8. 4. 2008

PODARILO SA!

Tak sa to predsa podarilo! Elektronická úradná tabuľa mesta Poprad je na svete! A v pomerne krátkom čase, keďže ešte pred dvoma mesiacmi mestskí úradníci túto novinku považovali za nerealizovateľnú a v podstate za nepotrebnú.(http://popradnasemesto.blogspot.com/2008/02/otzka-odpove.html)

(Trochu si dovolím neskromne zafantazírovať - čo keď pomohol aj môj mail primátorovi, na ktorý som síce nedostal odpoveď, no možno si ho pán primátor
prečítal...http://popradnasemesto.blogspot.com/2008/03/mail-primtorovi.html)


Takže záujemcom, ktorí sa nechcú na poslednú chvíľu dozvedieť, že im idú "pred barakom" postaviť nový dom či supermarket alebo sa len chcú zoznámiť s obsahom verejnej vyhlášky či iných dôležitých dokumentov, odporúčam otvoriť si internetovú stránku mesta Poprad, prejsť na podkapitoly Samospráva a Mestský úrad a tam elektronickú úradnú tabuľu nájsť.
(http://www.poprad.sk/portal/)

6. 4. 2008

DISKUSIA O POPRADE
Zaujímavá diskusia o Poprade, vyvolaná článkami dvoch Popradčanov - bývalého poslanca NR, dnes prvého podpredsedu Slobodného fóra J. M. Hurbana a popradského pedagóga Jozefa Janigloša, ktoré boli uverejnené v posledných číslach Podtatranských novín, prebieha na internetových stránkach Slobodného fóra.

Tu je odkaz: http://www.slobodneforum.sk/?aktuality-pr