28. 9. 2010

Popradská voda

Opýtal som sa v Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, aká je kvalita vody, dodávanej do popradskej vodovodnej siete, a či sa táto voda chemicky upravuje (chlóruje). Tu je odpoveď, ktorá bude možno zaujímať aj ďalších Popradčanov:

1. Slovenská aj európska legislatíva vyžaduje, aby bol vo vode zbytkový dezinfekčný prostriedok – u chlóru v rozmedzí 0,05 – 0,3 mg/l. Môže byť výnimka hygienika, ale pre Poprad ju nemáme. Základnou podmienkou dodávky vody je jej mikrobiologická nezávadnosť. V súčasnej dobe, aj keď je voda z prameňov veľmi dobrej kvality, nie je možné udržať bezpečnosť pitnej vody bez dezinfekcie - nielen kvôli stavu potrubí, ale aj z dôvodu zvýšeného šetrenia vodou spotrebiteľmi. To spôsobuje dlhšie státie vody v potrubí a to prináša riziko jej znehodnotenia. Zároveň sa voda dodáva čím ďalej do vzdialenejších lokalít od Popradu (rozširovanie vodárenskej sústavy), a preto je tiež potrebné zabezpečiť bezpečnú pitnú vodu bez mikroorganizmov a závadností.

2.
Voda sa dezinfikovala aj v minulosti, ale len pri zistení závadnosti sa prechlóroval celý privádzač a vodojemy. V súčasnosti je už 2. rok voda kontinuálne chlórovaná chlórdioxidom, čo nám pomáha udržať ju mikrobiologicky nezávadnú. Celý proces dezinfekcie je schválený a sledovaný aj regionálnym hygienikom.

Žiadne komentáre: