24. 4. 2011

Kto hlasoval za výstavbu v Kvetnici?

(Príspevok sa bude postupne aktualizovať)

Hlasovania jednotlivých poslancov si môžete skonfrontovať s ich volebnými programami, bez ohľadu na váš názor v tejto veci:

PhDr. Milan Antaš
JUDr. Stanislav Baran 
Ing. Marián Barilla
MUDr. Peter Brenišin
Peter Gápa
JUDr. Adrián Kromka 
Ing. Štefan Kubík
Mgr. Dušan Nebus
Mgr. Štefan Pčola: 
Rodiny potrebujú priestor na kvalitný život. Riešením je budovanie nových mestských častí individuálnej rodinnej výstavby v duchu podtatranskej architektúry. Vytvorme spolu mesto pre život...
Progres podmieňuje kvalitu života. Poprad je centrom turistiky v podtatranskom regióne. Tento dar prírody musíme rozvíjať. Je to jeden z najdôležitejších bodov rozvoja nášho mesta... V súčasnosti chýba reálna mapa a okruh atrakcií v meste, ktoré by slúžili turistom ako magnet na príjemné strávenie voľného času. Predpokladom pre rozvoj turistiky v meste je aj oživenie peších zón v meste...
Život musíme chrániť. Environmentálny rozmer kvality života je v súčasnosti viac ako potrebný... Vybudujem vnútromestskú cyklistickú radiálu, ktorá sa pripojí na existujúce cyklotrasy v okolí mesta a spojí centrum mesta so Spišskou Sobotou, Veľkou a Matejovcami a zároveň sa pripojí na cyklotrasy – singel tracky, ktoré vybudujeme v priľahlých mestských lesoch na Kvetnici...
Poprad nepatrí medzi zelené mestá Slovenska. To chcem zmeniť. Zeleň je život...
Zdroj:
http://pcola.sk/desatoro-pre-poprad/

Anna Schlosserová:
...hlasuj za, ak: ak si želáš, aby sa aj tvoja mienka brala do úvahy, ak si želáš konštruktívne sa podieľať na plánovaní rozvoja nášho mesta  
...vytvoriť oddychové zóny - sídlisko Západ, skrášliť okolie jazdeckého areálu a poznávacie chodníky v lokalitách Kvetnica, Matejovce, Stráže, Veľká a Spišská Sobota
Zdroj: 
volebný leták kandidátky na primátora


Ing. Jozef Švagerko
PaedDr. Mária Vojtaššáková 

Hlasovania poslancov v jednotlivých bodoch zasadnutí MZ sa nachádzajú tu:
http://www.poprad.sk/zasadnutia-msz.phtml?id3=597

Súvisiace odkazy:

Žiadne komentáre: