14. 2. 2008

EŠTE DODATOK (k predchádzajúcemu príspevku)


1.
Fakt, že o pripravovaných zmenách v územnom pláne informovali miestne
noviny Poprad, je možno náznakom pozitívnych zmien v oboznamovaní občanov
s pripravovanými krokmi mesta v dôležitých oblastiach. Uvidíme, či sa nemýlim.

2.
12. februára som na Mestský úrad odoslal žiadosť o informáciu, týkajúcu sa zverejňovania
týchto krokov na internetovej stránke mesta. Uvidíme, akú dostanem odpoveď.

Žiadne komentáre: