15. 1. 2008

Z POŠTY (Zaslal Mikuláš Argalács)

Dobrý deň!
Štart - petícia - bol impozantný a prezrádzal, že v Poprade nie je všetko iba ružové a že sa na mesto a jeho rozvoj nepozerá každý iba očami radnice. Napriek tomu si myslím, že občania
"nedotknutí" (môžu nimi byť napr. aj ľudia z Veľkej či Spišskej Soboty) nebudú celkom dobre chápať, o čo vlastne ide.
Pred dvoma desiatkami rokov sa objavila publikácia šírená po Slovensku ako samizdat. Volala sa Bratislava nahlas! a hoci už názov identifikoval miesto deja, predsa len pohla Slovenskom. Aspoň jeho intelektuálnou časťou. Cez apel na životné prostredie sa tu objavila aj istá politická vízia budúcnosti: Takto to ďalej nemôže ísť! A stalo sa; naozaj to tak ďalej nepokračovalo. Lenže, je to lepšie? Z hľadiska života jednotlivca u mnohých áno. Jednotlivec však nie je izolovaný, aj keď sa zavrie do ulity bytu či domu. Aby som však neupadol do stareckých táranín: chce to POPRAD NAHLAS! Vývoj Popradu je totiž po všetkých stránkach, nielen po tej stavebnej - architektonickej a urbanistickej - zlý, pretože je bez normálnej vízie. Poprad sa definuje podľa potrieb potenciálnych investorov, alebo témy tlačovej besedy... Preukázali ste životaschopnosť. Zostavte tím odborníkov /architekti, sociológovia, ekológovia, odborníci na verejnú správu, dopravu, zdravotníctvo, ochranu pamiatok, históriu, školstvo/, ktorí dokážu bez predsudkov analyzovať a z výsledkov analýzy formulovať závery a odporúčania.
Želám všetkým z iniciatívy, aby zotrvali v úsilí vtlačiť svoju pečať tomu, že bude Poprad mestom pre plnohodnotný život.

Mikuláš Argalács

Žiadne komentáre: