre chodcov a v centre mesta
-rozšírenie kapacity parkovacích miest, hlavne na sídliskách, prijatie opatrení k ich efektívnejšiemu využívaniu, zabránenie nepovolenému parkovaniu
-zlepšenie stavu miestnych komunikácií
-zabezpečenie rovnakých podmienok pre účastníkov cestnej premávky, to znamená aj pre cyklistov a chodcov
-rozšírenie možností parkovania bicyklov v meste v priestoroch monitorovaných kamerami,
-ďalšie predlžovanie cyklistického chodníka
-uskutočňovanie terénnych úprav zohľadňujúcich pohyb mamičiek s detskými kočíkmi a imobilných občanov
-intenzívne rozvíjanie leteckej dopravy z nášho mesta
-vyvíjanie tlaku na komplexnú modernizáciu hlavnej železničnej stanice a hlavnej stanice autobusovej dopravy
-zavádzanie minibusov do mestskej hromadnej dopravy

Fungovanie mesta:
-prehľadné a efektívne hospodárenie mesta bez neopodstatneného zadlžovania
zabezpečenie vyváženého rozpočtu a vlastných príjmov mesta
-aktívnejší prístup mesta k získavaniu dotácií a finančných podpôr z prostriedkov fondov EU
-smerovanie investícií hlavne do podpory domácej zamestnanosti, bývania, infraštruktúry, zdravotníctva a školstva
-ďalšie zlepšenie kvality profesijného aparátu Mestského úradu poskytujúceho kvalitné služby občanom
-vytvorenie efektívneho tímu úradníkov slúžiaceho potrebám občanov
-komplexné riešenie väčšiny problémov obyvateľov na jednom mieste
-zvýšenie informovanosti občanov o práci Mestského úradu
-sprístupnenie väčšiny materiálov a dokumentov mesta v elektronickej podobe

Sociálna oblasť a zdravotníctvo:
-maximálna podpora zachovaniu rozsahu a úrovne zdravotnej starostlivosti v meste
-rovnomerná dostupnosť zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre všetkých občanov mesta
-zvýšenie počtu miest v domoch opatrovateľskej starostlivosti
-vytvorenie čo najvyšších štandardov sociálnych služieb a spestrenie foriem starostlivosti o seniorov
-rozšírenie a skvalitnenie ponuky sociálnych služieb .
-reagovanie na aktuálne a meniace sa potreby jednotlivých sociálnych služieb
-podpora vytvárania chýbajúcich typov občianskej vybaveností a zavádzanie nových druhov sociálnych služieb
-vytvorenie programu sociálnej prevencie pre mládež
-dotvorenie mestskej siete zdravotnej starostlivosti
-vytváranie podmienok pre vznik neštátnych zariadení domácej a ambulantnej starostlivosti
-dlhodobá príprava na starnúcu populáciu Popradčanov a s tým spojené problémy
-pokračovanie v transformácii zdravotníckych zariadení s cieľom zvýšenia kvality lekárskej starostlivosti a efektivity popradskej nemocnice s poliklinikou

Bezpečnosť a poriadok v meste:
-vytváranie účinných opatrení proti živelným pohromám a mimoriadnym udalostiam,
-vybudovanie funkčného systému varovania obyvateľstva pred hroziacim nebezpečenstvom
-ďalšie zefektívnenie práce mestskej polície a stanovenie jej nových priorít pre zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti cestnej premávky v meste
-zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev a riešenie problémov prejavov
vandalstva
-monitoring bezdomovcov a problémových skupín obyvateľov spojený s riešením ich pôsobnosti na území mesta
-naplnenie práva obyvateľov na bezpečný život

Školstvo, kultúra a šport:
-zlepšovanie technického stavu školských budov a vybavenia škôl, vytváranie podmienok pre zvyšovanie úrovne škôl
-realizovanie obnovy existujúcich školských športových ihrísk a ich premeny
na moderné atletické areály
-pomoc mesta pri budovaní odborných učební
-zabezpečenie dôstojných podmienok pre výchovu a vzdelávanie našich detí
-podpora profilovania jednotlivých základných a stredných škôl (jazykové, športové, alternatívne, umelecké a podobne)
-podpora škôl, uvádzajúcich do praxe nové pedagogické metódy a inovačné vzdelávacie projekty
-podpora základného umeleckého školstva
-zvyšovanie dôrazu na jazykové vzdelávanie žiakov a ich počítačovú gramotnosť racionalizácia základných škôl v meste
-podpora vyučovania hokeja
-zavŕšenie rekonštrukcie domu kultúry a zabezpečenie jeho pravidelnej prevádzky
-udržanie finančnej dostupnosti kultúrnych podujatí pre všetkých obyvateľov mesta
-ďalšie zvyšovanie počtu, pestrosti a kvality kultúrnych podujatí v meste
-rekonštrukcia futbalového štadióna a podpora futbalu v meste
-efektívne využívanie viacúčelovej haly
-výstavba moderného detského dopravného ihriska
-snaha o spoluorganizovanie veľkých a medzinárodných športových podujatí
-naplánovanie vytvorenia a udržiavania lyžiarskej bežeckej trate v meste

Ďalší rozvoj mesta:
-pokračovanie v tvorbe oddychových a parkových zón na sídliskách JUH III., JUH i, II, V, VI a na sídlisku Západ, spojené s humanizáciou životného prostredia a obnovou detských ihrísk-
-vytvorenie rekreačnej a oddychovej zóny v lesoparku pri Kvetnici
-zrealizovanie cyklistického chodníka spájajúceho Poprad s mestskou častou Kvetnica
-dôsledné profilovanie Popradu ako atraktívneho turistického centra a čistého, prívetivého a bezpečného mesta
-realizácia kompletnej obnovy parku pri železničnej stanici v nadväznosti na
úpravu okolia autobusovej stanice a Hviezdoslavovej ulice
-zlepšenie propagácie mesta v zahraničí spojené s rozvojom turistického ruchu a prípravou produktov pre turistov a návštevníkov mesta
-dokončenie tretej etapy rekonštrukcie námestia v mestskej časti Matejovce
-venovanie pozornosti rovnomernému rozvoju všetkých mestských častí

Životné prostredie:
-revitalizácia existujúcej zelene, nové riešenie parkov a oddychových zón, výsadba novej uličnej zelene, zameranie pozornosti na nábrežie rieky Poprad
-redukcia počtu vrán v meste použitím všetkých legálnych prostriedkov
- zvýšenie možností pre separáciu komunálneho odpadu
-rýchlejší a efektívnejší postih znečisťovateľom mesta

Som presvedčený, že môj volebný program Stratégia pre Poprad vytvára pod­mienky na ďalší vyvážený a progresívny rast mesta Poprad s dôrazom na jeho pozitívne prejavy vo všetkých sociálnych vrstvách obyvateľstva.

Anton Danko
kandidát na primátora mesta Poprad

(Prevzaté z predvolebnej publikácie POPRAD - MESTO, V KTOROM SA OPLATÍ ŽIŤ/ANTON DANKO, VÁŠ KANDIDÁT NA PRIMÁTORA MESTA POPRAD.)

ZAUJÍMAVÝ ČLÁNOK (1)

http://petras.blog.sme.sk/c/66867/Proti-vystavbeNie-peticieale-poznat-zakony-a-byt-ucastnik-konania.html

(Je to pekná analýza, za ktorú sa treba autorovi poďakovať. Niekedy však nepomôže ani využitie všetkých právnych možností, o ktorých hovorí, najmä keď sa občania o chystaných projektoch nedozvedia včas alebo vôbec. Ak sa teda ústretovosť a iniciatívnosť v oblasti poskytovania informácií zo strany našich miest a obcí smerom k vlastným občanom nestane skutočnosťou, petície a iné mimoriadne možnosti upozorňovania na skutočný stav vecí ešte dlho nestratia význam.)

(Upozorňujem aj na ďalšie autorove články týkajúce stavebného konania a vzťahu miest k informovanosti svojich občanov. Nachádzajú sa ako odkazy v jeho osobnom profile, zverejnenom v ktoromkoľvek autorovom článku.)

(Práve pripravujem seriál internetových odkazov - linkov - na články o pozitívnych príkladoch vzťahu samosprávy k svojim občanom v niektorých slovenských a možno aj českých mestách.)

15. 1. 2008

ZATIAĽ?(3) (DÚFAM, ŽE NIE.)
Z POŠTY (Zaslal Mikuláš Argalács)

Dobrý deň!
Štart - petícia - bol impozantný a prezrádzal, že v Poprade nie je všetko iba ružové a že sa na mesto a jeho rozvoj nepozerá každý iba očami radnice. Napriek tomu si myslím, že občania
"nedotknutí" (môžu nimi byť napr. aj ľudia z Veľkej či Spišskej Soboty) nebudú celkom dobre chápať, o čo vlastne ide.
Pred dvoma desiatkami rokov sa objavila publikácia šírená po Slovensku ako samizdat. Volala sa Bratislava nahlas! a hoci už názov identifikoval miesto deja, predsa len pohla Slovenskom. Aspoň jeho intelektuálnou časťou. Cez apel na životné prostredie sa tu objavila aj istá politická vízia budúcnosti: Takto to ďalej nemôže ísť! A stalo sa; naozaj to tak ďalej nepokračovalo. Lenže, je to lepšie? Z hľadiska života jednotlivca u mnohých áno. Jednotlivec však nie je izolovaný, aj keď sa zavrie do ulity bytu či domu. Aby som však neupadol do stareckých táranín: chce to POPRAD NAHLAS! Vývoj Popradu je totiž po všetkých stránkach, nielen po tej stavebnej - architektonickej a urbanistickej - zlý, pretože je bez normálnej vízie. Poprad sa definuje podľa potrieb potenciálnych investorov, alebo témy tlačovej besedy... Preukázali ste životaschopnosť. Zostavte tím odborníkov /architekti, sociológovia, ekológovia, odborníci na verejnú správu, dopravu, zdravotníctvo, ochranu pamiatok, históriu, školstvo/, ktorí dokážu bez predsudkov analyzovať a z výsledkov analýzy formulovať závery a odporúčania.
Želám všetkým z iniciatívy, aby zotrvali v úsilí vtlačiť svoju pečať tomu, že bude Poprad mestom pre plnohodnotný život.

Mikuláš Argalács

14. 1. 2008

ODPORÚČAM DO POZORNOSTI...

Odporúčam do pozornosti zaujímavú diskusiu (v komentároch), ktorá sa rozbehla pod článkom Pár postrehov k petícii...

13. 1. 2008

Ako ďalej?

vidiecka idylka na sídlisku

ďalší z príkladov, ako by to nemalo vyzerať

pri kostole sv.Cyrila a Metoda vyrastá multifunkčný objekt,
ktorý zahustí túto obytnú zónu, ale aspoň korešponduje
z okolitou architektúrou.


budova NBS - jeden zo vzácnych príkladov
ako by mohla vyzerať architektúra na sídliskách


Pár postrehov k petícii a výstavbe v Poprade

Nedá mi nezverejniť zopár postrehov k toľko diskutovanej téme Petícia a Výstavba v Poprade.
Potešilo ma, že som mal možnosť podpísať sa pod petíciu proti zahusťovaniu sídlisk (a nielen sídlisk), pretože už dlhší čas s údivom pozorujem, kde všade (a čo) sa ešte dá stavať. Za všetky spomeniem neďaleko kostola sv. Cyrila a Metoda na rohu paneláku nalepený multifunkčný objekt ''krásnej" zelenej farby, či neďaleko stojaci domček utopený medzi panelákmi - nikdy by som neveril, že na toto možno získať stavebné povolenie.
Nielen že sa obytné zóny týmto spôsobom zahusťujú, ale nadovšetko sa nie príliš esteticky pôsobiace panelákove sídlisko stáva nevkusným mixom rozličných architektonických prvkov. Akoby to nestačilo, pri kostole sv.Cyrila a Metoda sa stavia další multifunkčný objekt na mieste, kde by mohol byť napríklad park alebo parkovisko, kedže voľných parkovacích miest je na Juhu čoraz menej a normálny park, kde by sa človek mohol v lete schovať pred slnkom a horúčavou sálajúcou z betónu, tak taký park nie je na celom Juhu.
Čo ma zarazilo, bola reakcia p.primátora, keď na adresu petície povedal niečo v tom zmysle, že sa občania dali nachytať rôznymi lobistickými skupinami. Myslím si, že aj keby to tak bolo, radšej podľahnem lobby, ktorá bojuje proti takejto výstavbe, ako nechať si zastavať každý voľný centimeter lobistami, ktorým ide len biznis s drahými bytmi.
Zaujímalo by ma tiež, ako sa na to pozerajú poslanci, ktorí zastupujú naše sídlisko. Nevadí im tento budovateľský boom? Myslím, že práve oni by mali hájiť záujmy nás, občanov. Práve od nich by som očakával viac iniciatívy. My bežní občania totiž netušíme, čo všetko sa pripravuje, nie sme pri zdroji informacií, a taktiež nechodíme sa pravidelne pozerať na vývesku v MsÚ, či sa náhodou pod našimi oknami nezačne o mesiac stavať.
Myslím, že jedna z vecí, ktoré by pomohli zlepšiť informovanosť občanov, by bolo zverejnenie územného plánu na internete, tak ako to majú mnohé iné mestá ba dokonca aj obce.
Na záver by som chcel vysloviť želanie, aby tí, ktorí o týchto dôležitých veciach, akými výstavba v meste určite je, rozhodujú, pristupovali zodpovedne a uvážlivo, aby sa naše obytné zóny podobali viac na vyspelé európske mesto ako na predmestia afrických či juhoamerických metropol. Mementom môže byť aj budovateľský chaos v Bratislave, či Slotove "projekty" v Žiline. A hoci ľudia, čo vymysleli zbúrať polovicu historickej Bratislavy a postaviť most SNP sa už strácajú v hmle minulosti a pán Slota už nie je primátor v Žiline, historickú Bratislavu už nikto neobnoví a Aupark priamo na námestí v Žiline (ak ho tam postavia), už nikto búrať nebude. Veď ľudia si zvyknú... Dúfam, že Poprad dopadne lepšie a nebudeme sa musieť o niekoľko desaťročí hanbiť za to, ako sa nám to vymklo z rúk.


Na tejto adrese http://tyzden.sk/sk/doma/32_rozhovor_01.php?searchstring=hamburg je rozhovor s bývalým hlavným architektom mesta Hamburg, Petrom Gerom, ktorý pochádza zo Slovenska, kde okrem iného vyjadruje svoj názor na stavebný rozvoj v Bratislave, dá sa to však aplikovať na celé Slovensko. Napr.: "My sme prinútili investorov stavať parky a detské ihriská, dokonca sa o ne nasledujúcich päťdesiat rokov starať. Treba investorov prinútiť dobrými zmluvami, aby aj oni niesli zodpovednosť za mesto aj za komunitu. Dá sa to – v Hamburgu aj v Bratislave".