25. 3. 2008

MAIL PRIMÁTOROVI

Keď som ešte 18. februára t. r. do schránky primátora Popradu pána Antona Danka posielal nižšie citovaný mail, nemyslel som si, že odpoveď príde na druhý deň, ba ani na druhý týždeň, veď pán primátor, ako mnohí správne usudzujeme, je dosť zaneprázdeným človekom. Kým sa vôbec dopracuje k nejakému mailu, ktorých (predpokladám) dostáva od Popradčanov desiatky týždenne, ubehne nejaký čas. Po dvoch týždňoch však moju vieru v odpoveď, čo i len stručnú, začala nahlodávať pochybnosť. Už skôr som si totiž všimol, že v prípade korešpondencie platí: Čím dlhší čas od zaslania listu či mailu uplynie, tým je menšia šanca získať odpoveď.

K rozhodnutiu obrátiť sa na pána primátora práve touto formou ma povzbudila zmienka jedného suseda o tom, že mu pán primátor na jeho mailový dotaz odpovedal. (Onen sused ešte dodal, že bol príjemne prekvapený.)

Samotný obsah môjho mailu súvisí s podnetom, už skôr poslaným na MÚ.


(http://popradnasemesto.blogspot.com/2008/02/otzka-odpove.html , http://popradnasemesto.blogspot.com/2008/02/komentr-k-odpovedi.html)

Neviem, či to spôsobila moja doterajšia skromná snaha verejnou aktivitou pomôcť pánu primátorovi k správnym rozhodnutiam, alebo niečo iné, odpoveď neprišla. Dnes, viac ako po mesiaci, už teda šancu získať ju považujem za nulovú. Zároveň však mail nemienim poslať znovu. (Vždy som to považoval za obťažovanie.)


Nuž čo, keď sa k môjmu podnetu nevyjadril pán primátor, môžu sa k nemu vyjadriť občania mesta Poprad - čitatelia tohto blogu. Len dúfam, že keď bude pán primátor verejne ohlasovať zriadenie elektronickej úradnej tabuľe, nezabudne na občanov, ktorí ho k tomuto rozhodnutiu primäli.

Vážený pán primátor,

dovoľujem si obrátiť sa na Vás s podnetom, ktorý by mohol výrazne prispieť k zjednodušeniu komunikácie medzi mestom a občanmi a naopak. S cieľom ešte viac zlepšiť informovanosť občanov zaviedli niektoré samosprávy elektronickú (internetovú) úradnú tabuľu. Obsahom môjho podnetu je teda prosba, aby ste osobne preskúmali takúto možnosť aj v našom meste.
Ďakujem a ostávam s pozdravom.


Pavol Krupka

(Ako prílohu som zároveň odoslal aj svoju doterajšiu komunikáciu s MÚ.)

Žiadne komentáre: