5. 11. 2008

Stavebné fórum v Poprade


V utorok sa v Poprade uskutočnilo ďalšie z diskusných podujatí Stavebného fóra (http://www.stavebne-forum.sk/sk/), tentokrát na tému Kvalita ako konkurenčná výhoda developerského projektu. Pozvánku na podujatie som vôbec nečakal, dostal som ju zrejme v súvislosti so svojou účasťou v občianskej iniciatíve Za zelený Poprad, ktorá v novembri minulého roku vyvrcholila úspešnou petičnou akciou. O týchto udalostiach vtedy informovala aj internetová stránka Stavebného fóra, ktorá okrem iného monitoruje všetko dianie v oblasti stavebníctva, a zrejme tak sa organizátori dostali aj ku mne. Navyše, mali tiež informácie o tejto blogovej stránke, čo ma potešilo. Keďže Stavebné fórum na svoje podujatia pozýva aj občiansku verejnosť, ktorú problematika výstavby zaujíma, a zároveň pozýva aj médiá, bol som tam v dvojjedinej úlohe. Ako občan som sa o danej téme dozvedel mnoho zaujímavých informácií a názorov, inými slovami, nenudil som sa, a to napriek tomu, že nie som odborníkom ani developerom, pre ktorých bol podujatie prioritne určené. Keďže zástupcovia tlačených a elektronických médií na podujatí chýbali, ako jediný prítomný publicista pokladám za svoju povinnosť o ňom stručne informovať (i keď stránka Poprad - naše mesto nie je médiom v pravom zmysle slova). Prednášky dvoch akademických odborníkov, prof. Tibora Ďuricu a doc. Márie Kozlovskej, boli zamerané na otázku kvality, v ktorej napriek rastúcim cenám nehnuteľností stále tápeme. Ako uviedol prof. Ďurica, kvalita pokuľháva pri činnosti všetkých zainteresovaných strán, počnúc investormi (stavebníkmi), cez developerov až po realizátorov - projektantov a stavebné firmy. Developeri často svojim projektom ubližujú tým, že požadujú veľmi rýchle tempo realizácie stavieb. V tejto súvislosti som si spomenul na hodnotiaci názor významnej slovenskej odborníčky profesorky Zuzany Sternovej, ktorá už pred niekoľkými rokmi poukázala na často prítomnú nekvalitu novopostavených obytných budov, v ktorých sa už tesne po dokončení objavujú systémové chyby. V porovnaní s takouto výstavbou vtedy prof. Sternová vyzdvihla vyššiu kvalitu "socialistickej" panelovej výstavby, hlavne z obdobia jej začiatkov až do sedemdesiatych rokov. Docentka Kozlovská naznačila, že hlavnú zodpovednosť za kvalitu majú developerské firmy. Zároveň poukázala na rastúci význam moderných spôsobov projektovania, využívajúcich 3D (trojrozmernú) technológiu, ktorá je už vo vyspelom svete bežná. Táto technológia umožňuje aj detailné naprojektovanie stavby z hľadiska presnosti plánu, použitých materiálov, ich ceny i z hľadiska času. Branislav Sroka, obchodný riaditeľ firmy INGOS, predstavil plán nového administratívneho centra Luxury office (na obrázku), ktorý je tesne pred realizáciou. Objekt bude situovaný v Poprade na Hraničnej ulici a má byť výnimočnou stavbou tak z hľadiska kvality a estetiky, ako i z hľadiska použitia nových technológií.

Žiadne komentáre: