14. 2. 2008

PRI VÝKRIKU SA IDE STAVAŤ




A je to tu. To, čo sa medzi Popradčanmi šepkalo už niekoľko rokov, sa stáva skutočnosťou. Na zelenom pozemku medzi cestou č. 18 a Výkrikom sa bude stavať. Nie však občianska vybavenosť, ako je plocha v platnom územnom pláne zadefinovaná, ale 8-poschodový polyfunkčný objekt.

Človek až žasne, kam všade sa dá "vtrepať" taký kolos. Samozrejme, už aj realizácia "občianskej vybavenosti" by znamenala definitívnu likvidáciu tejto plochy ako potenciálneho parku. Teda zelenej, oddychovej zóny. Takouto definíciou plochy v územnom pláne mesta (v pôvodnom alebo neskôr upravenom) sa z hľadiska životného prostredia stala neodvrátiteľná chyba - voľná plocha bola od začiatku určená na zánik.

Potom sa pozemok dostal do súkromných rúk a teraz nasleduje obligátne schvaľovanie výstavby polyfunkčného objektu formou čiastkovej zmeny územného plánu. To zo zákona predpokladá, že občania k veci podajú námietky. Vyjadria sa však, ak si myslia, že to nepomôže? Definitívne slovo budú mať po takomto "pripomienkovom konaní" poslanci na niektorom z najbližších zasadaní, na ktorom budú, samozrejme, obligátne dvíhať ruky a schvaľovať všetko možné. ("Veď tento návrh predložil kvalifikovaný stavebný odbor MsÚ, prešiel mestskou radou, výborom, teda niet o čom pochybovať, našou úlohou je hlasovať za.")

(Mimochodom, popradskí poslanci nemajú ani šajnu o tom, aká je ich úloha a už vôbec nie o tom, že by mali byť iniciatívni, podozrievaví a dôslední vo svojej úlohe strážcov verejného záujmu. Tak to totiž vo viacerých rovnako významných slovenských mestách naozaj je. Poslancov v nich nezvyknú označovať za "hlasujúcich pajácov", ako tých našich nedávno necitlivo nazval jeden rozhorčený občan z Tomášikovej, lebo sú v prirodzenej, vyvažujúcej opozícii voči primátorovi. Veď ten má zo zákona obrovskú moc a zodpovedá sa len občanom - teda len raz za štyri roky.)

Pre spravodlivosť treba dodať, že mesto zatiaľ dodržalo to, čo sľúbilo. Parcela sa nachádza mimo priestoru stavebnej uzávery. Už v januári totiž odbor výstavby vedel, že tento kúsok voľnej plochy "orámikovať" nemožno, že sa na ňom bude stavať. No ani to ho nenúti súhlasiť s predstavou investora a predložiť poslancom návrh zmeny územného plánu na polyfunkciu. (Veď odbor môže povedať: "Milý investor, postav teraz občiansku vybavenosť - obchody, garáže, kryté ihrisko, veď s tým si pozemok kupoval.") Teoreticky.

Ešte odkazy:
http://www.noviny-poprad.sk/archiv/index.php?id=253
http://www.sme.sk/c/3702527/Poprad-Najvacsie-sidlisko-Juh-nebudu-zahustovat.html
http://diskusie.sme.sk/viewdiscussion.php?spoj=clanok-3702527

12 komentárov:

Anonymný povedal(a)...

Susedom z vnútrobloku na Tomášikovej som "pomohol" svojim podpisom pod petíciu. Som zvedavý, či sa niekto postaví za nás, čo bývame na Dostojevského.....

Anonymný povedal(a)...

Anonymnému:
Nemám iný spôsob, len tento, ako sa vás opýtať:
1. Namietali ste proti výstavbe?
2. Ak áno, musia sa vašou námietkou zaoberať.
3. Je však veľmi pravdepodobné, že ju odmietnu. Prečo? Lebo máme takých predstaviteľov, akých sme si zvolili. Spoľahnú sa na "odborné" stanoviko stavebného úradu (odboru). To je však vždy v súlade so zákonom.
4. Zorganizovali ste petíciu?
5. Keby každý dospelý obyvateľ Dostojevského nazbieral desať podpisov Popradčanov, máte ich za týždeň toľko, koľko ich bolo v prvej petícii.
6. Petícia sa nezaoberala len Tomášikovou, to je hlboký omyl.
7. Pomohol aj Váš podpis.
8. Výsledkom petície je stavebná uzávera, žiaľ, s výnimkou tejto parcely.
9. Samozrejme, podpis a možno aj verejný hlas by som pridal aj ja.
10. Pomohli by aj médiá.
11. Možno by sme tak mohli tlačiť na poslancov, ktorí by snáď dopredu povedali, že zmenu ÚP v tomto prípade neschvália.
12. Či by to povedali, nevedno. Asi nie.
13. Pravdepodobne by sme aj tak nedosiahli zrušenie stavby, možno by sa podarilo znížiť nejaké poschodia.
14. Ale vyjadrili by sme svoj názor.
15. Ak ho nevyjadríme, zaslúžime si, aby sa s nami zaobchádzalo takto.
16. Na vyjadrenie názoru slúži aj táto skromná stránka.
17. Ďakujem Vám za jej návštevu.
PAVOL KRUPKA

Anonymný povedal(a)...

Zdravím,
nenamietal, neorganizoval. Môj dôvod je rýdzo subjektívny - prídem o fantastický výhľad na Vysoké Tatry. A to ako iste uznáte, nezaváži v žiadnom konaní.... a uviesť to ako dôvod petície... :-)
Pomohli by médiá - to je pravda, ale s výnimkou tohto webu a Podtatranských novín si tu všetky ostatné pri pohľade na radnicu na... do nohavíc.
Škoda, že sa mesto vydalo "žilinským" smerom. Napriek tomu, že tam to už obyvatelia pochopili. Len dúfam, že to popradčanom nebude trvať 16 rokov...

Anonymný povedal(a)...

1. Rozumiem Vám, čo sa týka výhľadu na Tatry. Aj mňa to dokáže naštvať, lebo človeku zmenia jeho svet, v podstate to, čo robí toto mesto výnimočným. Tatry dokážu človeka, skutočného Popradčana, udivovať donekonečna. Taký Popradčan na ne nepozerá ako na potenciálny biznis.
2. No v prípade plochy pred Výkrikom pôjde aj o dopravný problém, každá obytná budova prináša nárast statickej a dynamickej dopravy. Možno by sa dalo namietať týmto. Akú predstavu má investor o doprave, napríklad o napojení na cestu č. 18? Inak, zatiaľ som nevidel nákres. Nachádza sa niekde?
3.No ako som napísal vo pôvodnom príspevku, chyba sa stala už pri schvaľovaní ÚP. Keby sa na to ktokoľvek už vtedy opýtal ľudí, 90 percent z nich by malo ten istý názor. Odbor výstavby a zrejme aj poslanci v tomto prípade podporujú investora. Už aj oni si uvedomujú, že je riskantný. No toto zrejme ešte "musia" schváliť. Žiadny volený predtaviteľ nemôže ísť dlhodobo proti názoru toľkých ľudí. Preto súhlasili s "uzáverou."
4. Treba striehnuť na termín, keď by sa mal (podľa zákona) prehodnocovať ÚP. V rámci tohto procesu by všetci Popradčania, ktorým ostanú v okolí nejaké voľné, a zvlášť zelené plochy, mali požadovať ich kvalifikáciu na zelené aj de jure. Priznám sa, tak ako mnohým, aj mne predchádzajúce prehodnotenie ÚP (z roku 2004?) uniklo, ale vtedy tu ešte nebol taký silný tlak developerov na voľné pristranstvá.
5. Popradčanom to nebude trvať 16 rokov, ak nájdu kandidátov na volené funkcie, ktorí sa budú môcť v rovnocennej súťaži postaviť proti terajším. Nemôžu to byť ľudia neznámi, ale takí, ktorí vzbudzujú dôveru a dokážu v ľuďoch vzkriesiť nádej, že sa tu nebudú robiť veci proti nim. Podľa môjho skromného názoru terajšiu situáciu nezvládajú predovšetkým poslanci zastupujúci obyvateľov Juhu a čiastočne aj mesta, lebo tam patrí aj Západ.
6. Všetko závisí od nás. Už o necelé tri roky.
7. Dovtedy sa treba pýtať, namietať, protestovať, brať svojich poslancov na zodpovednosť, a podobne.
PAVOL KRUPKA

Anonymný povedal(a)...

Ďakujem za pochopenie...
1. Ako sa dozviem meno "svojho" poslanca?
2. Existuje vôbec takéto konkrétne rozdelenie "zodpovednosti"? Alebo tu máme len kolektívnu zodpovednosť dvoch volebných obvodov?
3. Mám známeho na mestskom úrade, obrátim sa vo veci nejakého nákresu alebo štúdie na neho...
4. A dopravné riešenie.... haha. Doterajší vývoj (10 -15 rokov)ukazuje na úplný diletantizmus v riešení statickej i dynamickej dopravy v meste. Zodpovední sa spoliehajú, že diaľnica vyrieši všetko. Už teraz je problém sa dostať v špičke z Dostojevského (jeden i druhý výjazd) na hlavnú... O dopravnej katastrofe v okolí železničnej a autobusovej stanice a iných exponovaných častiach mesta ani nehovorím.
5. Mesto má sice plné ústa turistického ruchu, ale vytrvalo kašle na jeho základ - dopravu ako takú (letisko od desiatich k piatim), SAD sa roky potáca nad priepasťou - toľko propagovaná "rekonštrukcia" autobusovej stanice je trápny výsmech, abslútna nekoncepčnosť pri vedení autobusových liniek a totálne zbabranie "mikrobusového" projektu (ktoré všade na svete a iných slovenských mestách veľmi úspešne funguje), taxikári si robia čo chcú (hádam by ich mali z úrovne mesta aspoň trochu kočírovať, dávajú im predsa licenciu), železnicu napriek miliardovej investícii naši radní ignorujú úplne...
6. Chvalabohu som toto vedenie mesta nevolil, aspoň nemám pocit viny... :-)

Anonymný povedal(a)...

1. Takmer so všetkým súhlasím. No to, že ich nepoznáte(-me), sa môže vykladať aj ako chyba Vás (nás), občana(-ov)tohto mesta.
2. Konečne mám opäť možnosť s niekým diskutovať. Ale k podstate k veci už veľmi nemám čo dodať.
3. Osobne sa obrátim mailom menovite na každého poslanca z 2. volebného obvodu a požiadam ho, aby nesúlasil. Ak je presvedčený, že stavbu treba schváliť a je rozhodnutý hlasovať za, nech vysvetlí, prečo. Ak tak urobíme viacerí, naša žiadosť bude mať väčšiu silu.
4. MOJA FORMULÁCIA:
OBRACIAM SA NA VÁS AKO SVOJHO VOLENÉHO ZÁSTUPCU SO ŽIADOSŤOU, ABY STE ODMIETLI PRIPRAVOVANÚ ČIASTKOVÚ ZMENU ÚZEMNÉHO PLÁNU NA DOSTOJEVSKÉHO ULICI (RESP. PRED OBCHODNÝM CENTROM VÝKRIK), KTORÁ NA MIESTE URČENOM NA OBČIANSKU VYBAVENOSŤ UMOŽNÍ VÝSTAVBU POLYFUNKČNÉHO OBJEKTU. TAKÁTO STAVBA PODĽA MôJHO NÁZORU ZAŤAŽÍ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V TEJTO LOKALITE. OČAKÁVAM VAŠE VEREJNÉ STANOVISKO K TEJTO ŽIADOSTI EŠTE PRED HLASOVANÍM V PLÉNE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA. ĎAKUJEM. MENO A ADRESA.
5.Ak by motyka vystrelila a poslanci by zmenu odmietli, osobne im každému mailom poďakujem a verejne opravím svoj úsudok, ktorý som vyjadril v článku.
PAVOL KRUPKA

Anonymný povedal(a)...

Dúfam, že sa nenahneváte ak si od Vás požičiam tento nápad a podobným mailom oslovím poslancov aj ja...

Anonymný povedal(a)...

Vôbec sa nenahnevám. Ale na oplátku sa rád dozviem (anonymne - komentárom, poloanonymne, ale dôverne - mailom, ba aj neanonymne - príspevkom), čo zachytili Vaše uši a čo by našinca mohlo zaujímať. Samozrejme, ak sa k Vám niečo dostane. Platí to, prirodzene, pre všetkých Popradčanov.
PAVOL KRUPKA

Anonymný povedal(a)...

Ahojte Popradčania, tiež mi vadí, že sa pri Výkriku bude stavať. Ak by som neobjavil tieto stránky ani by som sa o tom nedozvedel. Po vyhlásení stavebnej uzávery pre sídlisko Juh som sa tešil, že konečne sa niečo dobré Popradčanom podarilo, ale vidím že vždy sa nájdu nejaké cestičky ako zastavať voľné plochy na sídlisku. Naivne som si myslel, že stavebná uzávera tieto problémy ukončí.
Kde sa dá dostať k e-mailovým adresám našich posrancov? Tiež by som im rád poslal za seba stanovisko, že s výstavbou nesúhlasím.

Matúš Č.

PS: Ešte máme trošku zelenej plochy pred Mestským úradom, čo tak tam postaviť nejaký osem poschodový polyfunkčný dom, pán Danko ? Keď už to mesto ničíte, tak to robte poriadne!

Anonymný povedal(a)...

Ďakujem za Váš komentár. Aspoň občas niekto na niečo zareaguje, už keď tejto stránke venujem čas a energiu. No ale čo som si vymyslel, to mám. Bolo by ju treba trošku medzi ľuďmi, ktorí majú tiež na niečo nejaký názor, spropagovať. Veď problémov, ale i dobrých vecí je v tomto meste dostatok.

Priznám sa, že keď sme robili petičnú akciu, dúfal som, že sa k nám (po medializácii problému)pridajú ďalší ľudia-dobrovoľníci - odborníci vo svojom "fachu" - napríklad znalci stavebného práva, environmentalisti, právnici. Tak, aby sme my, v podstate laici, nemuseli všetko študovať, veď tiež máme svoje rodiny a zamestnania, ktorým sa potrebujeme venovať. Bohužiaľ, mýlil som sa. S výnimkou dvoch architektov, ktorí sa zúčastnili na tlačovej konferencii, nezapojil sa (aspoň zatiaľ)nikto. V tomto meste akoby sa nezávislí odborníci, ktorých tu je dosť, niečoho báli. Alebo sa všetci už presťahovali do okolitých obcí a Poprad ich už nezaujíma? Prečo to tak nie je v Košiciach, v Banskej Bystrici, v Žiline, vo Zvolene, v Prešove?
PAVOL KRUPKA

Anonymný povedal(a)...

Dobry den, vidim, ze toto je uz rok stara diskusia, ale zaujimalo by ma, ci sa nieco zmenilo. Bude sa pri Vykriku stavat?
Zuzana

Pavol Krupka povedal(a)...

Neviem, nemám o tom žiadne nové informácie, bolo by treba pozrieť uznesenia MZ, či bola na predmetnom pozemku schválená zmena využitia (zmena územného plánu).