5. 10. 2008

Poprad kvetmi opeknieva, ale...

Poprad kvetmi opeknieva, ale mesto sa stále "rozvíja" a stále pokračuje v zaberaní zelených plôch. V najnovšom návrhu, ktorý je zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta, je "riešená" obrovská plocha v lokalite umiestnenej na okraji mestskej časti Veľká. (Ide o územie na sever od železničnej trate Žilina-Košice, susediace s hlavnou cestou do Starého Smokovca, naľavo od nej.)

Už na prvej strane tohto návrhu je popísané, akú funkciu táto plocha mala (napríklad aj ochrannú a ekostabilizačnú) a akú bude mať. Hovorí to samo za seba. Vyzerá to tak, že toto územie bude vo svojej pôvodnej podobe čoskoro minulosťou, lebo sa tam ide stavať "občianska vybavenosť". Možno ide o nedávno ohlásenú stavbu obchodno-zábavného centra "na západnom okraji mesta", akéhosi druhého "Horsu", do ktorého ide investovať zahraničný developer.

Niekto si, podľa všetkého, vzal do hlavy, že z Popradu urobí konglomerát typu Košíc či Bratislavy, z ktorých vlastní občania utekajú na vidiek. (Žiaľ, je to tak už aj v prípade Popradu.)

Či je to v záujme Popradčanov a návštevníkov tohto regiónu, ktorí svoje "Košice" a "Bratislavy" nechali doma, aby videli čosi iné, nechám na zváženie. No v kontexte posledných stavebných aktivít v Tatrách, najmä na Štrbskom Plese, ktoré sa mení na lunapark pre bohatých, to má možno svoju logiku. Podľa niečích predstáv máme všetci len nakupovať a zabávať sa, a ešte ho za to máme aj chváliť.


Kontextové odkazy:
http://www.sme.sk/c/3423889/Spolocnost-Tatrakon-sa-odstahuje-z-centra-Popradu.html
http://www.sme.sk/c/3498086/Na-okraji-Popradu-pribudaju-obchodne-centra-v-centre-cinske-obchody.html
http://www.sme.sk/c/4089744/v-poprade-by-mali-postavit-obchodne-centrum-za-250-milionov.html

Žiadne komentáre: