12. 10. 2009Rekonštrukcia školského ihriska - ZŠ s MŠ Poprad, Dostojevského ul.
(Investícia mesta prinesie ihrisku a atletickej dráhe umelý povrch a všetkým žiakom a športovcom lepšie podmienky na školskú i minoškolskú športovú činnosť.)

Žiadne komentáre: