8. 6. 2008

POZITÍVNA SPRÁVA

http://www.noviny-poprad.sk/index.php?clanok=1159

Pánu primátorovi a všetkým, ktorí sa na tomto projekte podieľajú, úprimne blahoželám.

7. 6. 2008

O ULICI LUDVÍKA SVOBODU

V prípade plánovanej výstavby polyfunkčného objektu pri telekomunikačnej budove na Ulici L. Svobodu nie je situácia až taká beznádejná, ale nádej na úspech je predsa len nízka. V prospech investora hrá to, že stavba má z podstatnej časti stáť na súkromnom pozemku a charakter tohto pozemku stavbe vyhovuje, nie je tu potrebná radikálna zmena územného plánu. (Práve takéto pozemky investorov najviac zaujímajú, pretože potom musia prekonať oveľa menšie prekážky. Na predmetnom súkromnom pozemku stojí bývalá plynoregulačná stanica.)
Vo veci tejto výstavby neboli dosiaľ vydané žiadne uznesenia. Odbor výstavby aj príslušná komisia však už koná a investorovi zadala určité podmienky. Zo strany MZ, ako som napísal nižšie, bol vydaný (zatiaľ) len predbežný súhlas s odpredajom časti mestského pozemku, ktorý investor potrebuje, aby vyhovel požiadavke radnice na vhodné umiestnenie stavby – budova
musí stáť v dostatočnej vzdialenosti od Ulice L. Svobodu, aby bol priestor pre prípadné rozširovanie tejto sídliskovej komunikácie. Tým sa však dostane do bezprostrednej blízkosti už existujúcich bytových domov.
(Mimochodom, táto požiadavka je sama o sebe zaujímavá. Osobne totiž nevidím nijaký reálny priestor na rozšírenie tejto cesty, ak, samozrejme, nezaberie pásy sídliskovej zelene.)


Zdá sa teda, že veci sa hýbu dopredu v prospech investora a ďalšej polyfunkčnej stavby na sídlisku JUH. Čakať od našich volených predstaviteľov, že odkúpia súkromný pozemok, aby na ňom vystavali park, je nereálne. (I keď v mestskom rozpočte sa objavila suma 10 miliónov korún na odkup pozemkov.) Paradoxne, táto stavba môže byť zo strany odboru výstavby označovaná za takú, ktorá nie je v rozpore s tzv. stavebnou uzáverou. Tento odbor môže tvrdiť, a aj tvrdí, že „určité kroky“ zo strany investora boli urobené už predtým, ako vstúpila do platnosti. Či by to mohol dokázať, to je už otázne. V každom prípade by prípadné spochybňovanie petície a jej významu bolo neodôvodnené, rovnako ako prípadná nechuť podieľať sa na ďalšej. Komu by to prospelo, to je všetkým jasné.

O MURGAŠOVEJ1. Popradčania majú poslednú možnosť pokochať sa voľným zeleným priestranstvom na Murgašovej ulici pred Domom kultúry. Vyhláška, vyvesená na úradnej tabuli mesta (v termínoch 20. 5. – 4. 6. a 28. 5. – 12. 6 2008), oznamuje začatie stavebného konania na návrh stavebníka - firmy ABATON v zastúpení firmou JANJU .

2. Tá teoreticky poskytuje občanom vyjadriť námietky proti výstavbe plánovaného polyfunkčného objektu. Ani prípadné námietky však výstavbu nezastavia, tak, ako ju nezastavila ani novembrová petičná akcia občanov mesta. Všetky tromfy má totiž v rukách stavebník a samotné mesto, ktoré výstavbu podporuje. Stavebník totiž od októbra 2007 drží v rukách rozhodnutie o umiestnení stavby. (http://www.cassovia.sk/korzar/archiv/clanok.php3?sub=6.12.2007/3150T)

3. Samozrejme, možnosť dozvedieť sa o začatí konania o umiestnení stavby občania mali, ak by denno-denne chodili sledovať úradnú tabuľu pred Mestský úrad. V tom čase elektronická úradná tabuľa ešte neexistovala – len tá v podstate poskytuje reálnu možnosť získať informácie o dianí v meste. Mesto však už vtedy mohlo zverejniť začatie konania o umiestnení stavby aj iným spôsobom – napríklad v mestských médiách. (Veľmi sledovaná je napr. TV Poprad, nazývaná aj "TV Danko".) Zákon to nezakazuje, ale neurobilo to. Novembrová petičná akcia by tak bola realizovaná o niečo skôr a dali by sa od nej očakávať reálne výsledky aj v prípade Murgašovej ulice. Odvolávanie sa na zákon zo strany mesta by bolo diskutabilnejšie, samotné vlastníctvo pozemku totiž neznamená jeho ľubovoľné využitie.

4. Začalo sa to niekedy dávno odkúpením pozemku, ktorý mesto nikdy nevlastnilo a na ktorom v minulosti stála bezínová pumpa. Nedopatrením alebo zámerne nebola na tomto mieste realizovaná zmena územného plánu v prospech existujúceho stavu – teda v prospech oddychového, zeleného priestranstva. Samozrejme, predpokladalo by to rokovania a dohodu s vlastníkom pozemku, ale aj v prípade nedohody má konečné rozhodnutie o využití pozemku v rukách mesto bez ohľadu na to, kto pozemok vlastní. Jednoducho by neumožnilo začatie stavebného konania so zdôvodnením, že realizácia stavby nie je vo verejnom záujme a ponúklo by majiteľovi pozemku náhradu vo forme zámeny pozemkov alebo finančnú náhradu, resp. MZ by schválilo čiastkovú zmenu ÚP v prospech súčasného stavu. To sa však nestalo.

5. Mesto síce vo všetkých prípadoch postupuje podľa toho, čo stavebný zákon umožňuje investorom, ale nie podľa toho, čo umožnuje samotnému mestu. Mesto nepostupuje v prospech občanov, k čomu sa jeho volení predstavitelia zaviazali. Občania budú mať majú možnosť odplatiť tento prístup voleným predstaviteľom v budúcich komunálnych voľbách.

6. Aj dovtedy však stojí za to mať otvorené oči a uši. Vhodnou aktivitou nás, občanov, sa dá zabrániť ďalším pokusom o devastáciu nášho mesta. Budovy z verejných priestranstiev totiž už nikto neodstráni.

7. Ako sme uviedli v predchádzajúcich príspevkoch, reálne je v hre výstavba objektu v priestore pred budovou súdu. V médiách sa objavili informácie o zámere postaviť na tomto mieste 30-poschodový hotel. (Napr. http://www.sme.sk/c/3737084/Poprad-Aj-po-prijati-stavebnej-uzavery-vyrastu-na-sidlisku-nove-byty.html)

8. Každý súdny Popradčan si o tejto absurdnej myšlienke urobí vlastný názor. V tomto prípade je totiž vlastníkom pozemkov mesto a navyše by tu muselo ísť o zmenu územného plánu zo zelenej plochy na plochu určenú na výstavbu.

9. Schválenie takéhoto zámeru by teda predpokladalo výraznú iniciatívu zo strany mesta, v podstate nadprácu v prospech investora. Išlo by tu o skúšku charakteru, o skúšku, koľko toho občania ešte vydržia a zároveň sú ochotní ešte voliť jeho súčasných predstaviteľov.

10. Pretože, napriek mnohým špekuláciám, že súčasný primátor postupuje systémom "po mne potopa", je Anton Danko jednoznačne rozhodnutý opäť kandidovať. Mnohé kroky tomu nasvedčujú, no nepovažujem za vhodné ich teraz zverejňovať. V Poprade a v jeho okolí je viacero osôb, a to aj vo významnom postavení, ktoré by to mohli potvrdiť. Či by aj chceli, v atmosfére strachu z nešpecifikovanej odplaty a najmä v prípade súdneho konania vo veci urážky na cti, je viac než otázne.

11. Jedno je isté - v našom meste žije veľa občanov a pracuje veľa firiem a inštitúcií, ktoré si po Dankovej prípadnej prehre vo voľbách vydýchnu a budú pociťovať satisfakciu. Rovnako je tu aj veľa tých, ktorí budú mať podobné pocity v prípade jeho znovuzvolenia. Rozhodne to, ktorých príde k volebným urnám viac.
P. S.: O SLOVENSKU:
DAG DANIŠ ,PRAVDA, 5. jún 2008 (Na margo zavedenia trestného stíhania podnikateľov, ktorí zneužijú prechod na euro na svoje obohatenie):
"...Námet rozšíriť Trestný zákon aj na cenové a majetkové hriechy je určite zaujímavý. Vláda sa však rozbehla opačným smerom. Najvyššia koncentrácia darebákov, ktorí zbohatli na neprimeraných cenách, nie je v súkromnom sektore, ale vo verejnom. V politike. Na ministerstvách sa beztrestne predáva štátny majetok pod cenu. Vo verejnom obstarávaní sa beztrestne nakupujú predražené tovary a služby. V samosprávach sa beztrestne predávajú a rozkrádajú detské ihriská, školy, parky, námestia... Za socialistické ceny – a kapitalistické úplatky. Škody sú miliardové – a v prípade vyklčovaných parkov a ihrísk nenapraviteľné – ale... Všetko je beztrestné. A tolerované.
Snaha vlády "trestať vagabundov, ktorí zbohatli na iných...“, je pekná, ale trochu pomýlená. V základoch. "

4. 6. 2008

DISKUSIA POKRAČUJE

http://popradnasemesto.blogspot.com/2008/04/diskusia-o-poprade.html

VÝSTAVBA NA POKRAČOVANIE

1. Investorský zámer v Kvetnici, ako sa dalo predpokladať, dostal zelenú. Získal už aj súhlas MZ so zmenou územného plánu.

Na májovom MZ poslankyňa Helena Mezenská navrhla zrušiť uznesenie o predaji z dôvodu finančnej nevýhodnosti.
Žiadnej reakcie, tobôž nie súhlasu primátora alebo poslancov sa nedočkala.

Ostáva nám teda iba Firme RotTel zablahoželať.

2. Mesto Poprad na marcovom zasadní udelilo predbežný súhlas spoločnosti PINUS ALU Kežmarok na predaj časti pozemku o výmere 300 m2 v priestore medzi budovou Slovak Telecomu (telekomunikačnou budovou) a vedľa stojacim polyfunkčným domom.
Stavba polyfunkčnej budovy zlikviduje ďalší pás zelenej plochy a časť parkoviska. Obyvatelia blízkych bytoviek o týchto plánoch pravdepodobne nevedia.

3. Žilina alebo Inde sa to dá: http://www.changenet.sk/?section=forum&x=352655