7. 6. 2008

O MURGAŠOVEJ1. Popradčania majú poslednú možnosť pokochať sa voľným zeleným priestranstvom na Murgašovej ulici pred Domom kultúry. Vyhláška, vyvesená na úradnej tabuli mesta (v termínoch 20. 5. – 4. 6. a 28. 5. – 12. 6 2008), oznamuje začatie stavebného konania na návrh stavebníka - firmy ABATON v zastúpení firmou JANJU .

2. Tá teoreticky poskytuje občanom vyjadriť námietky proti výstavbe plánovaného polyfunkčného objektu. Ani prípadné námietky však výstavbu nezastavia, tak, ako ju nezastavila ani novembrová petičná akcia občanov mesta. Všetky tromfy má totiž v rukách stavebník a samotné mesto, ktoré výstavbu podporuje. Stavebník totiž od októbra 2007 drží v rukách rozhodnutie o umiestnení stavby. (http://www.cassovia.sk/korzar/archiv/clanok.php3?sub=6.12.2007/3150T)

3. Samozrejme, možnosť dozvedieť sa o začatí konania o umiestnení stavby občania mali, ak by denno-denne chodili sledovať úradnú tabuľu pred Mestský úrad. V tom čase elektronická úradná tabuľa ešte neexistovala – len tá v podstate poskytuje reálnu možnosť získať informácie o dianí v meste. Mesto však už vtedy mohlo zverejniť začatie konania o umiestnení stavby aj iným spôsobom – napríklad v mestských médiách. (Veľmi sledovaná je napr. TV Poprad, nazývaná aj "TV Danko".) Zákon to nezakazuje, ale neurobilo to. Novembrová petičná akcia by tak bola realizovaná o niečo skôr a dali by sa od nej očakávať reálne výsledky aj v prípade Murgašovej ulice. Odvolávanie sa na zákon zo strany mesta by bolo diskutabilnejšie, samotné vlastníctvo pozemku totiž neznamená jeho ľubovoľné využitie.

4. Začalo sa to niekedy dávno odkúpením pozemku, ktorý mesto nikdy nevlastnilo a na ktorom v minulosti stála bezínová pumpa. Nedopatrením alebo zámerne nebola na tomto mieste realizovaná zmena územného plánu v prospech existujúceho stavu – teda v prospech oddychového, zeleného priestranstva. Samozrejme, predpokladalo by to rokovania a dohodu s vlastníkom pozemku, ale aj v prípade nedohody má konečné rozhodnutie o využití pozemku v rukách mesto bez ohľadu na to, kto pozemok vlastní. Jednoducho by neumožnilo začatie stavebného konania so zdôvodnením, že realizácia stavby nie je vo verejnom záujme a ponúklo by majiteľovi pozemku náhradu vo forme zámeny pozemkov alebo finančnú náhradu, resp. MZ by schválilo čiastkovú zmenu ÚP v prospech súčasného stavu. To sa však nestalo.

5. Mesto síce vo všetkých prípadoch postupuje podľa toho, čo stavebný zákon umožňuje investorom, ale nie podľa toho, čo umožnuje samotnému mestu. Mesto nepostupuje v prospech občanov, k čomu sa jeho volení predstavitelia zaviazali. Občania budú mať majú možnosť odplatiť tento prístup voleným predstaviteľom v budúcich komunálnych voľbách.

6. Aj dovtedy však stojí za to mať otvorené oči a uši. Vhodnou aktivitou nás, občanov, sa dá zabrániť ďalším pokusom o devastáciu nášho mesta. Budovy z verejných priestranstiev totiž už nikto neodstráni.

7. Ako sme uviedli v predchádzajúcich príspevkoch, reálne je v hre výstavba objektu v priestore pred budovou súdu. V médiách sa objavili informácie o zámere postaviť na tomto mieste 30-poschodový hotel. (Napr. http://www.sme.sk/c/3737084/Poprad-Aj-po-prijati-stavebnej-uzavery-vyrastu-na-sidlisku-nove-byty.html)

8. Každý súdny Popradčan si o tejto absurdnej myšlienke urobí vlastný názor. V tomto prípade je totiž vlastníkom pozemkov mesto a navyše by tu muselo ísť o zmenu územného plánu zo zelenej plochy na plochu určenú na výstavbu.

9. Schválenie takéhoto zámeru by teda predpokladalo výraznú iniciatívu zo strany mesta, v podstate nadprácu v prospech investora. Išlo by tu o skúšku charakteru, o skúšku, koľko toho občania ešte vydržia a zároveň sú ochotní ešte voliť jeho súčasných predstaviteľov.

10. Pretože, napriek mnohým špekuláciám, že súčasný primátor postupuje systémom "po mne potopa", je Anton Danko jednoznačne rozhodnutý opäť kandidovať. Mnohé kroky tomu nasvedčujú, no nepovažujem za vhodné ich teraz zverejňovať. V Poprade a v jeho okolí je viacero osôb, a to aj vo významnom postavení, ktoré by to mohli potvrdiť. Či by aj chceli, v atmosfére strachu z nešpecifikovanej odplaty a najmä v prípade súdneho konania vo veci urážky na cti, je viac než otázne.

11. Jedno je isté - v našom meste žije veľa občanov a pracuje veľa firiem a inštitúcií, ktoré si po Dankovej prípadnej prehre vo voľbách vydýchnu a budú pociťovať satisfakciu. Rovnako je tu aj veľa tých, ktorí budú mať podobné pocity v prípade jeho znovuzvolenia. Rozhodne to, ktorých príde k volebným urnám viac.
P. S.: O SLOVENSKU:
DAG DANIŠ ,PRAVDA, 5. jún 2008 (Na margo zavedenia trestného stíhania podnikateľov, ktorí zneužijú prechod na euro na svoje obohatenie):
"...Námet rozšíriť Trestný zákon aj na cenové a majetkové hriechy je určite zaujímavý. Vláda sa však rozbehla opačným smerom. Najvyššia koncentrácia darebákov, ktorí zbohatli na neprimeraných cenách, nie je v súkromnom sektore, ale vo verejnom. V politike. Na ministerstvách sa beztrestne predáva štátny majetok pod cenu. Vo verejnom obstarávaní sa beztrestne nakupujú predražené tovary a služby. V samosprávach sa beztrestne predávajú a rozkrádajú detské ihriská, školy, parky, námestia... Za socialistické ceny – a kapitalistické úplatky. Škody sú miliardové – a v prípade vyklčovaných parkov a ihrísk nenapraviteľné – ale... Všetko je beztrestné. A tolerované.
Snaha vlády "trestať vagabundov, ktorí zbohatli na iných...“, je pekná, ale trochu pomýlená. V základoch. "

2 komentáre:

Anonymný povedal(a)...

jedna drobnost. nejde o rázusovu, ale murgašovu ulicu.

Anonymný povedal(a)...

Ďakujem za upozornenie. Hneď to opravujem. Pavol Krupka