10. 1. 2008

Nové trendy v Poprade? Dúfam.

V týchto dňoch sa v regionálnych periodikách objavila informácia o existencii tejto stránky. (Napr. v Podtatranských novinách či v denníku Korzár z 10. 1. 2008.) Je to pozitívna skutočnosť z hľadiska informovanosti občanov. No aká bude budúcnosť tejto stránky, ukáže až budúcnosť. Naozaj, ako je to uvedené v prvých príspevkoch i v úvodnej informáci, stránka by mala predovšetkým prinášať informácie a diskusie. Podmienkou je, aby Popradčania o nej vedeli a aktívne sa na jej podobe podieľali. Je dôležité, aby každý, kto súhlasí s našimi zámermi a ctí si princíp slobody vyjadrovania, odovzdával odkaz o jej existencii ďalej. V prípade pozitívneho vývoja nie je dôvod, aby sa postupom času nezmenila na skutočný portál s vlastnou doménou.
Čo sa týka "hrozby neprístojností" či "invektív anonymov", nikdy sa nedá vylúčiť, že sa v budúcnosti môžu objaviť, no povinnosťou a praxou administrátorov blogových stránok je to, že ich následne čo najrýchlejšie odstraňujú či vhodne upravujú (nie "ošetria"), ale tak, aby sa nestratila vecná stránka vyjadrených názorov. (Inak, o pravidlách zverejňovania príspevkov hovoríme v prvých príspevkoch.)
Čo sa týka "bezbrehej kritiky", neviem, kto stanovuje kritériá bezbrehosti. No ak má niekto pocit neobjektívnosti či prehnanej kritickosti, tomu sa dá zabrániť opäť slobodnou výmenou názorov, o ktorú na tejto stránke ide.

Žiadne komentáre: